ประกาศ ผลคะแนน ใน งานเบิกฟ้าอันดามัน สัปดาห์ที่ 4

ประกาศ ผลคะแนน ใน งานเบิกฟ้าอันดามัน สัปดาห์ที่ 4
ประกาศ รายชื่อผู้เข้าเล่นเกมส์ เบิกฟ้าอันดามัน ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2543 รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม มีดังนี้ jarupate : เวลา 12:33:34 AM คะแนนที่ได้ 15 rong555 : เวลา 10:57:48 AM คะแนนที่ได้ 15 sirawich1800 : เวลา 12:32:31 PM คะแนนที่ได้ 15 keynes1800 : เวลา 12:40:52 PM คะแนนที่ได้ 15 areedunk : เวลา 4:55:52 PM คะแนนที่ได้ 15 wisit_t : เวลา 5:13:36 PM คะแนนที่ได้ 15 pat_komlaipech : เวลา 5:40:03 PM คะแนนที่ได้ 15 tomeaw : เวลา 6:00:07 PM คะแนนที่ได้ 15 saowalaks : เวลา 7:20:46 PM คะแนนที่ได้ 15 somkiatss : เวลา 7:30:12 PM คะแนนที่ได้ 15 suksans : เวลา 7:31:51 PM คะแนนที่ได้ 15 pats : เวลา 7:33:26 PM คะแนนที่ได้ 15 apas : เวลา 7:38:54 PM คะแนนที่ได้ 15 phimprapai : เวลา 11:57:31 PM คะแนนที่ได้ 15 ktbman : เวลา 12:01:23 AM คะแนนที่ได้ 10 p_hikaru : เวลา 10:59:25 AM คะแนนที่ได้ 10 faja : เวลา 1:19:04 PM คะแนนที่ได้ 10 oparich : เวลา 2:08:11 PM คะแนนที่ได้ 10 aiyao : เวลา 3:50:21 PM คะแนนที่ได้ 10 siripong_pop : เวลา 4:25:04 PM คะแนนที่ได้ 10 crosstiss : เวลา 4:56:20 PM คะแนนที่ได้ 10 natchapt : เวลา 5:06:46 PM คะแนนที่ได้ 10 sanako : เวลา 5:40:45 PM คะแนนที่ได้ 10 nutsudas : เวลา 7:41:14 PM คะแนนที่ได้ 10 pondmania : เวลา 7:59:46 PM คะแนนที่ได้ 10 poli-o : เวลา 8:36:30 PM คะแนนที่ได้ 10 flatman : เวลา 9:40:16 AM คะแนนที่ได้ 5 spst : เวลา 1:42:56 PM คะแนนที่ได้ 5 tecsst : เวลา 3:44:03 PM คะแนนที่ได้ 5 kaikob : เวลา 7:46:08 PM คะแนนที่ได้ 5 piyawan_jeawkok : เวลา 8:15:24 PM คะแนนที่ได้ 5 siamracing : เวลา 8:57:34 PM คะแนนที่ได้ 5 si_trirat : เวลา 9:01:41 PM คะแนนที่ได้ 5 c5982 : เวลา 4:42:30 PM คะแนนที่ได้ 0 ojarumaru : เวลา 7:46:55 PM คะแนนที่ได้ 0 mickey3031 : เวลา 10:37:43 PM คะแนนที่ได้ 0ประกาศ รายชื่อผู้เข้าเล่นเกมส์ เบิกฟ้าอันดามัน ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2543 รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม มีดังนี้ airiko : เวลา 12:02:29 AM คะแนนที่ได้ 15 nattaphat : เวลา 12:14:47 AM คะแนนที่ได้ 15 sea_similan : เวลา 9:42:56 AM คะแนนที่ได้ 15 pramookl : เวลา 10:10:16 AM คะแนนที่ได้ 15 crma_girl : เวลา 11:10:38 AM คะแนนที่ได้ 15 orhha : เวลา 11:51:25 AM คะแนนที่ได้ 15 kanomka : เวลา 12:07:08 PM คะแนนที่ได้ 15 iamkai : เวลา 12:36:18 PM คะแนนที่ได้ 15 italy2000 : เวลา 1:46:45 PM คะแนนที่ได้ 15 nok5524 : เวลา 2:56:33 PM คะแนนที่ได้ 15 sirisak_th : เวลา 2:59:16 PM คะแนนที่ได้ 15 rsonthi : เวลา 3:37:45 PM คะแนนที่ได้ 15 kobjit : เวลา 4:08:51 PM คะแนนที่ได้ 15 nairom : เวลา 4:24:58 PM คะแนนที่ได้ 15 praneet_malaiwong : เวลา 7:05:08 PM คะแนนที่ได้ 15 sitti_malaiwong : เวลา 7:16:21 PM คะแนนที่ได้ 15 delpieroz : เวลา 1:30:56 AM คะแนนที่ได้ 10 supreena : เวลา 8:47:03 AM คะแนนที่ได้ 10 maraja : เวลา 12:14:58 PM คะแนนที่ได้ 10 kanomja : เวลา 12:16:40 PM คะแนนที่ได้ 10 teen_boy : เวลา 12:26:01 PM คะแนนที่ได้ 10 khunaoh : เวลา 2:27:24 PM คะแนนที่ได้ 10 kaweeluk : เวลา 4:32:33 PM คะแนนที่ได้ 10 bambu : เวลา 5:12:01 PM คะแนนที่ได้ 10 wanj : เวลา 9:13:35 PM คะแนนที่ได้ 10 winai99 : เวลา 10:27:51 PM คะแนนที่ได้ 10 jujup9 : เวลา 11:22:53 PM คะแนนที่ได้ 10 momo2001 : เวลา 11:50:05 PM คะแนนที่ได้ 10 jibjoyce22 : เวลา 12:19:21 AM คะแนนที่ได้ 5 toppycandy : เวลา 10:54:24 AM คะแนนที่ได้ 5 kungpatrix : เวลา 6:47:07 PM คะแนนที่ได้ 5 monticha_w : เวลา 6:50:58 PM คะแนนที่ได้ 5 narisa13 : เวลา 1:35:59 PM คะแนนที่ได้ 0 nanai : เวลา 3:51:54 PM คะแนนที่ได้ 0 japim : เวลา 4:04:10 PM คะแนนที่ได้ 0 treewood : เวลา 5:45:02 PM คะแนนที่ได้ 0 gung_wasana : เวลา 6:23:05 PM คะแนนที่ได้ 0 lwukino : เวลา 7:32:38 PM คะแนนที่ได้ 0ประกาศ รายชื่อผู้เข้าเล่นเกมส์ เบิกฟ้าอันดามัน ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2543 รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม มีดังนี้ keynes20 : เวลา 7:54:52 AM คะแนนที่ได้ 15 case20 : เวลา 8:14:01 AM คะแนนที่ได้ 15 ped20 : เวลา 8:24:55 AM คะแนนที่ได้ 15 sumalee19 : เวลา 9:39:07 AM คะแนนที่ได้ 15 atthawut-t : เวลา 9:43:38 AM คะแนนที่ได้ 15 numsomsod : เวลา 1:43:50 PM คะแนนที่ได้ 15 man-pin : เวลา 2:56:09 PM คะแนนที่ได้ 15 pointsquest : เวลา 4:07:11 PM คะแนนที่ได้ 15 aalisa tantasuriya : เวลา 4:53:51 PM คะแนนที่ได้ 15 chantade : เวลา 5:05:42 PM คะแนนที่ได้ 15 pattie : เวลา 6:06:01 PM คะแนนที่ได้ 15 amos : เวลา 11:27:01 AM คะแนนที่ได้ 10 nokko2516 : เวลา 1:47:19 PM คะแนนที่ได้ 10 aitoilek : เวลา 3:28:23 PM คะแนนที่ได้ 10 dee_lab : เวลา 4:05:47 PM คะแนนที่ได้ 10 paorat9 : เวลา 5:07:43 PM คะแนนที่ได้ 10 numpric : เวลา 5:21:37 PM คะแนนที่ได้ 10 grita : เวลา 1:42:54 AM คะแนนที่ได้ 5 kungkingja : เวลา 10:30:22 AM คะแนนที่ได้ 5 tee_1211 : เวลา 11:00:18 AM คะแนนที่ได้ 5 zhichu_th : เวลา 11:14:04 AM คะแนนที่ได้ 5 wirach31 : เวลา 4:02:51 PM คะแนนที่ได้ 5 termmie : เวลา 4:04:15 PM คะแนนที่ได้ 5 unaporn : เวลา 4:47:05 PM คะแนนที่ได้ 5 iam_kook : เวลา 5:16:34 PM คะแนนที่ได้ 5 m-yo : เวลา 6:15:40 PM คะแนนที่ได้ 5 little_baby_pig : เวลา 7:31:30 PM คะแนนที่ได้ 5 catnoi : เวลา 7:54:38 PM คะแนนที่ได้ 5 icesnoopy : เวลา 2:26:51 AM คะแนนที่ได้ 0 pumanon : เวลา 7:40:40 AM คะแนนที่ได้ 0 vinitv : เวลา 7:46:45 AM คะแนนที่ได้ 0 thanutra : เวลา 10:58:50 AM คะแนนที่ได้ 0 kusumaj : เวลา 12:25:42 PM คะแนนที่ได้ 0 sk22 : เวลา 12:28:04 PM คะแนนที่ได้ 0 picky_n : เวลา 4:17:45 PM คะแนนที่ได้ 0ประกาศ รายชื่อผู้เข้าเล่นเกมส์ เบิกฟ้าอันดามัน ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2543 รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม มีดังนี้ vipha31 : เวลา 11:13:14 AM คะแนนที่ได้ 15 t00mb0 : เวลา 11:26:38 AM คะแนนที่ได้ 15 rattanajaratkul : เวลา 12:46:56 PM คะแนนที่ได้ 15 orapin01 : เวลา 2:45:00 PM คะแนนที่ได้ 15 nussudsuay : เวลา 3:06:09 PM คะแนนที่ได้ 15 devilnui : เวลา 4:19:48 PM คะแนนที่ได้ 15 muntitai : เวลา 6:02:28 PM คะแนนที่ได้ 15 prcha : เวลา 7:32:13 PM คะแนนที่ได้ 15 wisutn : เวลา 9:47:27 PM คะแนนที่ได้ 15 chaikun : เวลา 9:56:05 PM คะแนนที่ได้ 15 suthida_n : เวลา 8:07:12 AM คะแนนที่ได้ 10 bmws : เวลา 10:14:29 AM คะแนนที่ได้ 10 nu_patt : เวลา 10:19:23 AM คะแนนที่ได้ 10 san_x1 : เวลา 3:08:25 PM คะแนนที่ได้ 10 youngjoy : เวลา 3:16:17 PM คะแนนที่ได้ 10 eagleland : เวลา 5:24:26 PM คะแนนที่ได้ 10 nok_7522 : เวลา 6:25:03 PM คะแนนที่ได้ 10 callmepai : เวลา 6:54:41 PM คะแนนที่ได้ 10 bruma : เวลา 9:10:15 PM คะแนนที่ได้ 10 pookmy : เวลา 9:44:56 PM คะแนนที่ได้ 10 zhou_yu00 : เวลา 10:09:44 PM คะแนนที่ได้ 10 jaruwan_p : เวลา 12:40:20 AM คะแนนที่ได้ 5 wanlayak : เวลา 11:03:48 AM คะแนนที่ได้ 5 lovemeng : เวลา 11:14:31 AM คะแนนที่ได้ 5 tuisanga : เวลา 11:24:13 AM คะแนนที่ได้ 5 mirium : เวลา 8:46:18 PM คะแนนที่ได้ 5 intercept : เวลา 9:22:06 PM คะแนนที่ได้ 5 kharjornpot : เวลา 9:28:09 PM คะแนนที่ได้ 5 wsuranart : เวลา 10:21:45 PM คะแนนที่ได้ 5 chanothai : เวลา 10:55:09 PM คะแนนที่ได้ 5 fern2000 : เวลา 9:38:03 AM คะแนนที่ได้ 0 sunti_traveller : เวลา 10:57:07 AM คะแนนที่ได้ 0 bigeyescat : เวลา 11:44:41 AM คะแนนที่ได้ 0 chicako : เวลา 3:20:59 PM คะแนนที่ได้ 0ประกาศ รายชื่อผู้เข้าเล่นเกมส์ เบิกฟ้าอันดามัน ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2543 รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม มีดังนี้ bonfan : เวลา 3:27:33 AM คะแนนที่ได้ 15 thana000 : เวลา 8:05:41 AM คะแนนที่ได้ 15 keynes22 : เวลา 8:26:26 AM คะแนนที่ได้ 15 case22 : เวลา 8:29:41 AM คะแนนที่ได้ 15 minny-mon : เวลา 1:06:45 PM คะแนนที่ได้ 15 newgen : เวลา 1:39:57 PM คะแนนที่ได้ 15 ratanapin : เวลา 1:47:46 PM คะแนนที่ได้ 15 brandy : เวลา 2:15:20 PM คะแนนที่ได้ 15 eorn : เวลา 6:10:45 PM คะแนนที่ได้ 15 syringe : เวลา 7:21:19 PM คะแนนที่ได้ 15 teenoot : เวลา 3:39:42 AM คะแนนที่ได้ 10 chat22 : เวลา 8:20:47 AM คะแนนที่ได้ 10 muumoo : เวลา 8:42:11 AM คะแนนที่ได้ 10 rarisa : เวลา 8:44:09 AM คะแนนที่ได้ 10 rmuina : เวลา 6:54:31 PM คะแนนที่ได้ 10 somprattana : เวลา 10:55:54 PM คะแนนที่ได้ 10 wannaja : เวลา 3:48:25 AM คะแนนที่ได้ 5 adminpass : เวลา 9:56:43 AM คะแนนที่ได้ 5 i-joke : เวลา 10:07:28 AM คะแนนที่ได้ 5 prombunyat : เวลา 12:19:12 PM คะแนนที่ได้ 5 soontorn_lou : เวลา 1:12:39 PM คะแนนที่ได้ 5 blue_sky01 : เวลา 1:26:42 PM คะแนนที่ได้ 5 hondamydog : เวลา 3:22:46 PM คะแนนที่ได้ 5 pimluck : เวลา 4:16:10 PM คะแนนที่ได้ 5 natancity : เวลา 4:57:01 PM คะแนนที่ได้ 5 langga : เวลา 6:16:49 PM คะแนนที่ได้ 5 phung222 : เวลา 7:12:17 PM คะแนนที่ได้ 5 song_30 : เวลา 7:59:42 PM คะแนนที่ได้ 5 kenss : เวลา 11:14:50 PM คะแนนที่ได้ 5 noo_sa : เวลา 12:06:59 AM คะแนนที่ได้ 0 s-suwannee : เวลา 12:32:17 AM คะแนนที่ได้ 0 mpdd : เวลา 9:59:02 AM คะแนนที่ได้ 0 yim28 : เวลา 6:03:53 PM คะแนนที่ได้ 0 mondhi : เวลา 8:46:28 PM คะแนนที่ได้ 0ประกาศ รายชื่อผู้เข้าเล่นเกมส์ เบิกฟ้าอันดามัน ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2543 รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม มีดังนี้ nongpunch : เวลา 12:54:19 AM คะแนนที่ได้ 15 mommamt : เวลา 1:16:04 PM คะแนนที่ได้ 15 pornsawane : เวลา 3:41:32 PM คะแนนที่ได้ 15 nariga_02 : เวลา 5:18:49 PM คะแนนที่ได้ 15 pom_naha : เวลา 3:10:37 AM คะแนนที่ได้ 10 pchollatee : เวลา 12:34:59 PM คะแนนที่ได้ 10 aum_ka : เวลา 1:09:05 PM คะแนนที่ได้ 10 ntcomm : เวลา 1:40:55 PM คะแนนที่ได้ 10 gift187 : เวลา 7:52:20 PM คะแนนที่ได้ 10 kwanting : เวลา 9:44:22 PM คะแนนที่ได้ 10 kai_kao : เวลา 11:54:23 PM คะแนนที่ได้ 10 arwat : เวลา 9:02:02 AM คะแนนที่ได้ 5 narongx1 : เวลา 10:07:44 AM คะแนนที่ได้ 5 anan29 : เวลา 2:35:08 PM คะแนนที่ได้ 5 nutthnee : เวลา 5:30:08 PM คะแนนที่ได้ 5 liv2001 : เวลา 8:41:10 PM คะแนนที่ได้ 5 bcharin : เวลา 11:17:11 PM คะแนนที่ได้ 5 zero20 : เวลา 12:21:28 AM คะแนนที่ได้ 0 choke_w : เวลา 11:10:23 AM คะแนนที่ได้ 0 ployphin : เวลา 11:55:39 AM คะแนนที่ได้ 0 plod : เวลา 5:21:00 PM คะแนนที่ได้ 0ประกาศ รายชื่อผู้เข้าเล่นเกมส์ เบิกฟ้าอันดามัน ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2543 รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม มีดังนี้ amim77 : เวลา 2:51:18 AM คะแนนที่ได้ 15 aunun : เวลา 7:55:35 AM คะแนนที่ได้ 15 sspd : เวลา 1:09:36 PM คะแนนที่ได้ 15 iammaitri : เวลา 1:23:19 PM คะแนนที่ได้ 15 roadtung : เวลา 2:36:34 PM คะแนนที่ได้ 15 kittynecko : เวลา 2:57:49 PM คะแนนที่ได้ 15 amnuaiphon : เวลา 5:17:48 PM คะแนนที่ได้ 15 machal : เวลา 7:20:59 PM คะแนนที่ได้ 15 wooot : เวลา 7:21:02 PM คะแนนที่ได้ 15 nongloso : เวลา 1:43:10 AM คะแนนที่ได้ 10 puenn : เวลา 10:37:59 AM คะแนนที่ได้ 10 pzool : เวลา 11:56:19 AM คะแนนที่ได้ 10 iceman2000 : เวลา 2:15:13 PM คะแนนที่ได้ 10 bube : เวลา 4:53:18 PM คะแนนที่ได้ 10 joy6080 : เวลา 6:02:31 PM คะแนนที่ได้ 10 city282 : เวลา 6:15:00 PM คะแนนที่ได้ 10 nafeesah : เวลา 8:57:34 PM คะแนนที่ได้ 10 warayutk : เวลา 9:32:30 PM คะแนนที่ได้ 10 siri_837 : เวลา 10:18:58 PM คะแนนที่ได้ 10 bee_betty : เวลา 2:43:57 PM คะแนนที่ได้ 5 loogyee : เวลา 4:32:40 PM คะแนนที่ได้ 5 nudcharee : เวลา 4:35:13 PM คะแนนที่ได้ 5 pin-b : เวลา 8:53:36 PM คะแนนที่ได้ 5 nvipavin : เวลา 6:40:53 PM คะแนนที่ได้ 0

ทีมงานวันว่าง