ร้านอาหาร

สวนอาหารกัลปังหา 62ถนนวรคามพิพิธ โทร. 512029ห้องอาหารตันหยงโรงแรมตันหยง โทร. 511477 - 9ร้านไตลาย 300ถนนภูผาภักดี โทร. 511043ร้านเทพรส 392-4ถนนภูผาภักดี โทร. 511245แพริมน้ำ 45/6ถนนนราธิวาส-ตากใบ โทร. 511559อำเภอสุไหงโก-ลกห้องอาหารโรงแรมแกรนด์การ์เดนท์โทร. 611219ภัตตาคารบักมุ้ย 21/1-2ซอยภูธร ถนนเจริญเขตต์ โทร. 611129,612030ห้องอาหารเมอลินโรงแรมเมอลิน โทร. 611545ร้านรสสยาม 2-4ถนนชื่นมรรคา โทร. 611360ห้องอาหารลิลลาโรงแรมลิลลา โทร. 611038ร้านอาหารอุสมานถนนวรคามินทร์ โทร. 611561