เขาช่องกระจก

เขาช่องกระจก
เขาช่องกระจกเป็นภูเขาขนาดเล็ก อยู่ด้านหลังศาลากลางจังหวัด มีบันไดขึ้นไปจนถึงยอดเขา ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธบาทจำลอง ด้านทิศเหนือ ของภูเขา มีช่องโปร่ง ดูคล้ายกับกรอบของกระจก จากยอดเขา สามารถมองเห็นทิวทัศน์ ของตัวเมือง และอ่าวประจวบ ได้อย่างสวยงาม ดูลิงเขาช่องกระจก ไปดูลิงกันดีกว่า วันนี้นายสบายพาไปเที่ยวเขาช่องกระจก มีรูปลิงให้ดูหลายรูปเลย ทั้ง นั่ง นอน ยืน ครับทุกท่า นานๆทีจะได้ถ่ายแบบนี้ให้ดูแบบนี้