สวนสาธารณะเทศบาลตำบลเบตง

สวนสาธารณะเทศบาลตำบลเบตงสวนสาธารณะแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ 120 ไร่ ตั้งอยู่บนเนินเขากลางเมืองเบตง เป็นจุดชมทัศนียภาพมุมกว้างของเมืองเบตง ภายในสวนร่มรื่นไปด้วยไม้ยืนต้นไม้ดอกนานาพรรณ นอกจานั้นแล้วยังมีสิ่งที่น่าสนใจได้แก่ สวนนก สวนสัตว์ สถานที่แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ สวนสุขภาพ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ และสนามเด็กเล่น เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเบตงและผู้มาเยี่ยมเยือนครับ