วนอุทยานน้ำตกธารโต

วนอุทยานน้ำตกธารโต อยู่ที่ตำบลแม่หวาดอำเภอธารโต เป็นวนอุทยาน และป่าสงวนมีพื้นที่1,000 ไร่ เป็นน้ำตกที่สวยงามลดหลั่นกันลงมาถึง9 ชั้น ห่างจากตัวเมืองออกไปตามถนนยะลา-เบตงประมาณ กิโลเมตรที่ 57-58 มีทางลูกรังแยกเข้าไป2 กิโลเมตร ประกาศเป็นวนอุทยาน เมื่อวันที่ 1ตุลาคม 2503 ครับ