บ่อน้ำร้อนเบตง

บ่อน้ำร้อนเบตง อยู่ที่บ้านจะเราะปะไร ตำบลตะเนาะแมเราะ อำเภอเบตง ห่างจากจังหวัดยะลา ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410 เป็นระยะทางประมาณ 135 กิโลเมตร แล้วแยกไปตามทางลาดยางอีก 8 กิโลเมตรครับ เป็นบ่อน้ำร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ความร้อนของน้ำสามารถต้นไข่ให้สุกได้ภายในเวลา 7 นาที ประชาชนและผู้เยี่ยมเยือนนิยมมาอาบน้ำแร่ซึ่งเชื่อกันว่าทำให้สุขภาพดีและรักษาโรคบางอย่างได้ครับ