อุโมงค์เบตง

อุโมงค์เบตงตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านปิตะมิตร 1 ตำบลตะเนาะแมเราะ อำเภอเบตง เข้าทางเดียวกับบ่อน้ำร้อนเบตงและน้ำตกอินทสร อยู่เลยบ่อน้ำร้อนอีก 3 กิโลเมตรครับ เดิมเคยเป็นฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์มลายู (เขต 2) ได้ขุดเป็นอุโมงค์คดเคี้ยวเข้าไปในภูเขายาวประมาณ 1 กิโลเมตร เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยทางอากาศและสะสมเสบียง ปัจจุบันเปิดให้เข้าชมได้และจัดให้มีนิทรรศการแสดงวิถีการดำเนินชีวิต ภายในป่าอันน่าตื่นใจ นอกจากนี้ยังมีการนำเห็ดและยาสมุนไพรจากป่ามาจำหน่ายแก่ผู้เยี่ยมเยือนอีกด้วยครับ