ซีไรท์ปี 2000 กับงานนวนิยายเรื่อง

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องรีเจนซี่ โรงแรมโอเรียลเต็ล คณะกรรมการดำเนินงานฯ รางวัลซีไรท์ ได้ทำการแถลงข่าวผลตัดสินรางวัลซีไรต์ ประเภทนวนิยายที่ปีนี้มีเข้ารอบด้วยกัน 3 เรื่อง ดังต่อไปนี้ "อมตะ" ผลงานของ วิมล ไทรนิ่มนวล "รากนครา" ผลงานของ ปิยะพร ศักดิ์เกษม "คือพระเจ้า" ผลงานของ ฮ. นิกฮุกี้ และผลการตัดสินรางวัลซีไรต์ประเภทนวนิยาย สำหรับปี 2000 ได้แก่ อมตะ ของวิมล ไทรนิ่มนวล และด้านล่างนี้คือคำประกาศของคณะกรรมการ ตัดสินรางวัลซีไรต์ซึ่งแทรกอยู่ในส่วนหน้าของหนังสือ อมตะ ฉบับตีพิมพ์ ครั้งที่สอง หลังจากการประกาศผลรางวัลซีไรต์ คณะกรรมการตัดสินวรรณกรรมสร้างสรรค์แห่งอาเซียน (ซีไรต์) มีมติให้นวนิยายเรื่อง อมตะของวิมล ไทรนิ่มนวล ได้รับรางวัลสร้างสรรค์แห่งอาเซียน (ซีไรต์) ของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2543"อมตะ เป็นนวนิยายเชิงจินตนาการถึงโลกอนาคตเกี่ยวกับ การแสวงหาความเป็นอมตะของชีวิต โดยใช้รูปแบบวิวาทะ ระหว่าง แนวคิดบริโภคนิยมกับแนวคิดทางศาสนาของโลก ตะวันออก โครงเรื่งอหลักคือการทำโคลนมนุษย์ในอนาคต และการเปล่ยนถายอวัยวะ อันทำไปสู่ปัญหาด้านมนุยธรรม และจริยธรรมจุดเด่นของนวนยิายเรื่อง อมตะ คือการที่ผู้เขียน สามารถนำประเด็นที่คาดการณ์ว่าจะเป็นปัญหาความขัดแย้ง ในอนาคตมาผูกเรื่องและสร้างตัวละครที่เป็นตัวแทน ความคิดเชื่อ 2 แนว ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม เพิ่มสีสันด้วยการเสียดสีและวิพากษ์วิจารณ์สังคมปัจจุบัน สร้างความสะเทือนใจและกระตุ้นให้ตระหนักถึงปัญหา ร่วมกันของมนุษยชาติท้าทายให้ขบคิดต่อว่าอะไรคือ ความหมายที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์และความเป็นอมตะ ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นนวนิยายเรื่อง อมตะ ของ วิมลไทรนิ่มนวลจึงมีความดีเด่นสมควรแก่การยกย่อง เป็นวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ของประเทศไทย ประจำปี 2543" (จากคำประกาศในหนังสืออมตะ)คำประกาศข้างต้น ประกอบด้วยคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ คุณหญิง กุหลาบ มัลลิกามาส, นางศรีสุรางค์ พูลทรัยพ์ นางเพ็ญศรี เคียงศิริ , นางนิตยา มาศะวิสุทธิ์ , นายวิทยากร เชียงกูล, นางสาวสุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ และ นางสาวรื่นฤทัย สัจจพันธุ์ จากคำตัดสินของ คณะกรรมการด้านบน ท่านผู้อ่านที่กำลังหาหนังสือเล่มนี้อยู่ คงรับทราบแนวทางของหนังสือเล่มนี้กันได้บ้าง และนี่คือบางตอนจากหนังสือเล่มนี้ "อรชุนนั่งฟังอย่างสงบ ... สิ่งที่เขากระทำมันกำลังเป็น ข้อพิสูจน์คำ พูดของพรหมมินทร์ที่ว่า "ธาตุแท้ มนุษย์นั้นเห็นแก่ตัวและชั่วร้าย" และ "ศีลธรรม ความดีที่คนเรา กล่าวอ้าง กันนั้นที่แท้ก็เป็นเพียง แพ๊คเกจเพื่อสร้าง "มูลค่าเพิ่ม" ให้ตนเองเท่านั้น" หลังจากการประกาศผลรางวัลซีไรต์ "อมตะ" ของวิมล ไทรนิ่มนวลหาได้ยากยิ่งแต่ตอนนี้ทางสำนักพิมพ์ได้ จัดพิมพ์ออกมาเป็นครั้งที่สองแล้วเชื่อว่าคงรวดเร็วทันใจ ท่านผู้อ่านทั้งหลาย ทีมงานวันว่าง ท่านผู้อ่านมีคำแนะนำหรือติชมหรือคุยกับทีมงานวันว่างได้ที่ leisure@th.mweb.com รายละเอียดโดยสังเขปของ "อมตะ" จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์สยามประเทศ จัดจำหน่าย : อัมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ผู้เขียน : วิมล ไทรนิ่มนวล ราคา : 120 บาท สามารถหาซื้อได้ตาม ร้านหนังสือทั่วไปได้แล้ว ในขณะนี้