วัดโคกขาม

วัดโคกขามอยู่ริมคลอง เป็นวัดเก่าแก่ มีสิ่งที่น่าชมคือ พระอุโบสถหลังเก่า และพระเจดีย์เก่า ที่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมสถาปัตยกรรมก่อสร้าง เป็นศิลปะแบบอยุธยา นอกจากนี้ ยังเป็นที่เก็บวัตถุ ที่เชื่อกันว่า เกี่ยวพันกับเรื่องของ พันท้ายนรสิงห์ ไว้หลายอย่าง ชิ้นส่วนของเรือพระที่นั่งเอกชัย และศาลเพียงตา ของเดิมเป็นต้น การเดินทางล่องคลองโคกขาม สามารถเช่าเรือ หรือโดยสารเรือเมล์ ได้ที่ท่าเรือตลาดสังวาลย์ (ท่าเรือตลาดมหาชัย)หรือที่ท่าเรือบ้านไร่ ใช้เวลาประมาณ ๒-๓ ชม. ค่าเช่าเหมาเรือ ขนาด ๑๐-๑๕ คน ลำละประมาณ ๔๐๐-๕๐๐ บาท