งานเทศกาลร่มบ่อสร้าง และศิลปหัตถกรรมไทย

อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 16-18 มกราคม 2544 จัดขึ้นบริเวณหมู่บ้านบ่อสร้าง โดยชาวบ้านในเขตอำเภอสันกำแพง จะจัดตกแต่งบ้านเรือนและร้านค้าสองฝั่งถนนให้เป็นแบบล้านนาในอดีต พร้อมประดับประทีปโคมไฟและธงทิวแบบงานปอยของภาคเหนือ มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทำจากกระดาษสาจำหน่ายโดยเฉพาะร่มบ่อสร้างมีการแสดง ทางวัฒนธรรมขบวนแห่ประเพณีพื้นบ้าน และ การประกวดต่างๆ ท่านผู้อ่านที่สนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ 694-1222 นอกจากนี้แล้ว นักท่องเที่ยวยังสามารถท่องเที่ยวธรรมชาติได้ อาทิน้ำพุร้อนสันกำแพง ซึ่งท่านสามารถสำรองที่พักได้ ดังนี้น้ำพุร้อนสันกำแพง เป็นเรือนพัก โทรศัพท์ 01-510-0418 ราคาเรือนพัก ประมาณ 400-800 บาท เต็นท์ 80 บาท รุ่งอรุณรีสอร์ท โทรศัพท์ 053-248-475 ราคาที่พัก 800-1000 บาท การเดินทาง เครื่องบิน มีเครื่องบินกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ทุกวันสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง ได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 280-0060 รถประจำทาง มีรถประจำทางทั้งรถธรรมดา และ รถปรับอากาศเดินทางไปยังภาคเหนือ ทุกจังหวัดสอบถามรายละเอียดได้ที่สถานนีขนส่งสายเหนือ ถนนกำแพงเพชร โทร 537-8054 รถไฟ มีรถด่วน รถเร็ว กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพงทุกวัน สอบถามที่โทร 223-7010 รถยนตร์ เริ่มต้นจากกรุงเทพฯ โดยทางหลวงหมายเลข 1 พหลโยธิน แล้วแยก เข้าทางหลวงหมายเลข 32 สายเอเชีย ผ่านอยุธยา อ่างทอง นครสวรรค์ ตัดเข้าพิษณุโลกโดยทางหลวง 117 แล้วต่อด้วยเส้นทางหมายเลข 11 จากลำปาง ลำพูน ถึงเชียงใหม่ ทีมงานวันว่าง ท่านผู้อ่านมีคำแนะนำหรือติชมหรือคุยกับทีมงานวันว่างได้ที่ leisure@th.mweb.com