พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9

สวนหลวง ร.9 เป็นสวนสาธารณะระดับนครที่ทางกรุงเทพมหานคร ร่วมกับมูลนิธิสวนหลวง ร.9 และ ปวงชนชาวไทยจัดสร้าง เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นราชสักการะเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงมี พระชนมพรรษาครบ 60 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2530 ในทุกปี ประมาณวันที่ 1-11 ธันวาคม ทางมูลนิธิสวนหลวง ร.9 จะจัดงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวงร .9 ขึ้นเป็นประจำทุกปีและใน ปีนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13 แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1-11 ธันวาคม 2543 ทีมงานวันว่างเสาะหาปฏิทินงาน สำหรับปีนี้มาให้เพื่อนๆ ได้ลองดูรายละเอียดก่อนตัดสินใจไปงานกันค่ะปฏิทินงาน "พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 ครั้งที่ 13 กิจกรรมมีทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 1-11 ธันวาคม 2543 เวลา 09.00-18.00 น. บริเวณ อาคารถกลพระเกียรติ * ชมสิ่งประดิษฐ์ ที่ชนะการประกวด * บอนสี * สอยกัลปพฤกษ์ * ร้านสายใจไทย หอพฤกษศาสตร์ * ชมนิทรรศการอุทยานใต้น้ำ * นิทรรศการไม้ดัดวัฒนธรรมและเขากระถาง บริเวณเกาะ 3 * ตลาดน้ำ เรือขายผัก ขนมไทยโบราณในน้ำ (5 ลำ) * เรือขายสินค้าต่างๆ บนบก 30 ลำ * ร้านจำหน่ายอาหารบิรจาค * ร้านโครงการหลวง * ร้านสหกรณ์หุบกระพง ดอนขุนห้วย กลัดหลวงในพระราชดำริ * ชมดอกไม้นานาพันธ์หน้าพลับพลายอด * ดนตรีกลางแจ้ง บริเวณสนามราษฎร์ * ร้านจำหน่ายต้นไม้และอุปกรณ์จัดสวน กว่า 200 ร้าน * ร้านจำหน่ายอาหารอร่อย * นิทรรศการต้นไม้ชนะการประกวด บอนสี ชวนชม * ไม้แคระ อโคลนีมา บัวประดับกิจกรรมพิเศษวันหยุดราชการ วันที่ 2, 3, 5, 9, 10 และ 11 ธันวาคม 2543 09.00-18.00 น. อาคารถกลพระเกียรติ * สอยกัลปพฤกษ์ * สาธิตงานประดิษฐ์ * ร้านสายใจไทย 17.30-18.30 น. บริเวณร้านจิตรลดาจรัล * ชมการแสดงการแจ้ง 09.00-18.30 น. เกาะ 1 ศาลากรรณิการ์ และ ศาลามะไพ * พยากรณ์โชคชะตา โดยนักพยากรณ์ที่มีชื่อเสียง 19.59-20.30 น. หอรัชมงคล(5 ธันวาคม 2543) * ประชาชนร่วมถวายพระพร โดยพร้อมเพรียงกัน 19.59-20.30 น. ริมตระพังแก้ว * จุดดอกไม้ไฟโบราณ จากจังหวัดสุโขทัย (5 ธันวาคม 2543) * จุดพลุ (11 ธันวาคม 2543) 09.00 - 18.00 น. บริเวณเกาะ 3 * ตลาดน้ำ เรือขายผัก ผลไม้ ขนมไทยโบราณในน้ำ (15 ลำ) * เรือขายสินค้าต่างๆ บนบก (30 ลำ) * ร้านโครงการหลวง * ร้านโครงการสหกรณ์หุบกระพง, ดอนขุนห้วย กลัดหลวงในพระราชดำริ * ร้านอาหารบริจาค 09.00-18.00 น. หอพฤกษศาสตร์ * ชมนิทรรศการอุทยานพันธุ์ไม้ในน้ำ * ชมนิทรรศการไม้ดัดวัฒนธรรมและเขากระถาง 09.00-18.00 น. อาคารชายชล (วันที่ 9 ธันวาคม 2543) * ประกวดนก Love Bird กำหนดการแสดงดนตรีและการแสดงกลางแจ้ง วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2543 สังคีตศาลา - สนามราษฎร์ 17.00-18.30 น. ดนตรีลูกทุ่ง "เวทีไทย" หมอและฮา ถ่ายทอดสดช่อง 9 อสมท วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2543 บริเวณจิตรลดาจรัล 17.00-18.30 น. การแสดงจินตลีลา จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า บริเวณ เกาะ 3 17.00-18.30 น. วงดนตรีดุริยางค์ทหารอากาศ วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2543 บริเวณ จิตรลดาจรัล 17.30-18.30 น. การแสดงวิพิธทัศนาจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2543 บริเวณ เกาะ 3 17.00-18.30 น. วงดนตรีดุริยางค์ทหารบก ทีมงานวันว่าง ท่านผู้อ่านมีคำแนะนำหรือติชมหรือคุยกับทีมงานวันว่างได้ที่ leisure@th.mweb.com