ลอยกระทงในสวน

วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 ของปีนี้ตรง กับวันพุธที่ 31 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันเพ็ญเดือน 12 ตามความเชื่อของคนไทยเป็นวันประกอบ พิธีสำคัญอย่างหนึ่งคือเทศกาลลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ มีมาตั้งแต่ครั้งกรุง สุโขทัย ในค่ำคืนของขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 เงาของพระจันทร์เต็มดวงที่ สะท้อนจากผิวน้ำ ประกอบกับกระทงประทีป ที่ลอยอยู่เหนือแม่น้ำ ตามความเชื่อที่ว่าจะขอขมาต่อพระแม่คงคา ภาพของแม่น้ำในแต่ ละสายในคืนนั้น คงสุกสว่าง และสวยงามตามประเพณีเฉกเช่นทุกปี ระหว่างนี้ คำถามยอดฮิตของผู้คนในกรุงเทพฯ คงหนีไม่พ้น คำถามที่จะถามกันว่า ปีนี้จะไปลอยกระทงที่ไหนดีสำหรับคนกรุงอย่าง เราๆท่านๆ คงเป็นเรื่อง "เร็วกว่าใจไกลเกินฝัน" หากจะไปร่วมงานที่จังหวัด ต้นกำเนิดพิธีลอยประทีปนี้ที่สุโขทัย ความเป็นจริงที่สัมผัสได้ คงหนีไม่พ้นความใจดีของกรุงเทพมหานครที่เปิด สวนสาธารณะให้ประชาชนทั่วไป ได้ไปลอยประทีป (ลอยกระทง) กันสวน สาธารณะที่เปิดให้ไปลอยกระทงในปีนี้นั้น ตั้งอยู่ทั้งรอบนอกและในตัวเมือง เพื่อนๆอยู่ใกล้ที่ไหน ก็ขอเชิญไปลอยประทีปกันตามสะดวกค่ะสวนจตุจักร ตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธิน เดิมเป็นที่ดินที่การรถไฟทูลเกล้าถวาย รัชากาลที่ 9 เพื่อสร้างสวนสาธาณะตามพระราชประสงค์มีเนื้อที่ รวม 190 ไร่ เป็นสถานที่พักผ่อน ออกกำลังกายยามเช้าอีกแห่งหนึ่ง สวนจตุจักรมีลานไม้ดอกสนามเด็กเล่น ลานอเนก ประสงค์ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ แล้วยังเป็นสวนสาธารณะที่มี ประติมากรรม แห่งอาเซียนตั้งแสดงอยู่ เปิดให้บริการในวัน ลอยกระทง ตั้งแต่ 05.00-22.00 การเดินทาง รถประจำทางสาย 145, 3, 8, 26, 27, 28, 29, 34, 39, 44, 52, 55, 59, 63, 77, 90, 96, 104, 112, 122, 138 รถประจำทางปรับอากาศสาย 2, 3, 9, 10, 12, 13, 18, ปอ.พ 2 รถไฟฟ้าบีทีเอส ใช้เส้นทางสายหมอชิต ลงที่สถานี หมอชิต รถยนต์ส่วนบุคคล สามาถวิ่งมาจากทางด่วนขั้นที่ 1ลงได้ที่ ถนนกำแพงเพชร และ วิ่งมาเข้าจตุจักรทั้งทางถนนกำแพงเพชร 2 และ ถนนพหลโยธิน จอดรถได้บริเวณ ด้านหลังสวนจตุจักร ถนนกำแพงเพชร 3 ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเข้าสวน สวนลุมพินี สวนสาธารณะ ที่จัดสร้างขึ้นด้วย พระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้า อยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระราช ทานที่ดินส่วน พระองค์ 360 ไร่ให้ เป็นสมบัติของสาธาณชน และพระราช ทาน นามว่า "สวนลุมพินี" ในอดีตบริเวณนี้ คือทุ่งศาลาแดง ปัจจุบันสวนลุมพินี อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร และ ได้มีการจัดพัฒนาพื้นที่และบำรุงรักษาพันธุ์ไม้ ดอกไม้ประดับนานา ชาติ มีสวนไผ่ สวนป่า สวนปาล์ม ให้ประชาชนใช้พักผ่อนออกกำลังกาย เปิดให้บริการในวัน ลอยกระทง ตั้งแต่ 05.00-22.00 ตั้งอยู่บนถนนพระราม 4 โอบล้อมด้วยถนนราชดำริถนนสารสิน และ ถนนวิทยุ จอดรถได้บริเวณด้านหน้าสวนลุมพินีรอบพระบรม รูป รัชกาลที่ 6 การเดินทาง รถประจำทาง 4, 13, 14, 15, 17, 25, 45, 46, 47, 62, 67, 74, 76, 77, 106, 109, 115, 116, 149 รถประจำทางปรับอากาศ 4, 5, 15, 62, 67, 76, ปอ.พ 14, 17 รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเข้าสวน สวนรถไฟ อยู่ทางด้านเหนือของสวนจตุจักรใกล้บริเวณ จอดรถลานอเนกประสงค์เป็นที่ศึกษา ประวัติศาสตร์ และจัดแสดง ยานยนต์ ในอดีต เช่นรถยนต์ รางตรวจการณี ของกองทัพญี่ปุ่นสมัยสงคราม โลก ครั้งที่ 2 เปิดให้บริการในวัน ลอยกระทง ตั้งแต่ 05.00-22.00 การเดินทาง รถประจำทางสาย 145, 3, 8, 26, 27, 28, 29, 34, 39, 44, 52, 55, 59, 63, 77, 90, 96, 104, 112, 122, 138 รถประจำทางปรับอากาศ 2, 3, 9, 10, 12, 13, 18, ปอ.พ 2 รถยนตร์ ส่วนบุคคล สามารถวิ่งมาจากทางด่วนขั้นที่ 1 ลงได้ที่ถนน กำแพงเพชร และวิ่งมาเข้าจตุจักรทั้งทาง ถนน กำแพงเพชร 2 และ ถนนพหลโยธินได้จอดรถได้บริเวณ ด้านหลังสวนจตุจักร ถนน กำแพงเพชร 3 ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม สวนสราญรมย์ เดิมเป็นเขตพระราชอุทยาน ในพระราชวังสราญรมย์ ที่รัชกาลที่ 4 ทรงมีพระราช ดำริให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ ประทับ ในปลายรัชสมัยแต่ทรงสวรรคตก่อนที่จะเสด็จไป ประทับพระราชวังสราญรมย์ ได้ใช้เป็นที่ประทับของ พระบรมวงศานุวงศ์ และเป็นสถาน ที่รับรองพระราชอาคันตุกะ จากต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่ 5 และเป็นที่จัดงานฤดูหนาว ตลอดรัชสมัยของรัชกาลที่ 6 ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองรัชกาลที่ 7 ทรงโปรดเกล้า มอบให้รัฐบาลเพื่อ ให้คณะราษฎรใช้เป็นที่ทำการ และเป็นที่ตั้ง สมาคม "สโมสรคณะราษฏร" เมื่อถึงปี 2503 คณะรัฐมนตรีได้ มีมติมอบให้เทศบาลกรุงเทพฯ จากนั้นได้ มีการปรับปรุงบริเวณ พระราช อุทยานให้เป็นสวนรุกขชาติ และสวนสาธารณะมาจนถึง ปัจจุบัน เปิดให้บริการในวัน ลอยกระทง ตั้งแต่ 05.00-22.00 การเดินทาง รถประจำทาง 1, 3, 6, 9, 12, 25, 32, 43, 44, 47, 48, 53, 60, 82, 91, 123 รถประจำทางปรับอากาศ 6, 7, 8, 9, 12, 25, 44, 91 เรือด่วนเจ้าพระยาท่าช้าง ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเข้าชมและพักผ่อน สวนธนบุรีรมย์ เดิมเป็นสวนผักและทุ่งหญ้า ตั้งอยู่ในเขตราษฏร์บูรณะถนน ประชาอุทิศบนเนื้อที่ 63 ไร่ เป็นสถานเพาะชำต้นไม้และสวน สาธารณะสำหรับประชาชน ที่มีพรรณไม้ นานาพรรณและ บรรยากาศเชียวชอุ่มทั่วไป เปิดให้บริการในวัน ลอยกระทง ตั้งแต่ 05.00-22.00 จอดรถได้ภายในบริเวณสวน การเดินทาง รถโดยสารประจำทาง สาย 6, 17, 37, 88 รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย 37 ไม่เสียค่าธรรมเนียม สวนหลวงร .9 กรุงเทพมหานครร่วมกับมูลนิธิสวนหลวง ร.9 และปวงชน ชาวไทยจัดสร้างสวนสาธารณะ ระดับนครเพื่อน้อมเกล้า ถวายเป็นราชสัการะเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวเนื่อง ในวโรกาสทรงมีพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2530 พื้นที่สวนมีทั้งหมด 500 ไร่ประกอบ ไปด้วย บริเวณหอรัชมงคลเฉลิม พระเกียรติ สวนพฤกษศาสตร์, ตระพังแก้วเก็บน้ำ, สวนรมณีย์, สวนน้ำ, สนามราฏร์ และลานอเนก ประสงค์, อาคารพันธุ์ไม้ทะเลทราย การเดินทาง รถโดยสารประจำทางสาย 40, 133, 145, 206, 207 รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ 145, 206 ปอ.พ 15 ค่าผ่านประตู 10 บาท, จักรยานยนต์ 5 บาท / คัน, รถมาลัย 10 บาทต่อคนต่อรอบ รถตู้ 20 บาท ต่อคัน, รถบัสโดยสาร 30 บาทต่อคัน เปิดให้บริการในวัน ลอยกระทง ตั้งแต่ 05.00-22.00 สวนเสรีไทย เดิมบึงกุ่มหรือบึงตาทองเป็นเพียงบึงน้ำ สาธารณะรกร้าง ขนาดใหญ่แต่ด้วย โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวในการจัดหาพื้นที่เก็บกัก น้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำ ท่วมกรุงเทพฯ จึงได้มีการปรับปรุง และพัฒนาบึงกุ่มให้เป็น บึงรับน้ำพร้อมกับเป็นสวนสาธารณะ ในเวลาเดียวกัน และเพื่อเป็นที่ระลึกของ เสรีไทยกับวาระ ครบรอบ 52 ปี แห่งการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงได้เปลี่ยน ชื่อสวนน้ำบึงกุ่มเป็น สวนเสรีไทย นอกจากจะเป็นสวนน้ำกลางเมือง แล้วสวนเสรีไทยยังเป็นโรงเรียนต้นไม้กลางแจ้ง ที่มีไม้ไทยหลาก หลายชนิดให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา พร้อมกับการพักผ่อนหย่อนใจ อีกด้วย ที่ตั้ง ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม บึงกุ่ม เปิดให้บริการในวัน ลอยกระทง ตั้งแต่ 05.00-22.00 การเดินทาง รถโดยสารประจำทางสาย 27, 60, 71, 109, 151 รถประจำทางปรับอากาศสาย 2, 27, ปอ.พ 3 จอดรถบริเวณทาง เข้าโรงเรียนคลองกุ่ม ทางเข้าหมู่บ้านสหกรณ์ สวนรมณีย์นาถ ในปี 2432 รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้จัดซื้อ ที่ดินบริเวณ นี้เพื่อสร้างสถานคุมขัง และอบรมผู้ต้องโทษให้กลับตนเป็น คนดีเมื่อสร้างเสร็จจึงเรียกว่า "กองมหันตโทษ หรือคุกใหม่" ได้มีการเปลี่ยนชื่อสถานที่นี่หลายครั้ง ในครั้งหลังสุดได้ เปลี่ยนเป็น "เรือนจำ พิเศษกรุงเทพมหานคร" เพื่อเป็นการเฉลิม พระเกียรติเนื่องในวโรกาสสมเด็จ พระนาง เจ้าสริกิติ์พระบรมราชินีนาทถทรงเจริญพระชนม พรรษาครบ 5 รอบในปี 2535 กรมราช ทัณฑ์จึงทำการ ย้ายเรือนจำ ออกไปแล้วจัด สร้างสวนรมณีย์นาถ อันมีความ หมายว่า"สวนแห่ง พระนางผู้เป็นที่พึ่งขึ้นแทน" เปิดให้บริการในวัน ลอยกระทง ตั้งแต่ 05.00-22.00 การเดินทาง รถประจำทาง1, 5, 35, 37, 42, 56, 73, 96 รถประจำทางปรับอากาศ 7, 42 ไม่เสียค่าธรรมเนียม ในการเข้าใช้บริการ ภายในสวน จอดรถบริเวณด้านหน้าสวน สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของสวนจตุจักรจัดสร้าง เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 60 พรรษา สำหรับผู้ที่สนใจต้นไม้สวน แห่งนี้เปรียบเหมือนศูนย์ศึกษา ต้นไม้ ขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์แบบแห่งหนึ่งของประเทศ การจัดปลูก ต้นไม้ที่แบ่งเป็นวงศ์ ต่างๆ เช่นวงศ์ ชบาซึ่งมีมากกว่า 100 ชนิด หรือวงศ์เข็ม วงศ์ลั่นทม ฯลฯ ทำให้ผู้ที่ต้องการศึกษาสามารถ ค้นคว้าและ รียนรู้ได้หลากหลายขึ้น การเดินทาง รถประจำทาง 3, 8, 28, 29, 52, 59, 69, 77, 104, 108, 122, 134, 138, 145 รถประจำทางปรับอากาศ 2, 3, 9, 10, 12, 18, 23, 38, 39, 44, 134,145, ปอ.พ 2, 5, 8, 12, 15 จอดรถได้บริเวณด้าน หน้าสวน ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเข้าชม เปิดให้บริการในวัน ลอยกระทง ตั้งแต่ 05.00-22.00 สวนอุทยานเบญจสิริ สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถทรงมีพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา บริเวณ กลางสวนตกแต่งเป็นสวนป่า มีสระน้ำศาลาพักผ่อนลาน อเนกประสงค์ส่วนด้านหลัง และด้านข้างเป็นสวนสุขภาพ สนามเด็กเล่น ลานสเกต สนามบาสเกตบอล สนามตะกร้อ และสระว่ายน้ำพร้อม สระเด็กเล่น เปิดให้บริการในวัน ลอยกระทง ตั้งแต่ 05.00-22.00 การเดินทาง รถโดยสารประจำทางสาย 2, 25, 38, 40, 48, 98 รถโดยสารประจำทางปรับอากาศสาย 1, 2, 8, 11, 13, 25, 38, ปอ. 38 ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเข้าสวน สระว่ายน้ำ สำหรับสมาชิกเท่านั้น เสียคนละ 40 บาทต่อปีเสียค่าลงสระครั้งละ 15 บาท จอดรถได้ที่บริเวณ ด้านหลังสวน และ ห้างดิเอ็มโพเรียม สวนพระนคร มีพื้นที่ประมาณ 50 ไร่ อยู่ในเขต ลาดกระบังเดิม มีปัญหาเรื่องน้ำท่วม เพราะเป็นที่ลุ่มแต่ได้รับการพัฒนาให้พ้นจาก สภาพน้ำท่วม เป็นสวน สาธารณะสำหรับการพัก ผ่อนหย่อนใจของมวลชนแถบ ชานเมืองด้าน ตะวันออก เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งอยู่บนถนน สุขุมวิท 77 อ่อนนุช เปิดให้บริการในวัน ลอยกระทง ตั้งแต่ 05.00-22.00 การเดินทาง รถประจำทางสาย 143 รถประจำทางปรับอากาศ ปอ.18 ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสวน สวนหนองจอก พื้นที่ของสวนแต่เดิมนั้นเป็นที่รกร้างว่าง เปล่าขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด หลังจากผ่านการดูแลและปรับปรุงสวน หนองจอกในปัจจุบันจึงเต็มไปด้วยต้นไม้และ ความร่มรื่นภายใน บริเวณสวนมีลานกีฬา เวทีกลางแจ้งสำหรับจัดกิจกรรมในชุมชน และกิจกรรมระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน เป็นที่จัดงานประเพณีในวันนักขัตฤกษ์นอกจากนี้ยังมีสวน สมุนไพรลาน ดอกไม้ ศาลาพักผ่อน และสระน้ำเปิดให้ใช้บริการ อีกด้วย ที่ตั้ง แขวงกระทุ่มราย เขต หนองจอก การเดินทาง รถประจำทางสาย 131 รถประจำทางปรับอากาศสาย1108 สามารถจอดรถได้บริเวณหน้าสวน เปิดให้บริการในวัน ลอยกระทง ตั้งแต่ 05.00-22.00 ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสวน