อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา

อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา

อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของจังหวัดกระบี่ ครอบคลุมพื้นที่ หาดนพรัตน์ธารา สุสานหอย 75 ล้านปี หมู่เกาะปอดะ เกาะหินแดง และหมู่เกาะพีพี รวมมีเนื้อที่ประมาณ 389.96 กิโลเมตร (243,725 ไร่) เป็นพื้นน้ำประมาณ 203,725 ไร่ (ร้อยละ 83 ของพื้นที่ทั้งหมด) อยู่ในท้องที่ตำบลหนองทะเล ตำบลอ่าวนาง ตำบลไสไทย และตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 100 ตอนที่ 160 ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2526 บริเวณหมู่เกาะพีพี ส่วนใหญ่เป็นเกาะที่เป็นภูเขาหินและหน้าผาสูงชัน มีต้นไม้ปกคลุมขึ้นตามซอกหิน ไม้ที่ขึ้นเป็นไม้ขนาดเล็กและแคระแกร็น ใต้ท้องทะเลบริเวณหน้าผาจะมีปะการังที่สวยงาม

พรรณไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติ มี 3 ประเภท คือ (1) ป่าดงดิบชื้น ปรากฎพบบริเวณที่เป็นภูเขาสูงชัน บริเวณเขาหางนาค บริเวณเขาอ่าวนาง บริเวณทิศตะวันตก ของเกาะพีพีดอน และบริเวณเกาะพีพีส่วนใหญ่ (2) ป่าชายเลน มีอยู่ในบริเวณคลองแห้ง ใกล้ที่ทำการอุทยานแห่งชาติทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเขาหางนาค และบริเวณคลองย่านสะบ้า ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบริเวณสุลานหอย 75 ล้านปี (3) ป่าพรุ เป็นสังคมพืชเด่นที่พบต้นเสม็ดขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นสมบูรณ์ ปรากฏอยู่เฉพาะบริเวณหาดนพรัตน์ธารา เป็นบริเวณแคบๆ ประมาณ 0.32 ตารางกิโลเมตร ตามสภาพภูมิอากาศและสังคมพืชที่เกิดขึ้นในอุทยานแห่งชาติ ทำให้เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมแก่สัตว์บางประเภท ได้แก่ นกโจรสลัด เหยี่ยวแดง นกออก นกนางแอ่นกินรัง หมูป่า ลิง และค่าง ฯลฯ

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี มีสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางไม่เฉพาะแต่ในประเทศไทยเท่านั้น คือ หลักฐานทางธรณีที่เป็นซากดึกดำบรรพ์ของหอยน้ำจืดชนิดต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นหอยขม มีขนาดยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ซากหอยเหล่านี้ได้ทับถมกัน โดยมีน้ำประสานธาตุปูนจับตัวให้กลายเป็นหินแข็งทับอยู่บนชั้นหินลิกไนท์ และหินดินดาน ประมาณว่าเกิดขึ้น เมื่อ 75 ล้านปีมาแล้ว จึงเรียกว่า สุสานหอย 75 ล้านปี อยู่บริเวณชายทะเลบ้านแหลมโพธิ์ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ซากดึกดำบรรพ์ของหอยโบราณในลักษณะนี้สำรวจพบอีก 2 แห่งเท่านั้น คือ ที่รัฐชิคาโก สหรัฐอเมริกา และที่ประเทศญี่ปุ่น แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของอุทยานแห่งชาติแห่งอื่นได้แก่ หาดนพรัตน์ธารา เดิมชาวบ้านเรียกว่า หาดคลองแห้ง ทั้งนี้เพราะเมื่อน้ำลง น้ำคลองที่ไหลมาจากภูเขาทางด้านเหนือ จะแห้งขอดกลายเป็นหาดทรายยาวเหยียดทอดลงไปในทะเลบรรจบกับเกาะเขาปากคลอง

อ่าวนาง 1 มีทิวทัศน์โดยรอบสวยงามแปลกตากว่าหาดอื่นๆ เพราะด้านหนึ่งของหาดทรายเป็นภูเขาและมีถ้ำหินงอกหินย้อย คือ ถ้ำพระนาง และสถานที่น่าสนใจในบริเวณเดียวกันนี้ ได้แก่ สระพระนาง หาดไร่เล เป็นต้น

นอกจากความสวยงามตามธรรมชาติแล้ว บริเวณอ่าวนาง ยังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ผู้มีกีฬาปีนเขาอยุ่ในหัวใจ นิยมมาปีนหน้าผาบริเวณ "หาดไร่เล" ซึ่งนิตยสาร Outside Travel Guide ฉบับ Y2K Annual ประจำงวด 1999/2000 ของสหรัฐอเมริกานำภาพเกมปีนหน้าผา ขึ้นปก พร้อมกับแนะนำว่าเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งนักท่องเที่ยว ผู้นิยมกีฬาปีนเขาควรให้ความสนใจ

หมู่เกาะปอดะ อยู่ทางทิศใต้ของอ่าวพระนาง เมื่อมองจากฝั่งจะเห็นหาดทรายขาวแต่ไกล บริเวณชายฝั่ง จะมีแนวปะการังหลากชนิด ประกอบกับความใสสะอาดของน้ำทะเล จึงเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เที่ยวชมได้เกือบตลอดปี อยู่ห่างจาก ชายฝั่งประมาณ 8 กิโลเมตร จึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมไม่มากนัก ทั้งเป็นแหล่งตกปลาที่น่าสนใจอีกด้วย 

หมู่เกาะพีพี จากคำบอกเล่า เดิมชาวทะเลเรียกหมู่เกาะนี้ว่า ปูเลาปิอาปี คำว่า ปูเลา แปลว่า เกาะ คำว่า ปิอาปี แปลว่า ต้นไม้ทะเลชนิดหนึ่งจำพวกแสม ต่อมาเรียกว่า ต้นปีปี ภายหลังกลายเสียงเป็น พีพี หมู่เกาะพีพีประกอบด้วยเกาะ 6 เกาะ คือ เกาะพีพีดอน เกาะพีพีเล เกาะปิด๊ะนอก เกาะปิด๊ะใน เกาะยูง เกาะไม้ไผ่ อยู่ห่างจากชายฝั่งกระบี่ประมาณ 42 กิโลเมตร ลักษณะโดยทั่วไปเป็นเวิ้งอ่าวรูปครึ่งวงกลม อยู่ในวงล้อมของภูเขาหินปูนที่สูงชันจนเกือบเป็นทะเลใน หรือที่ชาวเกาะเรียกว่า ปิเละ จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจของหมู่เกาะพีพีมีดังนี้ 

เกาะไม้ไผ่ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะพีพีดอนไม่ไกลจากเกาะยูงเท่าใดนัก ด้านทิศเหนือและ ทิศตะวันออก มีหาดทรายสวยงามและแนวปะการัง ซึ่งส่วนมากเป็นแนวปะการังเขากวางทอดยาวไปถึงทางทิศใต้ของตัวเกาะ 

เกาะยูง ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะพีพีดอน มีชายหาดซึ่งเป็นหาดหินอยู่ทางด้านทิศตะวันออก และมีหาดทรายเล็กน้อยตามหลืบเขา นอกจากนี้ยังมีแนวปะการังสวยงามชนิดต่างๆ ที่ยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 

เกาะพีพีเล มีพื้นที่เพียง 6.6 ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะเขาหินปูน มีหน้าผาสูงชันตั้งฉากกับพื้นผิวทะเล โดยรอบเกือบทั้งเกาะ มีพื้นน้ำลึกเฉลี่ยประมาณ 20 เมตร เกาะแห่งนี้มีเวิ้งอ่าวสวยงาม อาทิ อ่าวปิเละ อ่าวมาหยา อ่าวโละซะมะ นอกจากนี้ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือยังมี ถ้ำไวกิ้ง ซึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จประพาสถ้ำแห่งนี้ และทรงพระราชทานนามใหม่ว่า ถ้ำพญานาค ตามรูปร่างหินก้อนหนึ่งที่คล้ายเศียรพญานาค อันเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านที่เก็บรังนกนางแอ่นบนเกาะแห่งนี้ ภายในถ้ำทางทิศตะวันออกและทิศใต้พบภาพเขียนสีสมัยประวัติศาสตร์ เป็นรูปช้าง และรูปเรือชนิดต่างๆ 

เกาะพีพีดอน มีเนื้อที่ประมาณ 28 ตารางกิโลเมตร ทางเหนือของเกาะคือ แหลมตง เป็นที่ตั้งของ หมู่บ้านชาวเล ประมาณ 15-20 ครอบครัว ส่วนใหญ่อพยพมาจากเกาะลิเป๊ะ จังหวัดสตูล บริเวณแหลมตงนี้ธรรมชาติใต้ทะเลสวยงามมาก เหมาะแก่การดำน้ำเช่นเดียวกันกับที่บริเวณปลายแหลมหัวระเกด หาดยาว และหินแพ นอกจากนี้ยังมีเวิ้งอ่าวคู่ที่มีความสวยงาม ติดอันดับโลกของอ่าวต้นไทร และอ่าวโละดาลัม ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่พักจำนวนมาก บริการแก่นักท่องเที่ยวทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป กิจกรรมการท่องเที่ยว ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี มีหลายประเภททั้งสามารถนั่งเรือชมทิวทัศน์ที่เต็มไปด้วย เกาะน้อยใหญ่ และศึกษาสภาพธรรมชาติของป่าชายเลน ว่ายน้ำ ดำดูปะการังทั้งบนผิวน้ำและดำน้ำลึก นั่งเล่นพักผ่อนตามชายหาด ตลอดจนเดินป่าดูพรรณไม้และนกชนิดต่างๆ ดังนั้นการศึกษาถึงสภาพธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติ ก่อนที่จะเดินทางจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง ด้วยในช่วงเดือนเมษายนถึงตุลาคม จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมทำให้มีฝนตกชุก ช่วงที่เดินทางปลอดภัยอยู่ระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน การเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติจึงจำเป็นต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้าแต่เนิ่นๆ การท่องเที่ยวไปในอุทยานแห่งชาติ ส่วนใหญ่ใช้เรือเป็นพาหนะ การเตรียมตัวนอกเหนือไปจากเสื้อผ้านุ่งห่มที่คล่องตัวแล้ว จะต้องมีการเตรียมยาที่จำเป็น เช่น ยาแก้แพ้กันอาการเมาคลื่น นอกจากนี้แดดในท้องทะเลนั้นร้อนจัด สิ่งที่จะต้องจัดหาอีกอย่างคือ ครีมทาผิวกันผิวไหม้ สำหรับผู้ที่ว่ายน้ำไม่เป็นหรือไม่เก่งนักควรจัดหาชูชีพติดตัวไปด้วย เสื้อชูชีพนี้จะช่วยให้มีโอกาสดำผิวน้ำ ดูโลกใต้ทะเลอันสวยงามได้อีกด้วย 

ในการประกอบกิจกรรมนันทนาการในเขตอุทยานแห่งชาติเหล่านี้ให้กระทำได้ เฉพาะในเขตหรือบริเวณที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้เท่านั้น ไม่ควรกระทำ หรือส่งเสียงอื้อฉาวรบกวนคนหรือสัตว์ ไม่เดินออกนอกเส้นทางที่เจ้าหน้าที่จัดทำไว้ และปฏิบัติตนตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด หรือตามที่เจ้าหน้าที่ได้ ทำเครื่องหมายไว้ สำหรับผู้ที่ไปกางเต็นท์พักแรมจะต้อง เตรียมเครื่องนอนและอุปกรณ์ในการพักแรมไปเอง และต้องเก็บและทำความสะอาด ที่พักให้เรียบร้อยเมื่อเลิกใช้แล้ว การก่อไฟ จะต้องไม่เก็บหรือตัดกิ่งไม้ยืนต้นมาใช้และต้องระมัดระวังมิให้ไฟลุกลามไปยังที่อื่น ต้องดับไฟให้ สนิททุกครั้งที่เลิกใช้ และสำหรับผู้ที่พิศมัยในการดำน้ำดูปะการังจะต้องเตรียมอุปกรณ์ไปเอง

การเดินทาง การเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ต้องอาศัยเส้นทางทั้งทางบกและทางน้ำ โดยถ้าต้องการเดินทาง สู่บริเวณสุสานหอย อ่าวพระนาง และหาดนพรัตน์ธารา สามารถไปได้โดยทางรถยนต์สายตัวเมืองกระบี่-อ่าวนาง ซึ่งออกจากอำเภอเมือง ไปเพียง 18 กิโลเมตร ก็จะถึงหาดนพรัตน์ธารา แล้วใช้ถนนเลียบชายหาดที่เชื่อมระหว่างหาดนพรัตน์ธาราและหาดบ้านอ่าวนางไปทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร สำหรับการไปชมอ่าวพระนางต้องนั่งเรือไปโดยใช้เวลาประมาณ 20 นาที และจากหาดนพรัตน์ธารา มีทางแยกไปสุสานหอย ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร สำหรับการเดินทางไปหมู่เกาะพีพีหรือในส่วนที่เป็นเกาะนั้น ต้องใช้เรือยนต์ ซึ่งจะติดต่อเช่าได้ที่ท่าเรือเจ้าฟ้า จังหวัดกระบี่ หรือที่หาดนพรัตน์ธารา หรือสามารถเดินทางจากจังหวัดภูเก็ตด้วยการโดยสารเรือ ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร เช่นกัน และบริเวณเกาะพีพีดอนจะมีบริการอาหาร ที่พัก และกิจกรรมนันทนาการของเอกชนเท่านั้น ส่วนบริเวณหาดนพรัตน์ธาราซึ่งอยู่บนฝั่ง อุทยานฯ ได้จัดที่พักไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยว หรือหากท่านประสงค์จะนำเต็นท์มากางเอง ก็จะเสียค่าธรรมเนียมเพียงเล็กน้อย

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี หมู่ที่ 5 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 หรือส่วนอุทยานแห่งชาติทางทะเล สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. (02) 5612918-21

ข้อมูลจาก http://www.forest.go.th กรมอุทยานแห่งชาติ (กรมป่าไม้เดิม)

ท่องอันดามันกลาง ดูปะการังกลางทะเล