การเดินทาง

รถยนต์ ระยะทาง 1,149 กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร และทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านสุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช-พัทลุง-หาดใหญ่ และต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 42 เข้าสู่จังหวัดปัตตานี-นราธิวาส สอบถามเส้นทางและแจ้งเหตุตำรวจทางหลวง โทร. 1193 รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด บริการรถกรุงเทพฯ-นราธิวาส-สุไหงโกลก ทุกวัน สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2435 1193200, 0 2434 7192 (ปรับอากาศ) 0 2434 5557-8 (ธรรมดา) สถานีขนส่งนราธิวาส โทร. 0 7351 1845 สถานีขนส่งสุไหงโกลก โทร. 0 7361 2045 รถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดิการเดินรถไฟระหว่าง กรุงเทพฯ ตันหยงมัส (นราธิวาส) - สุไหงโกลก ทุกวันทั้งรถด่วนและรถเร็ว สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2223 7010, 0 2223 7020, 1690 สถานีรถไฟสุไหงโกลก โทร. 0 7361 1162, 0 7361 4060 เครื่องบิน บ.แอร์อันดามัน บริการเที่ยวบิน กรุงเทพ-นราธิวาส ทุกวัน สอบถามรายละเอียด โทร. 0-222-99-555 การเดินทางในตัวจังหวัด - จากสนามบินมีรถตู้ไปสุไหงโกลก 140 บาท ด่านตาบา 140 บาท นราธิวาส 50 บาท - รถโดยสารประจำเส้นทางต่างๆ มักจะแวะมารับผู้โดยสารบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอ เวลาบริการประมาณ 06.00 - 17.00 น. บริเวณแยกหอนาฬิกา เป็นท่าจอดรถตู้วิ่บริการสาย นราธิวาส-สุไหงโกลก และ นราธิวาส-ตากใบ ออกทุกครึ่งชั่วโมง วิ่งบริการระหว่างเวลา 05.0017.00 น. ระยะทางจากจังหวัดนราธิวาสไปยังจังหวัดใกล้เคียง ปัตตานี 92 กิโลเมตร ยะลา 128 กิโลเมตร สงขลา 194 กิโลเมตร