ประกาศ ผลคะแนน ใน งานเบิกฟ้าอันดามัน สัปดาห์ที่ 1

ประกาศ ผลคะแนน ใน งานเบิกฟ้าอันดามัน สัปดาห์ที่ 1
ประกาศ รายชื่อผู้เข้าเล่นเกมส์ เบิกฟ้าอันดามัน ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2543 รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม มีดังนี้ pinksea เวลา 4:27:22 PM คะแนนที่ได้ 15 thipch เวลา 4:29:31 PM คะแนนที่ได้ 15 takkatan2543 เวลา 4:47:40 PM คะแนนที่ได้ 15 hypermint เวลา 5:22:56 PM คะแนนที่ได้ 15 poppi13 เวลา 5:34:56 PM คะแนนที่ได้ 15 aebnp เวลา 6:50:05 PM คะแนนที่ได้ 15 tummapaymo เวลา 7:03:43 PM คะแนนที่ได้ 15 hnoy เวลา 7:32:01 PM คะแนนที่ได้ 15 machimaj เวลา 7:54:58 PM คะแนนที่ได้ 15 uk_nok เวลา 7:56:53 PM คะแนนที่ได้ 15 kmkss เวลา 9:32:38 PM คะแนนที่ได้ 15 jeabjeab999 เวลา 11:29:14 PM คะแนนที่ได้ 15 jeab_suk เวลา 11:37:40 PM คะแนนที่ได้ 15 rama1000 เวลา 11:45:52 PM คะแนนที่ได้ 15 saga เวลา 4:02:34 PM คะแนนที่ได้ 10 saranya_t เวลา 4:19:47 PM คะแนนที่ได้ 10 sunetta เวลา 5:35:43 PM คะแนนที่ได้ 10 deungdung เวลา 7:35:26 PM คะแนนที่ได้ 10 arkh เวลา 11:11:10 PM คะแนนที่ได้ 10 pornthep_ar เวลา 11:17:03 PM คะแนนที่ได้ 10 sendo7 เวลา 11:19:16 PM คะแนนที่ได้ 10 rama5000 เวลา 11:50:28 PM คะแนนที่ได้ 10 rama8000 เวลา 12:05:26 AM คะแนนที่ได้ 10 sunsoonsun เวลา 3:09:29 PM คะแนนที่ได้ 5 sabuy เวลา 4:04:30 PM คะแนนที่ได้ 5 vudu เวลา 5:24:09 PM คะแนนที่ได้ 5 sa_x3 เวลา 6:59:12 PM คะแนนที่ได้ 5 nynok เวลา 7:15:53 PM คะแนนที่ได้ 5 appcorner เวลา 11:06:47 AM คะแนนที่ได้ 0 keswadee เวลา 8:28:12 PM คะแนนที่ได้ 0 pratp เวลา 11:25:21 PM คะแนนที่ได้ 0ประกาศ รายชื่อผู้เข้าเล่นเกมส์ เบิกฟ้าอันดามัน ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2543 รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม มีดังนี้ puangrat_nu : เวลา12:31:23 AM คะแนนที่ได้ 15 suansilp4 : เวลา 12:53:00 AM คะแนนที่ได้ 15 sudjaip : เวลา 1:03:20 AMคะแนนที่ได้ 15 dussadeev : เวลา 1:56:22 AM คะแนนที่ได้ 15 meo1meo1 : เวลา 1:57:13 AM คะแนนที่ได้ 15 mod_mon : เวลา 5:38:08 AM คะแนนที่ได้ 15 juji : เวลา 9:46:34 AM คะแนนที่ได้ 15 phanakorn : เวลา 10:27:55 AM คะแนนที่ได้ 15 wee2000 : เวลา 11:35:21 AM คะแนนที่ได้ 15 coolbergy : เวลา 11:55:43 AM คะแนนที่ได้ 15 sirichan-w : เวลา 12:04:19 PM คะแนนที่ได้ 15 srimas : เวลา 12:10:53 PM คะแนนที่ได้ 15 halemcity : เวลา 1:44:08 PM คะแนนที่ได้ 15 mongnoi : เวลา 3:24:29 PM คะแนนที่ได้ 15 chorching : เวลา 3:46:51 PM คะแนนที่ได้ 15 b_sparrow : เวลา 4:22:35 PM คะแนนที่ได้ 15 suwannee19 : เวลา 4:24:10 PM คะแนนที่ได้ 15 j-gob : เวลา 4:29:26 PM คะแนนที่ได้ 15 baworn : เวลา 4:48:00 PM คะแนนที่ได้ 15 nnana : เวลา 5:21:35 PM คะแนนที่ได้ 15 lovelypoen : เวลา 9:54:22 PM คะแนนที่ได้ 15 seasky25 : เวลา 10:28:29 PM คะแนนที่ได้ 15 taweelarp : เวลา 10:46:41 PM คะแนนที่ได้ 15 warumporn-a : เวลา 10:58:08 PM คะแนนที่ได้ 15 idesign : เวลา 11:26:25 PM คะแนนที่ได้ 15 rama7000 : เวลา 12:24:44 AM คะแนนที่ได้ 10 v_tatu : เวลา 1:03:13 AM คะแนนที่ได้ 10 creator : เวลา 6:21:37 AM คะแนนที่ได้ 10 pracha_chaichana : เวลา 8:14:16 AM คะแนนที่ได้ 10 lek_sarawadee : เวลา 9:20:30 AM คะแนนที่ได้ 10 pummy : เวลา 9:22:15 AM คะแนนที่ได้ 10 thongbor : เวลา 9:35:10 AM คะแนนที่ได้ 10 yong94 : เวลา 10:03:45 AM คะแนนที่ได้ 10 ariya555 : เวลา 2:58:42 PM คะแนนที่ได้ 10 ood_surat : เวลา 3:19:20 PM คะแนนที่ได้ 10 nopchalai : เวลา 3:40:52 PM คะแนนที่ได้ 10 samantagol : เวลา 7:01:52 PM คะแนนที่ได้ 10 r_chareepan : เวลา 7:29:54 PM คะแนนที่ได้ 10 kunjanya : เวลา 8:57:41 PM คะแนนที่ได้ 10 darthvader14 : เวลา 9:56:18 PM คะแนนที่ได้ 10 prapinkai : เวลา 11:34:48 PM คะแนนที่ได้ 10 eaon1 : เวลา 12:24:19 AM คะแนนที่ได้ 5 wee_wee143 : เวลา 12:40:29 AM คะแนนที่ได้ 5 wareerat_nu : เวลา 12:43:46 AM คะแนนที่ได้ 5 nutthita : เวลา 8:47:03 AM คะแนนที่ได้ 5 suradejs : เวลา 10:41:37 AM คะแนนที่ได้ 5 yutthw : เวลา 11:15:19 AM คะแนนที่ได้ 5 oad484 : เวลา 11:24:41 AM คะแนนที่ได้ 5 lertpiya : เวลา 3:23:20 PM คะแนนที่ได้ 5 tikamphon7 : เวลา 5:07:11 PM คะแนนที่ได้ 5 nisawan : เวลา 6:49:13 PM คะแนนที่ได้ 5 iamjj : เวลา 7:00:12 PM คะแนนที่ได้ 5 knackii : เวลา 11:19:50 PM คะแนนที่ได้ 5 p_aumyoo : เวลา 1:55:49 PM คะแนนที่ได้ 0 pang150 : เวลา 2:07:49 PM คะแนนที่ได้ 0 bammi : เวลา 7:29:54 PM คะแนนที่ได้ 0ประกาศ รายชื่อผู้เข้าเล่นเกมส์ เบิกฟ้าอันดามัน ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2543 รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม มีดังนี้ puangrat_nu : เวลา12:31:23 AM คะแนนที่ได้ 15 tum_lek : เวลา 7:50:47 AM คะแนนที่ได้ 15 j_roj : เวลา 8:14:52 AM คะแนนที่ได้ 15 jsumonta : เวลา10:17:41 AM คะแนนที่ได้ 15 wpoonsiri : เวลา 10:59:25 AM คะแนนที่ได้ 15 nong_hui : เวลา 11:11:36 AM คะแนนที่ได้ 15 kduangrat : เวลา 12:18:56 PM คะแนนที่ได้ 15 vutisaktee : เวลา 12:30:44 PM คะแนนที่ได้ 15 the_house : เวลา 12:44:53 PM คะแนนที่ได้ 15 kanit26 : เวลา 3:36:40 PM คะแนนที่ได้ 15 oak1234 : เวลา 3:54:33 PM คะแนนที่ได้ 15 n5002 : เวลา 6:23:55 PM คะแนนที่ได้ 15 tingybm : เวลา 8:28:17 PM คะแนนที่ได้ 15 ploysri : เวลา 8:51:45 PM คะแนนที่ได้ 15 bell2001 : เวลา 9:02:32 PM คะแนนที่ได้ 15 yomost2000 : เวลา 9:57:39 PM คะแนนที่ได้ 15 juppy : เวลา 10:38:46 PM คะแนนที่ได้ 15 coyoteugly : เวลา 10:39:40 PM คะแนนที่ได้ 15 ksuebsinchai : เวลา 12:54:46 PM คะแนนที่ได้ 15 n_a_n13 : เวลา 12:21:17 AM คะแนนที่ได้ 10 puwa : เวลา 1:51:03 AM คะแนนที่ได้ 10 nongnokka : เวลา 2:25:18 AM คะแนนที่ได้ 10 tooktook25 : เวลา 11:26:07 AM คะแนนที่ได้ 10 ou74 : เวลา 11:32:27 AM คะแนนที่ได้ 10 pangrum11 : เวลา 11:34:21 AM คะแนนที่ได้ 10 wind-of-change : เวลา 11:39:30 AM คะแนนที่ได้ 10 beecry : เวลา 1:44:31 PM คะแนนที่ได้ 10 tabon : เวลา 4:38:22 PM คะแนนที่ได้ 10 piyapol_y : เวลา 5:09:44 PM คะแนนที่ได้ 10 pinpon1 : เวลา 5:23:59 PM คะแนนที่ได้ 10 koong73 : เวลา 7:09:24 PM คะแนนที่ได้ 10 v_srr : เวลา 7:13:27 PM คะแนนที่ได้ 10 keck : เวลา 9:03:14 PM คะแนนที่ได้ 10 khathawuth : เวลา 9:51:19 PM คะแนนที่ได้ 10 mrsomkiat : เวลา 10:41:50 PM คะแนนที่ได้ 10 alumporn : เวลา 11:36:50 PM คะแนนที่ได้ 10 hmu_piggy : เวลา 8:30:50 AM คะแนนที่ได้ 5 ewasuk : เวลา 3:57:44 PM คะแนนที่ได้ 5 rubpornd : เวลา 4:06:40 PM คะแนนที่ได้ 5 davidtee : เวลา 4:38:22 PM คะแนนที่ได้ 5 pintasen : เวลา 8:42:03 PM คะแนนที่ได้ 5 hung-je : เวลา 8:43:47 PM คะแนนที่ได้ 5 jaga : เวลา 8:48:34 PM คะแนนที่ได้ 5 usanaporn : เวลา 10:01:35 PM คะแนนที่ได้ 5 lekphasert : เวลา 10:01:39 PM คะแนนที่ได้ 5 s_psk : เวลา 11:59:12 PM คะแนนที่ได้ 5 suk764 : เวลา 12:46:03 AM คะแนนที่ได้ 0 bas99 : เวลา 2:26:35 AM คะแนนที่ได้ 0 suthep99 : เวลา 8:06:27 AM คะแนนที่ได้ 0 tee_kee : เวลา 4:27:16 PM คะแนนที่ได้ 0 wfuin : เวลา 8:54:51 PM คะแนนที่ได้ 0ประกาศ รายชื่อผู้เข้าเล่นเกมส์ เบิกฟ้าอันดามัน ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2543 preksa เวลา 1:34:29 น. คะแนนที่ได้ 15 waranyu1st เวลา 2:45:23 น. คะแนนที่ได้ 15 l_koko เวลา 10:07:06 น. คะแนนที่ได้ 15 teddylovers เวลา 11:07:49 น. คะแนนที่ได้ 15 choiguy เวลา 12:07:13 น. คะแนนที่ได้ 15 bunpot007 เวลา 1:22:04 น. คะแนนที่ได้ 15 jojoetaro เวลา 1:49:55 น. คะแนนที่ได้ 15 aumyoo เวลา 2:13:29 น. คะแนนที่ได้ 15 mnitan เวลา 2:48:17 น. คะแนนที่ได้ 15 s0044324 เวลา 2:59:05 น. คะแนนที่ได้ 15 hanumanz เวลา 3:13:29 น. คะแนนที่ได้ 15 g_jee เวลา 6:50:49 น. คะแนนที่ได้ 15 pos_999 เวลา 7:16:23 น. คะแนนที่ได้ 15 a2518 เวลา 8:15:49 น. คะแนนที่ได้ 15 nokear เวลา 9:04:23 น. คะแนนที่ได้ 15 arthur2029 เวลา 9:13:02 น. คะแนนที่ได้ 15 annat เวลา 1:36:28 น. คะแนนที่ได้ 10 jaaey_suneerat เวลา 8:20:34 น. คะแนนที่ได้ 10 pipat_tan เวลา 8:53:57 น. คะแนนที่ได้ 10 tuatan เวลา 9:48:47 น. คะแนนที่ได้ 10 pj2001 เวลา 10:02:45 น. คะแนนที่ได้ 10 abhichat เวลา 10:09:04 น. คะแนนที่ได้ 10 taksinac เวลา 10:41:44 น. คะแนนที่ได้ 10 jadevt เวลา 11:55:55 น. คะแนนที่ได้ 10 pop_03 เวลา 2:07:19 น. คะแนนที่ได้ 10 nipari_k เวลา 2:08:16 น. คะแนนที่ได้ 10 revadee49 เวลา 2:43:14 น. คะแนนที่ได้ 10 komson_suwan เวลา 3:08:47 น. คะแนนที่ได้ 10 knight_172 เวลา 3:55:22 น. คะแนนที่ได้ 10 aubluesea เวลา 4:08:41 น. คะแนนที่ได้ 10 oohja เวลา 4:20:17 น. คะแนนที่ได้ 10 surasak_ek เวลา 4:30:59 น. คะแนนที่ได้ 10 the_gang เวลา 4:48:56 PM คะแนนที่ได้ 10 jamnonk เวลา 5:49:27 PM คะแนนที่ได้ 10 nsmith เวลา 6:42:06 น. คะแนนที่ได้ 10 tommy1 เวลา 8:22:52 น. คะแนนที่ได้ 10 paopaopao เวลา 8:54:32 PM คะแนนที่ได้ 10 chairuch เวลา 9:37:10 น. คะแนนที่ได้ 10 ugo2c เวลา 10:56:53 น. คะแนนที่ได้ 10 rewatc เวลา 11:27:31 น. คะแนนที่ได้ 10 rojjana เวลา 12:29:21 น. คะแนนที่ได้ 5 view162 เวลา 1:33:13 น. คะแนนที่ได้ 5 cornet เวลา 6:01:35 น. คะแนนที่ได้ 5 wissit เวลา 7:12:55 น. คะแนนที่ได้ 5 nokpor เวลา 12:26:31 น. คะแนนที่ได้ 0 culminate เวลา 4:27:37 น. คะแนนที่ได้ 0 ontjko เวลา 5:05:56 น. คะแนนที่ได้ 0 kangsadarn_tik เวลา 5:14:26 น. คะแนนที่ได้ 0ประกาศ รายชื่อผู้เข้าเล่นเกมส์ เบิกฟ้าอันดามัน ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2543 รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม มีดังนี้ seaml : เวลา 2:55:26 AM คะแนนที่ได้ 15 katphil : เวลา 4:13:19 PM คะแนนที่ได้ 15 kratry : เวลา10:57:46 PM คะแนนที่ได้ 15 riss : เวลา11:33:51 PM คะแนนที่ได้ 15 fern85 : เวลา12:06:05 AM คะแนนที่ได้ 15 zorzo : เวลา1:06:10 AM 1คะแนนที่ได้ 10 korn_aom : เวลา1:20:08 AM คะแนนที่ได้ 10 panaratt : เวลา3:11:32 PM คะแนนที่ได้ 10 m-wan : เวลา3:52:05 PM คะแนนที่ได้ 10 timmy_n : เวลา4:47:40 PM คะแนนที่ได้ 10 sophida_l : เวลา6:34:00 PM คะแนนที่ได้ 10 virus2you : เวลา 8:28:08 PM คะแนนที่ได้ 10 newchin : เวลา 9:31:27 PM คะแนนที่ได้ 10 nu_on : เวลา 1:00:18 AM คะแนนที่ได้ 5 c_chaiwat : เวลา 6:30:11 PM คะแนนที่ได้ 5 puyjeab : เวลา 2:11:12 PM คะแนนที่ได้ 5 yamabuki : เวลา 9:27:55 PM คะแนนที่ได้ 0ประกาศ รายชื่อผู้เข้าเล่นเกมส์ เบิกฟ้าอันดามัน ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2543 knipon : เวลา 12:40:10 AM คะแนนที่ได้ 15 ksurachai : เวลา 1:15:54 AM คะแนนที่ได้ 15 wichansu : เวลา 11:31:33 AM คะแนนที่ได้ 15 apasom_ch : เวลา 2:19:26 PM คะแนนที่ได้ 15 phillips : เวลา 2:22:29 PM คะแนนที่ได้ 15 interlocal : เวลา 4:43:26 PM คะแนนที่ได้ 15 apiwat_ta : เวลา 5:29:31 PM คะแนนที่ได้ 15 kwankwan : เวลา 8:46:16 PM คะแนนที่ได้ 15 paradoxox : เวลา 5:33:02 AM คะแนนที่ได้ 10 chareetsatien : เวลา 8:56:47 AM คะแนนที่ได้ 10 pnwat : เวลา 12:11:03 PM คะแนนที่ได้ 10 pom2517 : เวลา 2:18:25 PM คะแนนที่ได้ 10 meepanda : เวลา 4:40:01 PM คะแนนที่ได้ 10 khunyi : เวลา 4:51:00 PM คะแนนที่ได้ 10 kitty3 : เวลา 6:08:31 PM คะแนนที่ได้ 10 zorzoo : เวลา 8:24:12 PM คะแนนที่ได้ 10 thansriskul : เวลา 1:03:17 AM คะแนนที่ได้ 5 wut07_ch : เวลา 6:09:11 AM คะแนนที่ได้ 5 lpongsaton : เวลา 12:46:39 PM คะแนนที่ได้ 5 sodany : เวลา 1:26:30 PM คะแนนที่ได้ 5 intira2000 : เวลา 1:36:50 PM คะแนนที่ได้ 5 waewdown : เวลา 1:45:07 PM คะแนนที่ได้ 5 s_ananra : เวลา 4:55:57 PM คะแนนที่ได้ 5 jabb : เวลา 5:14:44 PM คะแนนที่ได้ 5 shinebkk : เวลา 10:48:12 PM คะแนนที่ได้ 5 wut200 : เวลา 1:15:57 AM คะแนนที่ได้ 0 kamalin : เวลา 2:59:52 AM คะแนนที่ได้ 0 sol2219 : เวลา 7:34:35 AM คะแนนที่ได้ 0 noppadol123 : เวลา 12:12:36 PM คะแนนที่ได้ 0 zephyrus : เวลา 3:42:00 PM คะแนนที่ได้ 0

ทีมงานวันว่าง