ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์

ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทราย ตั้งอยู่บริเวณเขาเตาปูน ตำบลสามพระยา จากอำเภอชะอำไปทางใต้ประมาณ 14 กิโลเมตร จะมีทางแยกขวามือไปวิทยาลัยเกษตรกรรมเพชรบุรี จากทางแยกเข้าประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นศูนย์อนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหลายชนิด เปิดให้เข้าชมได้ทุกวัน ไม่เสียค่าเข้าชมจาก ัโยเย - พ่อของเพื่อนเราทำงานที่นี่ล่ะ จะมีสัตว์แปลกๆมาด้วยตอนนี้มีลูกหมีควายน่ารักมากเลย ยังไม่หย่านมเลย ใครสนใจก็ไปดูได้นะคะไม่เสียค่าผ่านประตูด้วยอ้อ ถ้ามีผลไม้เหลือๆ ก็เอาไปบริจาคให้กวางก็ดีเค้าจะปล่อยกวางเดินเล่นในนั้นไปดูให้ได้นะคะจาก ศรีรัตน์ - เพึ่งไปมาเป็นที่ ที่น่าไปเยี่ยมชมมาก ที่ตั้ง กองอำนวยการศูยน์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี 76120โทร . 032-471819 01-9147627โทรสาร. 032- 508032เส้นทาง บายพาส ชะอำ - หัวหิน ประมาณ 10 กม.