สระแก้ว

สระแก้ว

 
สระแก้ว เป็นห้วงน้ำวังลึกมีลำธารไหลผ่าน น้ำใสเห็นโขดหินข้างล่าง และมีพรรณไม้น้ำมากมายหลากหลายชนิด