Family Festival 2001

งานแสดงสินค้าสัมมนาเชิงวิชาการและ กิจกรรมสำหรับเด็ก และครอบครัวยุคใหม่ที่ ครบวงจร และใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยแนวความคิดหลักในปีนี้จะเน้นเพราะเด็กฉลาด มิได้จำกัดอยู่แค่การเรียนเพียงอย่างเดียว หากแต่จะต้องสนับสนุนจากครอบครัวด้วย เพื่อเป็น ส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและส่งเสริม สถาบันครอบครัวให้รากฐานที่มั่นคงมากยิ่งขึ้น และเป็นกิจกรรมที่ให้สาระและความบันเทิงแก่เด็กและ ครอบครัว งาน Family Festivals จะจัดให้มีขึ้น ณ. เพลนนารี 1-2 และห้องประชุมย่อย 1-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 24 -26 สิงหาคม 10.00 น. -20.00 น.ทั้งนี้ภายในงานจะเป็นศูนย์รวมผู้จำหน่ายสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับเด็กและ ครอบครัวที่ใหญ่ ที่สุดในประเทศไทย เป็นช่องทางหนึ่งทีในการประชาสัมพันธ์บริษัท และ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สู่ตลาด เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทต่างๆ ที่เข้ามาร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็น สินค้าอุปโภคบริโภคสำหรับครอบครัวอาหาร เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์สำหรับเด็ก และครอบครัว อาหารเสริม อุปกรณ์เตรียมความพร้อม เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายสำหรับคุณแม่ ตั้งครรภ์ อาหาร เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์สำหรับเด็กทารก ของเล่น และเกมส์เสริม ทักษะสำหรับเด็ก สถาบันการศึกษา กิจกรรมเสริม และชมรมต่าง ๆหนังสือ และสื่ออิเลคทรอนิคส์สำหรับเด็ก โรงพยาบาล และหน่วยบริการสุขภาพต่าง ๆ สินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ของ สะสมสำหรับเด็ก กิจกรรมเพื่อครอบครัวในครั้งนี้จัดขึ้นที่ ห้องเพลนนารี 1-2 และห้องประชุมย่อย 1-4 ศูนย์การ ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ family@qsncc.co.th ทีมงานวันว่าง เรื่องและภาพประกอบจาก NCC Management & Development Co.,Ltd.