สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน

สนามกอล์ฟหลวงหัวหินอยู่ห่างจากสถานีรถไฟหัวหินประมาณ 100 เมตร นักกอล์ฟทั่วไปสามารถใช้บริการได้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 512475, 531070-2 กรุงเทพฯ โทร. 669-5450