น้ำตกต้นหาร

น้ำตกต้นหารอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 16 กิโลเมตรครับ มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาพนมเบญจาเช่นเดียวกันกับน้ำตกคลองแหง แต่มีความสูงน้อยกว่าครับ