เทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด ที่ขอนแก่น

29 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 10 วัน10 คืนเต็มๆ กับงาน ประเพณีอันยิ่งใหญ่ของจังหวัดขอนแก่นเทศกาลไหม ประเพณี ผูกเสี่ยว และ งานกาชาดงานประจำจังหวัด งานที่ รวมเอาประเพณี อันดีงามและของดีประจำจังหวัดมาไว้ด้วยกัน เทศกาลไหม ถ้าพูดถึงผ้าไหมมัดหมี่ทีสวยงาม และมีชื่อเสียงหลายๆคน คงพูดกันเป็นเสียงเดียวว่าต้องซื้อจากจังหวัดขอนแก่นเพราะ ถือว่าเป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านของผู้คนในท้องถิ่นที่สามารถ หารายได้ ได้อย่างเป็นกอบเป็นกำจากงานฝีมือที่เป็นผลผลิต ทางวัฒนธรรมที่สืบเนื่องมาเนิ่นนาน ผ้าไหมมัดหมี่ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดขอนแก่นได้แก่ผ้าไหม มัดหมี่ชนบท ชาวอำเภอชนบทส่วนใหญ่มีอาชีพทอผ้าไหม มัดหมี่เป็น อุตสาหกรรม หลักสามารถซื้อหาผ้าไหมมัดหมี่ ที่สวยงาม ได้ในตัวอำเภอ และชมนิทรรศการเกี่ยวกับการ ผลิตผ้าไหม การจัดแสดงลวดลายผ้ามัดหมี่ ผ้าโบราณ ได้ที่ศาลา ผ้าไหมซึ่งเป็นศูนย์ศึกษาพัฒนาและอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม นอกจากงานเทศกาลไหมแล้ว ยังมีประเพณีผูกเสี่ยวซึ่งเป็น ประเพณีท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ก่อนที่จะสูญหายไป กับกาลเวลารวมอยู่ด้วย ประเพณีผูกเสี่ยว ประเพณีผูกเสี่ยวเป็นขนบธรรมเนียมดั้งเดิมของภาคอีสาน ที่มุ่งให้คนกลุ่มเดียวรักใคร่กันเป็นพี่น้องกันโดยจะเรียกกันว่า "คู่เสี่ยว" ภายในงานจะมีการจัดขบวนคู่เสี่ยว และ พานบายศรีของแต่ละอำเภอ มีพิธีผูกเสี่ยวภายในงาน ซึ่งยังคงรักษาเอาไว้ตามขนบธรรมเนียมดั้งเดิมเอาไว้ นอกจากนี้แล้วในช่วงเวลา 10 วัน 10 คืนเต็มๆของงานนี้ ผู้ที่เข้าร่วมงานจะได้พบกับ ขบวนแห่ทางวัฒนธรรมมีการออก ร้าน จากกลุ่มและชมรมต่างๆ ภายในจังหวัด นอกจากนั้นยังจะ ได้ชม นิทรรศการการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไหม ทอผ้าไหม และยังได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากไหม รวมไปถึงการชม มหรสพ พื้นเมืองต่างๆอีกมากมายนอกจากนั้นแล้วท่านผู้อ่านยังสามารถท่องเที่ยวธรรมชาติ อันสวยงามในเขตจังหวัดขอนแก่นได้อีกด้วยอาทิเช่น อุทยานแห่งชาติน้ำพองเป็นต้นน้ำของลำน้ำพอง และลำน้ำชีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาซึ่งประกอบด้วยป่าเต็งรัง และป่าดิบแล้ง เขื่อนอุบลรัตน์ อยู่ที่อ. น้ำพองเป็นเขื่อนอเนก ประสงค์ที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน กั้นแม่น้ำพองเป็นลักษณะ แบบ หิน ทิ้งมีทะเลทราบเหนือเขื่อนที่งดงามน่าเที่ยว อุทยานแห่งชาติภูเวียง ลักษณะคล้ายปล่องไฟพื่นที่ตอนกลางเป็นที่ราบล้อมรอบด้วย ป่าเต็งรังในบริเวณที่ราบและป่าดิบแล้งบนที่สูงเป็นแหล่ง ขุดพบกระดูกได้โนเสาร์เป็นแห่งแรกของเมืองไทย การเดินทาง ทางรถยนต์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 พหลโยธินแล้วแยกเข้าทางหลวง หมายเลขที่ 2 ถ.มิตรภาพ ที่สระบุรีจนถึง นครราชสีมาใช้เส้น ทางหมายเลข 2 ต่อไปได้จนถึงขอนแก่น อุดรธานี และ หนองคาย รถประจำทาง บริษัทขนส่งมีรถโดยสารทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศออก จากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับรถธรรมดาโทร สอบถามได้ที่ 272 -5253 -4 รถปรับอากาศ 272-5259 รถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทยมีบริการเดินรถกรุงเทพฯ - ขอนแก่นทุก วัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ 223-7010 เครื่องบิน การบินไทยมีเครื่องบินไปยังเมืองหลักๆอย่าง ขอนแก่นทุกวันสอบ ถามรายละเอียดได้ที่ 280-0060 ทีมงานวันว่าง ท่านผู้อ่านมีคำแนะนำหรือติชมหรือคุยกับทีมงานวันว่างได้ที่ leisure@th.mweb.com