หว้ากอ

หว้ากอเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ในสมัยรัชกาลที่ ๔ พระองค์ได้เสด็จ พระราชดำเนิน ไปทอดพระเนตรจันทรุปราคาเต็มดวง ที่หว้ากอ ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมือง ประมาณ ๑๔ กิโลเมตร (กม.ที่ ๓๓๕)