วัดนางสาว

วัดนางสาวตั้งอยู่ที่ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน มีโบสถ์ลักษณะพิเศษที่เรียกว่า "โบสถ์-มหาอุตฆ์" คือมีประตูเดียวไม่มีหน้าต่าง หลังคามุกระเบื้องดินเผาแบบเก่า ใช้ไม้ซุงมาทำเป็นขื่อ ผนังโบสถ์ก่ออิฐถือปูน วัดนี้เดิมมีชื่อเรียกว่า "วัดพรหมจารีย์ราม" ต่อมาชาวบ้านเรียกใหม่ว่า "วัดน้องสาว" แล้วจึงเพี้ยนมาเป็น"วัดนางสาว"