วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

18-24 สิงหาคมเที่ยวงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อาทิตย์นี้ ขอบอก ขอบังคับ ให้ท่านผู้ปกครองที่มีเด็กๆ อยู่ในความปกครองอายุตั้งแต่ 8-16 ปีพาลูกจูงหลาน ชักชวนเด็กข้างบ้าน ไปเที่ยวงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ กันดีกว่า นอกจากจะได้สนุกสนานกับกิจกรรม มากมายแล้ว ไม่แน่ว่างานนี้อาจจุดประกาย นักวิทยาศาสตร์ ให้กับเจ้าตัวเล็กทั้งหลายที่คุณ พาไปด้วยก็ได้ ก่อนจะนำเสนอรายละเอียดของงาน ผู้เขียน ขอเล่าประวัติ ความเป็นมาของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเพื่อเป็นความรู้กัน ก่อนนะค่ะ จากการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2525 ให้ถือกันเอา วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันสำคัญยิ่งในวงการ ศึกษา วงการดาราศาสตร์ และวงการวิทยาศาสตร์ไทย อันเนื่องมาจากในวันที่ 18 สิงหาคม ปีพุทธศักราช 2411เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค และสถลมารค เพื่อทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ ต.หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อันเป็นปรากฏการณ์ที่ พระองค์ ทรงคำนวณ ทำนายไว้ก่อนล่วงหน้าถึง 2 ปี คือทรงคำนวณไว้ตั้งแต่ปี 2409 ครั้นถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2411 สุริยุปราคาเต็มดวง ก็ปรากฏการณ์อุบัติขึ้นจริงตรงตามวันเวลา และสถานที่ทุก ประการ ดังนั้นในวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปีจึงถือเอาเป็น วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและในปีนี้การจัดงาน สัปดาห์ วิทยาศาสตร์ ภายในเขตกรุงเทพฯ มีที่น่าสนใจ ด้วยกันสองที่ปฎิทินงาน สำหรับสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในปีนี้นั้น ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองยังคง จัดงานอยู่โดยจัดขึ้นเป็น สัปดาห์วิทยาศาสตร์เริ่มตั้งแต่วันที่ 18-24 สิงหาคมนี้ นอกจากนั้นแล้วในส่วนกลางทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ ยังได้จัดงานขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ อีกด้วย ท่านผู้อ่านสามารถดูรายละเอียดทั้งสองแห่งได้จากข้อมูล ด้านล่างนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองซึ่งจะจัดงานเป็นปกติทุกปี ภายในงานจะแบ่งเป็น ประกวดจัดทำ Homepage ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระดับ ประถมต้น 1-3 ประถมปลาย 4-6 มัธยมศึกษาตอน ต้น มัธยมศึกษาตอนปลายโดยในระดับประถมนั้นทาง ผู้จัดงาน จะเตรียมโปรแกรมจัดทำ Homepage ไว้ให้ในส่วนของ ระดับมัธยมผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือก โปรแกรมในการสร้าง Homepage ได้สองโปรแกรม คือ Frontpage หรือ Dreamweaver v.3การแข่งขันทั้งหมดนี้จะเริ่มต้นในวันที่ 18 สิงหาคม ถึง 21 สิงหาคม โดยจะเริ่มในเวลา 9.30 12.00 ของทุกวันการประกวดวาดภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งแบ่งเป็นสองระดับ คือ ประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในหัวข้อ มลพิษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อ พิทักษ์โลกด้วยมือเราซึ่งจะทำการแข่งขัน ตั้งแต่ วันที่ 18 19 สิงหาคม ในเวลาระหว่าง 9.00 น.- 16.00 น. ของทั้งสองวัน การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์หัวข้อ โลกในสหัสวรรษใหม่ โดยแบ่งเป็นสามระดับ ในระดับแรกเป็นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การประกวดประดิษฐ์สื่อจินตนาการหัวข้อ โลกในสหัสวรรษใหม่ ซึ่งมีประกวดเฉพาะนักเรียนในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย และ สายอาชีวศึกษาเท่านั้นนบอลลูนอากาศร้อน แบ่งเป็นสองประเภทคือประเภทบังคับซึ่งแบ่งย่อยเป็น ระดับ ประถมศึกษา มัธยมต้น และ มัธยมปลาย ประเภท ทั่วไปที่เปิด โอกาส ให้ผู้ที่มีความสามารถได้เข้าร่วมการ แข่งขัน ได้โดยไม่แบ่งระดับชั้นการศึกษา โดยที่รายการ นี้จะเริ่มแข่งในวันที่ 19-23 สิงหาคม 2543ทางศูนย์ได้จัดให้มีการบรรยาย SCA Programme หรือการสอนให้มีประสิทธิภาพแนวบูรณาการ โดยจะจัดบรรยายในวันที่ 21 สิงหาคม เวลา 09.00-16.30 น. การจัดอบรม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยวิทยากล โดยรุ่นที่ 1 จะจัดอบรมในวันที่ 22 สิงหาคม เวลา 09.00 12.00 น. และรุ่นที่สองจะจัดในวันเดียวกันเวลา 13.30 16.30 น.รายการอื่นที่น่าสนใจ นอกจากนั้นแล้วยังมี การแสดง Science Show จากนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเรียนรู้ตามอัธยาศัย โดยกิจกรรมแรกเป็น : กิจกรรมเพื่อ เสริมการเรียนรุ้ในระบบโรงเรียน เรื่อง ท่อก๊าซปิโตรเลียมและอีก : กิจกรรมเพื่อเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษากศนใ เรื่องดาราศาสตร์กับมนุษย์ และ มนุษย์กับการนับและวัด มีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ : การแสดง Science Show เกมส์ การตอบปัญหา : ทำวุ้นมะพร้าว พืชไร้ดิน : ร้านจำหน่ายหนังสือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ : กิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์น้อย : กิจกรรมสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์สร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ : กิจกรรม ผจญภัยกับไดโนเสาร์ ร่วมกับชมรมรักษ์ไดโนเสาร์ : การแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพเรื่อง พายุสุริยะ รอบการแสดง 09.00,10.00, 11.00, 13.00, 14.30 และ 15.30 น.ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นิทรรศการหัวข้อเรื่องพัฒนาคน พัฒนาชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาตินอกจากนี้ยังมีการจัดเวทีแสดงรายการและ กิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อาทิ มายากล การสาธิต เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ วิดีทัศน์การ์ตูนความรู้ทาง วิทยาศาสตร์การออกร้านจำหน่ายหนังสือ ซอฟต์แวร์และซีดีรอมสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดนิทรรศการ ชีววิธีใช้ในการควบคุมวัชพืชและศัตรูพืช สมาคมนักประดิษฐ์แห่งประเทศไทย จัดนิทรรศการผลงานสาธิตสิ่งประดิษฐ์ ภายใต้ผลงานสิ่ง ประดิษฐ์ของคนไทยที่ได้รับการจดสิทธิบัตร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์ นิทรรศการภาพถ่าย ชีวิตในป่า ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ การอบรมการใช้อินเทอร์เน็ต และการแสดงสาธิตทางวิทยาศาตร์ ในหัวข้อพิพิทธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ ร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ การอภิปรายทางวิชาการ ไวน์คองเกรส : โอกาสทองของไวน์และน้ำผลไม้ไทย จัดโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ในวันที่ 21 สิงหาคม เวลา 08.00 12.30 ณ ห้องประชุม 1 และ 2 ซึ่งภายในงานยังได้รับเกียรติ์จาก ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ บรรยายพิเศษเรื่อง เมรัยผลไม้ การแปรรูปพืชผลไม้ไม้ไทยเพื่อกู้วิกฤต เศรษฐกิจไทย จัดโดยมหาวิทยาลัย รังสิต พร้อกันนี้ยังมีบทความทาง วิชาการเรื่องการ ผลิตน้ำส้สายชูหมักจาเปลือกสับปะรด การผลิตไวน์องุ่นพันธุ์ Pokdam และ Malaga การผลิตไวน์ขาว การผลิตน้ำผลไม้ และการสกัด น้ำมันหอมระเหยจากต้นตะไคร้หอม ในวันที่ 21 สิงหาคม 2543 09.00-12.00 น.ณ ห้องบอลรูมนอกจากนี้แล้วยังมีหัวข้ออภิปรายที่น่าสนใจอาทิ การอภิปรายและบรรยายทางวิชาการเรื่องโอลิมปิกวิชาการ โรงงานยุคใหม่ปลอดภัย จากมลพิษ สัมมนา เรื่อง การศึกษาจีโนมนุษย์กับความหลาก หลาย ทางชีวภาพ สัมนาบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อการพัมฯาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลยุทธ์การเผยแพร่วิทยาศาสตร์สู่มวลชนการเดินทาง รถโดยสาร รถประจำทาง สาย 2, 25, 38, 46, 40, 48, และ 98 รถประจำทางปรับอากาศ ปอ.1, 8, 11, 13, ปอ.สาย2 รถประจำทางปรับอากาศพิเศษ ปอ พ. 6, 13 ทีมงานวันว่าง ท่านผู้อ่านมีคำแนะนำหรือติชมหรือคุยกับทีมงานวันว่างได้ที่ leisure@th.mweb.com งานอื่นที่น่าสนใจ Jim Thompson Sales งานประเพณีกองข้าว งานวันเกษตรแห่งชาติ