Bangkok International Fashion Fair 2002

มหกรรมแสดงสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้า และ สิ่งทอครั้งสำคัญแห่งเอเชีย BIFF 2002 งานที่พร้อมตอบสนองทุกความต้องการทางธุรกิจ ที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลาของตลาดโลกยุคการค้าไร้พรมแดน BIFF 2002 โดดเด่นและมีความ แตกต่างที่เป็น เอกลักษณ์กว่างานแสดงแฟชั่น แห่งอื่นๆ เพราะงานนี้คือศูนย์รวมของสินค้า แฟชั่นและวัตถุดิบที่แปลกตา อันหลากหลาย ของภูมิภาคเอเชียงาน BIFF 2002 จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 21- 25 มกราคม 2545 นี้จะเป็นการจัดงาน ครั้งที่ 17 เป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ ่ ที่สุดไม่ว่าจะในแง่รูปแบบขนาดของพื้นที่การจัดงาน หรือจำนวนของนักธุรกิจจากวงการอุตสาหกรรมและ เสื้อผ้าสิ่งทอจากนานาประเทศ ที่เข้าร่วมงาน เรียกว่าเป็นการสร้างมิติใหม่ให้กับวงการอุตสาหกรรม แฟชั่น เสื้อผ้าและสิ่งทอไทย โดยการจัดงานในครั้งนี้มีขึ้น ณ ศูนย์การแสดง สินค้า นานาชาติ กรุงเทพมหานคร หรือ ไบเทค ที่มีความ พร้อมสร้างสีสันใหม่ๆ ให้กับงานครั้งนี้ เช่นการเนรมิต บรรยากาศภายในงานให้เป็น Fashion City หรือ เมืองแห่งแฟชั่น พร้อมจัด Zoning เพื่อแยกประเภทร้านค้าและสินค้าซึ่งจะเป็นการ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมงานในการ เลือกซื้อหาสินค้ารวมทั้งจัดเตรียมบริการต่างๆ ที่เอื้อ ต่อการเจรจาทางธุรกิจ เช่น Match Making และศูนย์เครือข่ายกระจายสินค้า หรือ Distribution Networkตลอดจน การจัดกิจกรรมต่างๆภายในงานที่ล้วนแล้วแต่น่า ตื่นตาตื่นใจ อาทิ การแสดงแฟชั่นโชว์ จากสุดยอดดีไซด์เนอร์ของไทย ในแนวคิดรวมที่ว่า Designs for Every Desire เพื่อนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ของผู้ผลิตและผู้ส่ง ออกเสื้อผ้าแฟชั่นของไทย ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็น ปัจจัย ที่สามารถสร้างมิติใหม่ และความน่าสนใจ ให้กับงานในครั้งนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบพบกับความยิ่งใหญ่ของโลกแห่งเสื้อผ้า, สิ่งทอ และ วงการแฟชั่นได้ระหว่าง วันที่ 21- 25 มกราคม 2545 ณ. ศูนย์การแสดงสินค้านานาชาติ หรือ ไบเทค ถนนบางนาตราด กม. 1 ตั้งแต่เวลา 10.00 -20.00 น. โดยในระหว่างวันที่ 21-23 จะเป็นวันสำหรับ ผู้ผลิตและส่งออก จะเริ่มงานตั้งแต่เวลา10.00-18.00 น. และวันที่ 24-25 จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไป เลือกซื้อสินค้า ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. สำหรับท่านผู้อ่านที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถ ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมการส่งออก โทรศัพท์ 0-2511-5066-77 ข้อมูลจากเวปไซด์กรมส่งเสริมการส่งออก ทีมงานวันว่าง ท่านผู้อ่านมีคำแนะนำหรือติชมหรือคุยกับทีมงานวันว่างได้ที่ leisure@th.mweb.com