ถ้ำโต๊ะหลวง

ถ้ำโต๊ะหลวงอยู่ในเขตบ้านนบ ตำบลคลองหินมีลักษณะเป็นถ้ำซ้อนกันอยู่ถึง 3 ชั้นครับ แต่ละชั้นมีหินงอกหินย้อยรูปร่างคล้ายองค์พระบ้าง คล้ายนาคบ้างเข้าใจกันว่าถ้ำแห่งนี้เป็นที่สถิตของเจ้าพ่อโต๊ะหลวงต จึงได้ชื่อว่าถ้ำโต๊ะหลวงครับ