ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ

ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสุไหงโกลก เดิมทีเจ้าแม่โต๊ะโมะประดิษฐานอยู่ที่บ้านโต๊ะโมะ อ.สิคิริน จนกระทั่งชาวบ้านได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่ อ.สุไหงโกลกครับ