งานวันเกษตรแห่งชาติ

รายละเอียดงานงานวันเกษตรแห่งชาติเป็นงานที่จัดต่อเนื่อง กันมาทุกปีนับตั้งแต่ปี 2491 โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคสลับ กันเป็นเจ้าภาพสำหรับปี 2543 นี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพ เป็นครั้งที่ 2 9-20 สิงหาคม ขอเชิญเที่ยวงานเกษตรแห่งชาติ โดยในครั้ง นี้มีการจัดงานภายใต้หัวข้อ การเกษตรต่อเนื่องสู่สหัสวรรษใหม่ ปฎิทินงาน ภายในงานมีนิทรรศการ การประกวด แข่งขัน สาธิต และ กิจกรรม ต่างๆ มากมาย อาทิ นิทรรศการเทคโนโลยีทางการเกษตร เช่นการผลิตพืชด้วยเทคโนโลยีชีวิภาพ นิทรรศการเทคโนโลยี ีและสิ่งแวดล้อม, นิทรรศการทรัพยากรป่าชายเลนและ นิทรรศการที่น่าสนใจอีกมากมาย ในส่วนของการประกวด แข่งขันและสาธิตนั้น ประกอบไปด้วย ประกวดส้มโอหาดใหญ่, ตู้ปลาสวยงาม, นกเขาชวาเสียง และกรงนกเขา, นกกรงหัวจุก, ไก่แจ้, สุนัข, โคชน ฯลฯ ถ้าพูดถึงในส่วนของการแข่งขันซึ่งถือ เป็นความบันเทิงอย่างหนึ่ง ทางคณะผู้จัดงานได้จัดให้มีการ ประกวด ลิงขึ้นเก็บมะพร้าว และ คนปอกมะพร้าว ร ทักษะการพูดทางการเกษตร นอกจากนี้แล้ว ยังมีการสาธิตทำอาหาร พื้นเมือง , การทำเบเกอรี่, การรีดโคนม, การโชว์แมวพันธุ์ไทย และ สาธิตสุนัขสงคราม ผู้เข้าร่วมงานยังสามารถชมการแสดงของศิลปินแห่งชาติ และศิลปิน ดีเด่นสาขาต่างๆ ละครกลางแจ้ง วิถีชีวิตเกษตรกรไทย และ วิถีชีวิตเด็กไทยในอดีต การแสดงโขน, มโนราห์, หนังตะลุง, ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ และ สีสันของงานอย่าง งานเกษตรTalk Show โดยคุณอภิชาติ ดำดี และ การแสดง ดนตรีจาก ศุ บุญเลี้ยง งานนี้จัดเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ ความรู้รวมทั้ง เทคโนโลยี ทางด้านการเกษตรโดยงานจะเริ่มขึ้นในวันที่ 9-20 สิงหาคม 2543 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่ ผู้ที่เข้าร่วมงานนอกจากจะได้สินค้าเกษตรราคาถูกแล้ว ยังจะ ได้ความรู้ทางด้านการเกษตรกลับบ้านไปนอนคิดโปรเจคดูว่า จะลองนำเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ได้พบเห็นมา นำมาใช้เพื่อ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใดได้บ้างการเดินทาง รถยนต์: ใช้เส้นทางสาย ธนบุรี ปากท่อ ผ่านสมุทรสงครามแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ผ่านเพชรุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร จากนั้นต่อทางหลวงหมายเลข 41 ไปถึงสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และ สงขลา รถบริษัทขนส่งสายใต้ : มีรถประจำทางออกทุกวันที่ขนส่งสายใต ้ โทรศัพท์หมายเลข 434-5557-8 (รถธรรมดา) โทร 435-1199 (รถปรับอากาศ) รถไฟ : เปิดบริการทั้งรถด่วนและรถเร็ว สายกรุงเทพฯ หาดใหญ่ ่ โทรศัพท์หมายเลข 223-7010, 223-7020 ทีมงานวันว่าง ท่านผู้อ่านมีคำแนะนำหรือติชมหรือคุยกับทีมงานวันว่างได้ที่ leisure@th.mweb.com