ประกาศ ผลคะแนน ใน งานเบิกฟ้าอันดามัน สัปดาห์สุดท้าย

ประกาศ ผลคะแนน ใน งานเบิกฟ้าอันดามัน สัปดาห์สุดท้าย
ประกาศ รายชื่อผู้เข้าเล่นเกมส์ เบิกฟ้าอันดามัน ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2543 รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม มีดังนี้ natcrma : เวลา 11:09:24 AM คะแนนที่ได้ 15 mr_wirat : เวลา 11:11:20 AM คะแนนที่ได้ 15 nata1 : เวลา 1:03:42 PM คะแนนที่ได้ 15 boonkirs : เวลา 1:48:06 PM คะแนนที่ได้ 15 ojojo : เวลา 4:35:32 PM คะแนนที่ได้ 15 phuangpayom : เวลา 4:56:50 PM คะแนนที่ได้ 15 jantima2002 : เวลา 5:59:03 PM คะแนนที่ได้ 15 pimsiriluk : เวลา 6:24:38 PM คะแนนที่ได้ 15 stfh7193 : เวลา 12:29:34 AM คะแนนที่ได้ 10 anpan : เวลา 1:10:54 AM คะแนนที่ได้ 10 suppapol : เวลา 1:15:47 AM คะแนนที่ได้ 10 lekkung_nui : เวลา 1:57:56 AM คะแนนที่ได้ 10 aonga : เวลา 8:12:24 AM คะแนนที่ได้ 10 tepjoe : เวลา 9:41:25 AM คะแนนที่ได้ 10 jeen-im : เวลา 10:59:03 AM คะแนนที่ได้ 10 jinnarak : เวลา 11:30:50 AM คะแนนที่ได้ 10 lemon_girl : เวลา 12:56:45 PM คะแนนที่ได้ 10 ooy55 : เวลา 2:13:23 PM คะแนนที่ได้ 10 msupinda99 : เวลา 2:33:09 PM คะแนนที่ได้ 10 p_cake : เวลา 5:53:16 PM คะแนนที่ได้ 10 tontoom : เวลา 6:48:02 PM คะแนนที่ได้ 10 coffeemate : เวลา 7:39:28 PM คะแนนที่ได้ 10 noot18 : เวลา 9:06:56 PM คะแนนที่ได้ 10 khonloii : เวลา 11:37:17 PM คะแนนที่ได้ 10 kowit_kun : เวลา 11:34:25 AM คะแนนที่ได้ 5 liverpoolchamp : เวลา 2:51:47 PM คะแนนที่ได้ 5 c_thong : เวลา 4:00:11 PM คะแนนที่ได้ 5 pn_pn : เวลา 4:40:49 PM คะแนนที่ได้ 5 vilai2001 : เวลา 7:19:40 PM คะแนนที่ได้ 5 krittip : เวลา 7:52:32 PM คะแนนที่ได้ 5 tk24 : เวลา 8:27:09 PM คะแนนที่ได้ 5 orchidd : เวลา 10:04:34 PM คะแนนที่ได้ 5 august27 : เวลา 7:37:13 AM คะแนนที่ได้ 0 mayahata : เวลา 1:48:46 PM คะแนนที่ได้ 0 joaey : เวลา 2:24:23 PM คะแนนที่ได้ 0 ning_213 : เวลา 3:14:11 PM คะแนนที่ได้ 0ประกาศ รายชื่อผู้เข้าเล่นเกมส์ เบิกฟ้าอันดามัน ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2543 รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม มีดังนี้ virus_v : เวลา 1:34:15 AM คะแนนที่ได้ 15 chanita1 : เวลา 9:00:19 AM คะแนนที่ได้ 15 chuenkamol : เวลา 10:26:06 AM คะแนนที่ได้ 15 ptikumpo : เวลา 2:16:12 PM คะแนนที่ได้ 15 namprig : เวลา 3:12:19 PM คะแนนที่ได้ 15 attn_nuy : เวลา 3:45:00 PM คะแนนที่ได้ 15 puppadubpa : เวลา 4:28:55 PM คะแนนที่ได้ 15 vimonrut : เวลา 8:20:21 PM คะแนนที่ได้ 15 adanan_m : เวลา 2:01:43 AM คะแนนที่ได้ 10 siasia : เวลา 2:43:38 AM คะแนนที่ได้ 10 patpu : เวลา 8:22:42 AM คะแนนที่ได้ 10 root99 : เวลา 10:06:50 AM คะแนนที่ได้ 10 amphaporn : เวลา 11:09:58 AM คะแนนที่ได้ 10 chwlt : เวลา 11:13:28 AM คะแนนที่ได้ 10 yindeep : เวลา 2:08:51 PM คะแนนที่ได้ 10 ohayo_j : เวลา 2:13:27 PM คะแนนที่ได้ 10 watsana99 : เวลา 3:04:24 PM คะแนนที่ได้ 10 luckylady : เวลา3:16:01 PM คะแนนที่ได้ 10 supikit 12/26/00 5:03:20 PM คะแนนที่ได้ 10 jape_chick : เวลา 5:06:55 PM คะแนนที่ได้ 10 taveepunt : เวลา 5:40:26 PM คะแนนที่ได้ 10 pamp_pamp : เวลา 6:30:15 PM คะแนนที่ได้ 10 sumeth_l : เวลา 11:14:31 PM คะแนนที่ได้ 10 jikjeab : เวลา 1:54:42 AM คะแนนที่ได้ 5 jailo : เวลา 5:31:45 PM คะแนนที่ได้ 5 jeab_cwc : เวลา 8:33:26 PM คะแนนที่ได้ 5 t7059136 : เวลา 9:28:37 PM คะแนนที่ได้ 5 jaturaphol : เวลา 11:24:28 PM คะแนนที่ได้ 5 d_yanyong : เวลา 2:47:25 AM คะแนนที่ได้ 0 kekosakull : เวลา 11:53:16 AM คะแนนที่ได้ 0 wics : เวลา 12:24:36 PM คะแนนที่ได้ 0 angela_johnson : เวลา 4:29:59 PM คะแนนที่ได้ 0 nutdew : เวลา 6:04:47 PM คะแนนที่ได้ 0 yai007 : เวลา 7:31:17 PM คะแนนที่ได้ 0ประกาศ รายชื่อผู้เข้าเล่นเกมส์ เบิกฟ้าอันดามัน ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2543 รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม มีดังนี้ fiat_cu : เวลา 12:10:50 AM คะแนนที่ได้ 15 mons1 : เวลา 9:23:48 AM คะแนนที่ได้ 15 s_kiet : เวลา 9:47:29 AM คะแนนที่ได้ 15 v_pairoh : เวลา 12:27:02 PM คะแนนที่ได้ 15 tanzon : เวลา 12:52:45 PM คะแนนที่ได้ 15 sun_ce : เวลา 12:53:01 PM คะแนนที่ได้ 15 tuktick_2000 : เวลา 1:01:51 PM คะแนนที่ได้ 15 touryung : เวลา 2:15:05 PM คะแนนที่ได้ 15 klucky : เวลา 2:32:10 PM คะแนนที่ได้ 15 pollawit : เวลา 3:21:43 PM คะแนนที่ได้ 15 plard : เวลา 3:47:47 PM คะแนนที่ได้ 15 tosakan : เวลา 10:25:19 PM คะแนนที่ได้ 15 natsaransine : เวลา 11:16:13 PM คะแนนที่ได้ 15 golf2516 : เวลา 11:44:53 PM คะแนนที่ได้ 15 topcat63 : เวลา 11:54:50 PM คะแนนที่ได้ 15 blue_pebble : เวลา 1:29:26 AM คะแนนที่ได้ 10 hippopo19 : เวลา 1:55:51 AM คะแนนที่ได้ 10 tantee : เวลา 1:57:02 AM คะแนนที่ได้ 10 mulee : เวลา 7:12:17 AM คะแนนที่ได้ 10 conda : เวลา 12:26:25 PM คะแนนที่ได้ 10 nootna : เวลา 12:43:00 PM คะแนนที่ได้ 10 cherdchoo : เวลา 2:18:21 PM คะแนนที่ได้ 10 nnok : เวลา 4:00:57 PM คะแนนที่ได้ 10 nooyuy : เวลา 5:25:05 PM คะแนนที่ได้ 10 cherryblueman : เวลา 5:37:11 PM คะแนนที่ได้ 10 prontip1 : เวลา 10:06:56 PM คะแนนที่ได้ 10 npp34 : เวลา 10:22:58 PM คะแนนที่ได้ 10 cheerapan-tan : เวลา 11:31:15 PM คะแนนที่ได้ 10 wansicha : เวลา 11:53:08 PM คะแนนที่ได้ 10 tikamporn149 : เวลา 10:46:25 AM คะแนนที่ได้ 5 oohahh : เวลา 11:25:38 AM คะแนนที่ได้ 5 attaphan : เวลา 12:42:58 PM คะแนนที่ได้ 5 chiang : เวลา 3:19:08 PM คะแนนที่ได้ 5 cherry_plum : เวลา 4:22:48 PM คะแนนที่ได้ 5 watsons : เวลา 6:12:41 PM คะแนนที่ได้ 5 bm334340 : เวลา 9:14:47 PM คะแนนที่ได้ 5 chantaras : เวลา 10:39:29 PM คะแนนที่ได้ 5 lula : เวลา 11:33:35 PM คะแนนที่ได้ 5 upacheewa : เวลา 2:48:00 PM คะแนนที่ได้ 0 ekkachin : เวลา 11:50:37 PM คะแนนที่ได้ 0ประกาศ รายชื่อผู้เข้าเล่นเกมส์ เบิกฟ้าอันดามัน ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2543 โดยสิ้นสุด การนับคะแนนของ ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม เบิกฟ้าอันดามัน ณ . เวลา 18: 30 นาฬิกา รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม มีดังนี้ reindeers : เวลา 1:31:57 AM คะแนนที่ได้ 15 usa1 : เวลา 9:51:52 AM คะแนนที่ได้ 15 albumbim : เวลา 9:53:16 AM คะแนนที่ได้ 15 tsepaw : เวลา 10:02:31 AM คะแนนที่ได้ 15 saow1 : เวลา 10:58:05 AM คะแนนที่ได้ 15 khaymiga_p : เวลา 10:59:05 AM คะแนนที่ได้ 15 kellyka : เวลา 12:59:25 PM คะแนนที่ได้ 15 superwanchai : เวลา 2:31:21 PM คะแนนที่ได้ 15 somkiat_anan : เวลา 3:06:26 PM คะแนนที่ได้ 15 tkrongkaew : เวลา 3:24:00 PM คะแนนที่ได้ 15 mont1 : เวลา 3:38:53 PM คะแนนที่ได้ 15 nin_nn : เวลา 4:19:16 PM คะแนนที่ได้ 15 snont : เวลา 4:47:21 PM คะแนนที่ได้ 15 kanpitcha_p : เวลา 4:54:33 PM คะแนนที่ได้ 15 weerawit : เวลา 5:05:02 PM คะแนนที่ได้ 15 case28 : เวลา 5:22:46 PM คะแนนที่ได้ 15 keynes28 : เวลา 5:27:03 PM คะแนนที่ได้ 15 kevin00 : เวลา 5:38:09 PM คะแนนที่ได้ 15 kookja : เวลา 5:41:01 PM คะแนนที่ได้ 15 jeedz : เวลา 5:55:40 PM คะแนนที่ได้ 15 amm2000 : เวลา 6:05:26 PM คะแนนที่ได้ 15 kookka : เวลา 6:11:58 PM คะแนนที่ได้ 15 sirafa : เวลา 6:16:58 PM คะแนนที่ได้ 15 looknok : เวลา 1:38:15 AM คะแนนที่ได้ 10 libar : เวลา 2:01:21 AM คะแนนที่ได้ 10 ann_doraemon : เวลา 4:20:32 AM คะแนนที่ได้ 10 pcrkym : เวลา 11:32:22 AM คะแนนที่ได้ 10 sleesuks : เวลา 12:45:04 PM คะแนนที่ได้ 10 jun222 : เวลา 1:32:12 PM คะแนนที่ได้ 10 peanutbutter : เวลา 2:47:12 PM คะแนนที่ได้ 10 chammaree2000 : เวลา 4:02:24 PM คะแนนที่ได้ 10 yip28 : เวลา 5:19:41 PM คะแนนที่ได้ 10 chingja : เวลา 12:27:06 AM คะแนนที่ได้ 5 pattanama : เวลา 10:17:41 AM คะแนนที่ได้ 5 rina : เวลา 12:48:43 PM คะแนนที่ได้ 5 jansut : เวลา 1:15:31 PM คะแนนที่ได้ 5 nongnon11 : เวลา 1:51:14 PM คะแนนที่ได้ 5 si2001 : เวลา 5:14:37 PM คะแนนที่ได้ 5 base : เวลา 11:06:47 AM คะแนนที่ได้ 0 hares2001 : เวลา 2:56:12 PM คะแนนที่ได้ 0 fuenglada : เวลา 5:04:14 PM คะแนนที่ได้ 0

ทีมงานวันว่าง