กทม. เปิดสวนสาธารณะ ทั่วกรุงรับลอยกระทง

วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 ของปีนี้ตรง กับวันพุธ ที่ 31 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันเพ็ญเดือน 12 ตามความเชื่อของ คนไทยเป็นวันประกอบพิธีสำคัญอย่างหนึ่งของคนไทยเรียกว่า เทศกาลลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่มีมาตั้งแต่ครั้งกรุง สุโขทัย ถ้าเพื่อนๆลองเงยหน้ามองพระจันทร์ในช่วงนี้จะเห็นว่าสุก สว่างกว่าพระจันทร์ใน ฤดูกาลไหนๆ ถึงแม้จะเป็น พระจันทร์เปียกฝนก็ตาม แต่ดูจากเหตุการณ์แล้วคาด ว่า จะค่อยๆเต็มดวงในวันเพ็ญของคืนวันพุธที่ 31ตุลาคม ที่จะถึงนี้ ค่ำคืนของขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 เงาของพระจันทร์เต็มดวงที่ สะท้อนจากผิวน้ำ ประกอบกับกระทงประทีป ที่ลอยอยู่เหนือแม่น้ำ ตามความเชื่อที่ว่าจะขอขมาต่อพระแม่คงคาภาพของแม่น้ำในแต่ ละสายในคืนนั้น คงสุกสว่าง และสวยงามตามประเพณี เหมือนเฉก เช่นทุกปี ระหว่างนี้ คำถามยอดฮิตของผู้คนในกรุงเทพฯ คงหนีไม่พ้น คำถามที่จะถามกันว่า จะไปลอยกระทงที่ไหนดีทีมงานวันว่าง ไป เสาะแสวงหาข้อมูลมาให้เพื่อนๆ เรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับสวน สาธารณะในกรุงเทพฯ ทั้ง 13 แห่งที่ทางกรุงเทพ มหานคร เปิดให้ประชาชน ได้เข้าไปใช้สถานที่เพื่อลอยกระทงประทีป กัน ลองมาดูรายละเอียดนะค่ะสวนจตุจักร ตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธิน เดิมเป้ฯที่ดินที่การรถไฟทูลเกล้าถวาย รัชากาลที่ 9 เพื่อสร้างสวนสาธาณะตามพระราชประสงค์มีเนื้อที่ รวม 190 ไร่ เป็นสถานที่พักผ่อนออกกำลังกายยามเช้าอีกแห่ง หนึ่งสวนจตุจักรมีลานไม้ดอกสนามเด็กเล่น ลานอเนกประสงค์ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ แล้วยังเป็นสวนสาธารณะที่มี ประติมากรรม แห่งอาเซียนตั้งแสดงอยู่ เปิดให้บริการในวัน ลอยกระทง ตั้งแต่ 05.00-22.00 การเดินทาง รถประจำทาง สาย 145, 3, 8, 26, 27, 28, 29, 34, 39, 44, 52, 55, 59, 63, 77, 90, 96, 104, 112, 122, 138 รถประจำทางปรับอากาศ 2, 3, 9, 10, 12, 13, 18, ปอ.พ 2 การเดินทางด้วยรถยนตร์ ส่วนบุคคล สามาถวิ่งมาจากทางด่วนขั้นที่ 1ลงได้ที่ถนนกำแพงเพชรและ วิ่งมาเข้าจตุจักรทั้งทางถนนกำแพงเพชร 2 และถนนพหลโยธิน ได้ จอดรถได้บริเวณ ด้านหลังสวนจตุจักร ถนนกำแพงเพชร 3 ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเข้าสวน เดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส ใช้เส้นทางสายหมอชิต ลงที่สถานนี หมอชิตสำหรับ วันลอยกระทง รถไฟฟ้าเปิดให้ บริการถึง ตี 1 ของวันใหม่ และถ้าหากผู้โดย สารสวมใส่ชุดไทยจะได้ใช้บริการฟรีสวนลุมพินี สวนสาธารณะที่จัดสร้างขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท สมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 พระราชทานที่ดินส่วน พระองค์ 360 ไร่ให้เป็นสมบัติของสาธาณชน และพระราชทาน นามว่า "สวนลุมพินี" ในอดีตบริเวณนี้คือทุงศาลาแดง ปัจจุบันสวนลุมพินี อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร และ ได้มีการจัดพัฒนาพื้นที่และบำรุงรักษาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนานา ชาติมีสวนไผ่ สวนป่า สวนปาล์ม ให้ประชาชนใช้พักผ่อนออกกำลังกายในทุกวันจะมีประชาชน นิยมมาออกกำลังกาย ในยามเช้า สวนลุมพินีเปิดตั้งแต่ 05.00-20.00 น. ตั้งอยู่บนถนนพระราม 4 โอบล้อมด้วยถนนราชดำริถนนสารสิน และ ถนนวิทยุ จอดรถได้บริเวณด้านหน้าสวนลุมพินีรอบพระบรม รูป รัชกาลที่ 6 การเดินทาง รถประจำทาง 4, 13, 14, 15, 17, 25, 45, 46, 47, 62, 67, 74, 76, 77, 106, 109, 115, 116, 149 รถประจำทางปรับอากาศ 4, 5, 15, 62, 67, 76, ปอ.พ 14, 17 รถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้า สายสีลม ลงสถานี ศาลาแดงสำหรับวันลอยกระทงรถไฟฟ้าเปิดให้บริการ ถึง ตี 1 ของวันใหม่ และถ้าหากผู้โดยสาร สวมใส่ชุด ไทยจะได้ ใช้บริการฟรี ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเข้าสวนสวนรถไฟ อยู่ทางด้านเหนือของสวนจตุจักรใกล้บริเวณจอดรถลานอเนก ประสงค์ เป็นที่ศึกษาประวัติศาสตร์และจัดแสดง ยานยนต์ ในอดีต เช่นรถยนต์รางตรวจการณี ของกองทัพญี่ปุ่นสมัยสงคราม โลกครั้งที่ 2 การเดินทาง รถประจำทาง สาย 145, 3, 8, 26, 27, 28, 29, 34, 39, 44, 52, 55, 59, 63, 77, 90, 96, 104, 112, 122, 138 รถประจำทางปรับอากาศ 2, 3, 9, 10, 12, 13, 18, ปอ.พ 2 การเดินทางด้วยรถยนตร์ ส่วนบุคคล สามาถวิ่งมาจากทางด่วนขั้นที่ 1ลงได้ที่ถนน กำแพงเพชร และวิ่งมาเข้าจตุจักรทั้งทาง ถนน กำแพงเพชร 2 และถนนพหลโยธินได้ จอดรถได้บริเวณด้าน หลังสวนจตุจักร ถนน กำแพงเพชร 3 ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม เปิดให้บริการตั้งแต่ 05.00-18.00 น.สวนสราญรมย์ เดิมเป็นเขตพระราชอุทยาน ในพระราชวังสราญรมย์ ที่รัชกาลที่ 4 ทรงมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ ประทับ ในปลายรัชสมัยแต่ทรงสวรรคตก่อนที่จะเสด็จ ไปประทับพระราชวังสราญรมย์ ได้ใช้เป็นที่ประทับของ พระบรมวงศานุวงศ์และเป็นสถานที่รับรองพระราชอาคันตุกะ จากต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่ 5 และเป็นที่จัดงานฤดูหนาว ตลอดรัชสมัยของรัชกาลที 6 ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองรัชกาลที่ 7 ทรงโปรเกล้า มอบให้รัฐบาลเพื่อให้คณะราษฎรใช้เป็นทีทำการและเป้นที่ตั้ง สมาคม "สโมสรคณะราษฏร" เมื่อถึงปี 2503 คณะรัฐมนตรีได้ มีมติมอบให้เทศบาลกรุงเทพฯ จากนั้นได้ มีการปรับปรุงบริเวณ พระราชอุทยานให้เป็นสวนรุกขชาติและสวนสาธารณะมาจนถึง ปัจจุบัน การเดินทาง รถประจำทาง 1, 3, 6, 9, 12, 25, 32, 43, 44, 47, 48, 53, 60, 82, 91, 123 รถประจำทางปรับอากาศ 6, 7, 8, 9, 12, 25, 44, 91 เรื่อด่วนเจ้าพระยาท่าช้าง ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเข้าชมและพักผ่อนสวนธนบุรีรมย์ เดิมเป็นสวนผักและทุ่งหญ้า ตั้งอยู่ในเขตราษฏร์บูรณะถนน ประชาอุทิศบนเนื้อที่ 63 ไร่ เป็นสถานเพาะชำต้นไม้และสวน สาธารณะสำหรับประชาชน ที่มีพรรณไม้นานาพรรณและ บรรยากาศเชียวชอุ่มทั่วไป เปิดทุกวันตั้งแต่ 05.00-20.00 จอดรถได้ภายในบริเวณสวน ไม่เสียค่าธรรมเนียม การเดินทาง รถโดยสารประจำทาง สาย 6, 17, 37, 88 รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย 37สวนหลวงร .9 กรุงเทพมหานครร่วมกับมูลนิธิสวนหลวงร.9 และปวงชน ชาวไทยจัดสร้างสวนสาธารณะระดับนครเพื่อน้อมเกล้า ถวายเป็นราชสัการะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2530 พื้นที่สวนมีทั้งหมด 500 ไร่ประกอบ ไปด้วย บริเวณหอรัชมงคลเฉลิมพระเกียรติ สวนพฤกษศาสตร์, ตระพังแก้วเก็บน้ำ, สวนรมณีย์, สวนน้ำ, สนามราฏร์และลานอเนก ประสงค์, อาคารพันธ์ไม้ทะเลทราย การเดินทาง รถโดยสารประจำทาง 40, 133, 145, 206, 207 รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ 145, 206 ปอ.พ 15 ค่าผ่านประตู 10 บาท จักรยานยนต์ 5 บาท / คัน รถมาลัย 10 บาทต่อคน ต่อรอบ รถตู้ 20 บาท ต่อคัน รถบัสโดยสาร 30 บาทต่อคัน เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 6.00 - 18.00 น. จอดรถได้ภายในบริเวณสวน ที่ตั้ง ภายในซอยถนน สุขุมวิท 103 สวนเสรีไทย เดิมบึ่งกุ่มหรือบึงตาทองเป็นเพียงบึงน้ำสาธารณะรกร้าง ขนาดใหย่แต่ด้วยโครงการพระราชดำริของพระบาทวสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวในการจัดหาพื้นที่เก็บกักน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำ ท่วมกรุงเทพฯ จึงได้มีการปรับปรุงและพัฒนาบึ่งกุ่มให้เป็น บึงรับน้ำพร้อมก้บเป็นสวนสาธารณะ ในเวลาเดียวกันและเพื่อเป็นที่ระลึกของเสรีไทยกับวาระ ครบรอบ 52 ปีแห่งการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงได้เปลี่ยน ชื่อสวนน้ำบึ่งกุ่มเป็นสวนเสรีไทย นอกจากจะเป็ฯสวนน้ำกลางเมือง แล้วสวนเสรีไทยยังเป็นโรงเรียนต้นไม้กลาง แจ้งที่มีไม้ไทยหลาก หลายชนิดให้ผู้ทีสนใจได้ศึกษา พร้อมกับการพักผ่อนหย่อนใจ อีกด้วย ที่ตั้ง ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม บึ่งกุ่ม การเดินทาง รถโดยสารประจำทาง สาย 27, 60, 71, 109, 151 รถประจำทางปรับอากาศ สาย 2, 27, ปอ.พ 3 เปิดให้บริการทุกวัน 05.00-20.00 จอดรถบริเวณทาง เข้าโรงเรียนคลองกุ่ม ทางเข้าหมู่ บ้านสหกรณ์ สวนรมณีย์นาถ ในปี 2432 รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้จัดซื้อที่ดินบริเวณ นี้เพื่อสร้างสถานคุมขังและอบรมผู้ต้องโทษให้กลับตนเป็น คนดีเมื่อสร้างเสร็จจึงเรียกว่า "กองมหันตโทษหรือคุกใหม่" ได้มีการเปลี่ยนขื่อสถานที่นี้หลายครั้งในครั้งหลังสุดได้ เปลี่ยนเป็น "เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร" เพื่อเป็นการเฉิลมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสสมเด็จ พระนางเจ้าสริกิติ์พระบรมราชินีนาทถทรงเจริญพระชนม พรรษาครบ 5 รองในปี 2535 กรมราชทัณฑ์จึงทำการ ย้ายเรือนจำ ออกไปแล้วจัด สร้างสวนรมณีนาถอันมีความ หมายว่า "สวนแห่งพระนางผู้เป็นที่พึ่งขึ้นแทน" การเดินทาง รถประจำทาง 1, 5, 35, 37, 42, 56, 73, 96 รถประจำทางปรับอากาศ 7, 42 ไม่เสียค่าธรรมเนียม ในการเข้าใช้บริการภายในสวน จอดรถบริเวณด้านหน้าสวน เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 05.00-20.00 น.สวนสันติภาพ ปอดใจกลางกรุงเทพฯบริเวณอนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ชื่อ สวนสันติ ภาพ ตั้งเพื่อเป็นที่ระลึกถึงวันสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 คือ วันที่ 16 สิงหาคม 2488 ซึ่งถือเป็นวันสันติภาพของมนุษย์ตัว อักษรที่เป็นชื่อสวนนำมาจากลายมือของท่านพุทธทาสภิกขุส่วน ประติมากรรม นกคาบช่อมะกอกแทนสื่อสันติภาพของโลกนำมาจากผลงาน ของปิกัสโซ ศิลปินชาวสเปน บรรยากาศในสวนเป็นลักษณะสวน ป่าธรรมชาติโดยปลูกต้นไม้ยืนต้นเป็นส่วนใหญ่ บริเวณตรง กลางสวนมีสระน้ำ 3 สระล้อมรอบด้วยทางเท้า ถนนสำหรับ ใช้วิ่ง ออกกำลังกายและพักผ่อน การเดินทาง รถประจำทาง 12, 14, 17, 24, 36, 38, 61, 63, 69, 74, 77, 92, 139, 140 รถประจำทางปรับอากาศ 3, 9, 10, 13, 15, 36, 38, 92 เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 05.00-20.00 จอดรถได้บริเวณด้าน ข้างสวน ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเข้าสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของสวนจตุจักรจัดสร้างเพื่อน้อม เกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา สำหรับผู้ที่สนใจต้นไม้สวนแห่งนี้เปรียบเหมือนศูนย์ศึกษา ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์แบบแห่งหนึ่งของประเทศการจัดปลูก ต้นไม้ที่แบ่งเป็นวงศ์ต่างๆ เช่นวงศ์ชบาซึ่งมีมากกว่า 100 ชนิด หรือวงศ์เข็ม วงศ์ลั่นทม ฯลฯ ทำให้ผู้ที่ต้องการศึกษาสามารถ ค้นคว้าและรียนรู้ได้หลากหลายขึ้น การเดินทาง รถประจำทาง 3, 8, 28, 29, 52, 59, 69, 77, 104, 108, 122, 134, 138, 145 รถประจำทางปรับอากาศ 2, 3, 9, 10, 12, 18, 23, 38, 39, 44, 134,145, ปอ.พ 2, 5, 8, 12, 15 จอดรถได้บริเวณด้าน หน้าสวน ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเข้าชม เปิดตั้งแต่ 5.00 - 18.30สวนอุทยานเบญจสิริ สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายในวโรกาสท่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษาบริเวณ กลางสวนตกแต่งเป็นสวนป่ามีสระน้ำศาลาพักผ่อนลานอเนกประสงค์ส่วนด้านหลังและด้านข้างเป็นสวนสุขภาพ สนามเด็กเล่น ลานสเกต สนามบาสเกตบอล สนามตะกร้อ และสระว่ายน้ำพร้อม สระเด็กเล่น การเดินทาง รถโดยสารประจำทาง สาย 2, 25, 38, 40, 48, 98 รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย 1, 2, 8, 11, 13, 25, 38, ปอ. 38 ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเข้าสวน สระว่ายน้ำ สำหรับสมาชิกเท่านั้น เสียคนละ 40 บาทต่อปีเสียค่าลงสระครั้งละ 15 บาท เปิดให้บริการทุกวัน 5.00-20.00 น. จอดรถได้ที่บริเวณ ด้านหลังสวน และ ห้างดิเอ็มโพเรียมสวนพระนคร มีพื้นที่ประมาณ 50 ไร่ อยู่ในเขตลาดกระบังเดิมมีปัญหาเรื่องน้ำ ท่วม เพราะเป็นที่ลุ่ม แต่ได้รับการพัฒนาให้พ้นจากสภาพน้ำท่วม เป็นสวน สรธารณะสำหรับการพักผ่อนหยอ่นใจของมวลชนแถบ ชานเมืองด้านตะวันออก เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท 77 อ่อนนุช เปิดตั้งแต่เวลา 05.00 - 20.00 ทุกวัน การเดินทาง รถประจำทาง สาย 143 รถประจำทางปรับอากาศ ปอ.18 ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสวนสวนหนองจอก พื้นที่ของสวนแต่เดิมนั้นเป็นที่รกร้างว่างเปล่าขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดหลังจากผ่านการดูแลและปรับปรุงสวน หนองจอกในปัจจุบันจึงเต็มไปด้วยต้นไม้และความร่มรื่นภายใน บริเวณสวนมีลานกีฬา เวทีกลางแจ้งสำหรับจัดกิจกรรมในชุมชน และกิจกรรมระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน เป็นที่จัดงานประเพณีในวันนักขัตฤกษ์นอกจากนี้ยังมีสวน สมุนไพรลานดอกไม้ ศาลาพักผ่อน และสระน้ำเปิดให้ใช้บริการ อีกด้วย ที่ตั้ง แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก การเดินทาง รถประจำทาง 131 รถประจำทางปรับอากาศ 1108 สามารถจอดรถได้บริเวณหน้าสวน เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 05.00-20.00 น. ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสวน ทีมงานวันว่าง ท่านผู้อ่านมีคำแนะนำหรือติชมหรือคุยกับทีมงานวันว่างได้ที่ leisure@th.mweb.com