หาดวนกร

อุทยานแห่งชาติหาดวนกรอยู่หางจากตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ ๒๒ กิโลเมตร มีทางแยกขวาที่ กม. ๓๔๕ เข้าไปอีก ๓.๕ กิโลเมตร มีชายหาดยาวประมาณ ๗ กิโลเมตร ร่มรื่นด้วยทิวสนขึ้นอยู่ทั่วไปริมชายหาด มีที่พักของคณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. ๕๗๙๐๕๐๒

เรื่องล่าสุดของหมวด เที่ยวทั่วไทย

ดูหมวด เที่ยวทั่วไทย ทั้งหมด