สะพานเจ้าฟ้า

สะพานเจ้าฟ้าอยู่หน้าตัวเมือง ทุกเช้าจะมีเรือประมง เรือสินค้าเข้าเทียบท่าดูคึกคักดี มีเรือสำเภาจีนจากปีนังและสิงคโปร์เข้ามาซื้อถ่านไม้โกงกางอยู่เป็นประจำ สถานที่พักของอุทยานฯ บริการแก่นักท่องเที่ยว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราฯ ครับ