เขามงคลพิพิธ

เขามงคลพิพิธมีลักษณะเป็นเนินเขาเตี้ย ๆ ในเขตวัดบางนรา ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส เป็นโขดหินใหญ่น้อย ซ้อนเรียงกันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองพระธาตุของพระอรหันต์ พระพุทธรูป พระสังกัจจายน์ พระพุทธไสยยาสน์ และพระพุทธรูปอื่น ๆ รวมทั้งรูปจำลองหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดด้วยครับ