สวนสาธารณะสนามช้างเผือก

สวนสาธารณะสนามช้างเผือกตั้งอยู่ที่ถนนพิพิธภักดีข้างที่ทำการเทศบาลเมืองยะลา มีเนื้อที่ 80 ไร่ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัวรัชกาลที่ 5 และอนุสาวรีย์พระเศวตสุรคชาธารฯ ช้างเผือกที่ค้นพบตำบลกาลอ อำเภอรามัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จมาประกอบพระราชพิธีขึ้นระวางช้างและสมโภชที่จังหวัดยะบาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2511 จึงได้ชื่อว่าสนามช้างเผือกครับ