วันเด็กแห่งชาติ 11 มกราคม 2546

วันเด็กแห่งชาติ 11 มกราคม 2546
"คนทุกคนมีหน้าที่ต้องทำ แม้เป็นเด็กก็มีหน้าที่อย่างเด็ก คือศึกษาเล่าเรียน หมายความว่า จะต้องเรียนให้รู้วิชา ฝึกหัดทำการงานต่างๆ ให้เป็น อบรมขัดเกลาความประพฤติและความคิดจิตใจให้ประณีต ให้สุจริตแจ่มใส และเฉลียวฉลาดมีเหตุผล เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง" พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานเพื่อลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ประจำปี 2535 ประวัติความเป็นมาของวันเด็ก นายวี เอ็ม กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิการเด็กระหว่างประเทศ เป็นผู้เสนอต่อกรมประชาสงเคราะห์ ให้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของเด็ก และเพื่อกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง งานวันเด็กแห่งชาติในเมืองไทยครั้งแรกนั้น จัดขึ้นในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2498 และได้จัดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี จนถึง พ.ศ. 2506 จึงมีความคิดว่าควรจะเปลี่ยนไปจัดงานวันเด็กในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมเนื่องจากเห็นว่าเป็นช่วงที่พ้นจากฤดูผนมาแล้วและเป็นวันหยุดราชการทำให้เกิดความสะดวกด้วยประการทั้งปวง แต่การในปีถัดมา คือปี พ.ศ. 2507 ไม่สามารถจัดงานวันเด็กได้ทันจึงได้เริ่มจัดในปี พ.ศ. 2508 ซึ่งถือเอาวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมเป็นวันเด็กแห่งชาติมาจนถึงบัดนี้ รัฐบาลได้จัดให้มีคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นมาคณะหนึ่ง ทำหน้าที่ประสาน งานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชนกำหนดให้มีการฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จุดประสงค์เพื่อให้เด็กทั่วประเทศทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ได้รู้ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข กิจกรรมในวันเด็กสำหรับปี 2546 ที่น่าสนใจ งานมหกรรมช่อง 9 การ์ตูน ครั้งที่ 12 องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ขอเชิญเด็กๆ เที่ยว งาน มหกรรมช่อง 9 การ์ตูน ณ บริเวณ Exhibition 1-4 และ Arena เมืองทองธานี พบกับกิจกรรมบันเทิงพร้อมเสริมภูมิปัญญา และรับของรางวัลมากมาย ดังนี้ 1. คอนเสิร์ต มหกรรมช่อง 9 การ์ตูน (น้าต๋อยละครช่อง 9 การ์ตูน) 2. ไฮไลท์การ์ตูน 9 3. ซูเปอร์จิ๋ว 4. ไอทีบันเทิง 5. ประกวดยุวชนเชียร์ลีด 6. จำลองห้องส่งวิทยุ และดีเจรุ่นจิ๋ว 7. กีฬาหรรษา 8. ประกวดวาดภาพระบายสี 9. ประกวดอ่านข่าวรุ่นเยาว์ 10. ทดสอบไอคิวอีคิว 11. ดินแดนมหัศจรรย์จอห์นสันคิดส์ 12. วอลส์บันเทิง 13. กิจกรรมจากรายการสำรวจโลก วันเด็กที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง และสถาบันการศึกษา ขอเชิญเด็กๆเข้าร่วมงาน วันเด็กสร้างสรรค์มุ่งมั่นเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม 2546 ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. ที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย อ.นครชัยศรี นครปฐม น้องๆจะได้ชมหุ่นขี้ผึ้งฟรี พร้อมกิจกรรมสนุกสนาน อาทิ จิตรกรน้อย ปั้นดินน้ำมัน แข่งขันเกม นิทรรศการต่างๆ ความรู้เรื่องยาเสพติด อาวุธปืน คอมพิวเตอร์ ภาษาและวัฒนธรรม สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร.0-3433-2607 0-3433-2109 งานบุญ-งานเด็ก คณะกรรมการจัดทำหนังสือวันเด็ก ประจำปี พ.ศ. 2546 ขอเชิญผุ้มีจิตศรัทธาเลือกซื้อ หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2546 ชุด โลกกว้างทางปัญญา ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นของขวัญให้แก่เด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาสตามภูมิภาคต่างๆ ภายในประกอบไปด้วย พระวรธรรมคติของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังคปรินายก / คำขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรี / เรื่องราวของนักเทนนิสชื่อก้อง ภราดร ศรีชาพันธุ์ และอื่นๆอีกมากมาย สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณอารีรัตน์ วัฒนสิน โทร.0-2628-2847 อีกหนึ่งกิจกรรมทำบุญร่วมกันในวันเด็ก โดยทางสวนรถไฟจัดในงาน ครอบครัวปันน้ำใจ สร้างบ้านตุ๊กตาเพื่อเด็กด้อยโอกาส ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างบ้านตุ๊กตา 50 หลัง และตุ๊กตา 200 ตัว เพื่อมอบให้เด็กด้อยโอกาส โดยจะจับกลุ่มทำงานเป็นกลุ่มละ 2 ครอบครัว สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นค่ายพักแรมค้างคืนที่สวนรถไฟ 1 คืน โดยเปิดรับสมัครจำนวน 100 ครอบครัว ครอบครัวละไม่เกิน 4 คน และแต่ละครอบครัวจะต้องเตรียมอุปกรณ์เตนท์มาด้วย กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 มกราคม เวลา 14.30 น. วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม เวลา 12.00 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-2615-733 ต่อ 107 วันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาล ทำเนียบรัฐบาลร่วมกับ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ขอเชิญชวนน้องๆ เที่ยวงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๔๖ ที่ทำเนียบรัฐบาล จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก ๆ ที่มาร่วมงานมากมายหลายรูปแบบ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม นี้ โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ อาทิ การประกวดร้องเพลงยุวชนไทยลูกทุ่ง / การประกวดวาดภาพระบายสีบนผ้าใบ / ประกวดโฆษกน้อยด้วยการอ่านข่าวที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล / ตอบปัญหาชิงของรางวัล / การประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ / การแสดงบนเวทีจะมีกลุ่มศิลปิน ดารา นักร้อง และดาวตลก ที่จะมาให้ความบันเทิงสลับกับการแสดงของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ เช่น เยาวชนชาวไทย ภูเขา โรงเรียนอนุบาลใจดี โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม เป็นต้น จัดกิจกรรมให้เด็ก ๆ เขียนข้อความถึงนายกรัฐมนตรี การจัดซุ้มถ่ายภาพ การจัดสวนสนุกสวนจราจรรถจักรยาน สวนสัตว์ มีการสาธิตวิธีทำตุ๊กตาจากยางพารา การปล่อยบอลลูน การประชุมระยะไกลผ่านวิดีทัศน์ การทำบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์ การสเก็ตภาพคนร้ายด้วยคอมพิวเตอร์ วิธีการสนทนาทางโทรทัศน์ จัดนิทรรศการท่องโลกสัตวแพทย์ นิทรรศการโครงการพระราชดำริ/การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นิทรรศการคุ้มครอง ผู้บริโภค การจัดแสดงบอร์ด ส.ค.ส.นายกรัฐมนตรี บริการตัดผม พร้อมทั้งแจกอาหาร เครื่องดื่ม นม อุปกรณ์ การเรียน และของเล่น ตามซุ้มที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับเด็ก ๆ ตลอดงานอีกด้วย "ฮีโร่ เฟสติวัล" รวมพลฮีโร่ตัวจริงปราบเหล่าร้ายในวันเด็ก CHAIYO PRODUCTIONS ร่วมกับ TIGA (บริษัท ทีไอจีเอ จำกัด) T- Holding (ผู้ผลิต ปลาเส้น FISHO) APEX TOYS และ THE MALL เนรมิตโลกจินตนาการของเด็กๆ ให้เป็นจริง ภายใต้ชื่องาน Hero Festival 2003 วันที่ 11-12 มกราคม 2546 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ที่ MCC HALL ชั้น 4 เดอะ มอลล์ บางแค รวมพลฮีโร่ขวัญใจ นำทีมโดย Ultraman และ Masked Rider ยกทีมมาปราบเหล่าร้าย บนเวทีเดียวกันครั้งแรกในประเทศไทย ส่วน HyperBottz เพื่อนๆ จอมวุ่นก็ไม่ยอมน้อยหน้าละภารกิจบนอวกาศชั่วคราว หันมาจับเครื่องดนตรีโชว์คอนเสิร์ตครั้งแรกของพวกเขาด้วยลีลาเฉพาะตัวแบบฮีโร่ขวัญใจเด็กๆ พร้อมพบกับนิทรรศการสำหรับแฟนพันธุ์แท้ของเหล่าฮีโร่ที่จะทำให้เด็กๆ ตื่นตาตื่นใจกับของสะสมและเกร็ดประวัติความเป็นมาของ Ultraman และ Masked Rider อย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน นอกจากการแสดงโชว์ตื่นเต้นบนเวทีแล้ว เด็ก ๆ ยังจะได้ร่วมสนุกกับซุ้มกิจกรรมของผู้สนับสนุนทั้ง APEX TOYS และ Fisho เพื่อลุ้นรับของรางวัลมากมาย พร้อมด้วยมินิเธียเตอร์จาก TIGA ที่จัดให้เด็กๆ ได้ชมภาพยนตร์ของฮีโร่ขวัญใจทุกชั่วโมง เด็กๆ และครอบครัวสามารถเพลิดเพลินกับนิทรรศการแสดงของสะสมครั้งใหญ่ และยังสามารถเป็นเจ้าของและร่วมสะสมของที่ระลึก และสินค้าลิขสิทธิ์หลากหลายจากซุ้มออกร้านกว่า 30 ราย สุขสันต์วันเด็กจัดโดยสวช. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2546 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยในงานจะมีการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้านโปงลางจากสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชนชุดต่างๆ ที่น่าชม เช่น รำบายศรีสู่ขวัญ ระบำศรีวิชัย ฟ้อนที (ระบำร่ม) ระบำเงือก และแพรวากาฬสินธุ์ เป็นต้น / การตอบปัญหาทางวัฒนธรรมเพื่อชิงรางวัล / กิจกรรมฝึกคัดลายมืองามและมารยาทงามตามแบบไทย / การหัดทำตุ๊กตาน่ารักหลากหลายรูปแบบจากปูนพลาสเตอร์ด้วยฝีมือตนเอง / ชมนิทรรศการในหอไทยนิทัศน์ พร้อมตอบปัญหาลับสมอง และแจกขนม ไอศกรีม และของเล่นแก่เด็กๆ ที่มาร่วมงานฟรี / ชมการแสดงละครนอกที่สนุกสนานเรื่อง สุวรรณหงส์ จากกลุ่มอริยะ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2247-0028 ต่อ 2204 2205 วันเด็กได้ความรู้ที่ อพวช. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญชวนน้องๆ หนูๆเที่ยวงานวันเด็ก ในวันเสาร์และอาทิตย์นี้ พบกับความสนุกสนาน เร้าใจ ผจญภัย และได้สาระต่างๆ มากมาย อาทิ นิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ฯ ทั้ง 6 ชั้นที่จัดแสดงเป็นประจำ การพัฒนาทักษะด้านวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สนุกสนานกับการแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร์ สำหรับกิจกรรมภายนอกอาคาร บริเวณศาลาเอนกประสงค์นั้นมีทั้งเวทีการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การสาธิตจรวดขวดน้ำเพื่อเรียนรู้เรื่องการใช้แรงดันอากาศและน้ำในการขับเคลื่อนจรวด มหัศจรรย์กับแรงดึงดูดของโลกด้วยกิจกรรมการปีนหน้าผา สัมผัสกิจกรรมใหม่ล่าสุดอย่าง Hot Air Balloon กิจกรรมที่ถูกบรรจุไว้ในโปรแกรมค่ายลูกเสือโลกปีนี้ และสนุกสุดเหวี่ยงกับเครื่องเล่นเรือไททานิกในไททานิกรีเทิร์น สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร.0-2577-9999 ต่อ 1833 วันเด็กแห่งชาติที่กองทัพอากาศ 08.00-16.00 ชมการแสดงการบินหมู่ บินค้นหาช่วยชีวิต และกิจกรรมร่วมสนุกฟรี ที่กองทัพอากาศดอนเมือง โทร. 0-2523-7835 พาเด็กไปดูหนังเอนิเมชั่นกันดีกว่า สถาบันพัฒนาระบบและสร้างสรรค์ จัดเทศกาลภาพยนตร์เอนิเมชั่นสำหรับคนรักงานด้านนี้ขึ้นเป็นครั้งแรกชื่อ Thai Anima 2003 ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคมนี้ ณ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย มีการฉายภาพยนตร์เอนิเมชั่นจากผู้สร้างสรรค์ชื่อดังทั่วโลก โครงการประกวดการออกแบบตัวละครเพื่อเอนิเมชั่น การประกวดภาพยนตร์เอนิเมชั่น การจัดนิทรรศการ การฝึกอบรม รวมทั้งการประชุมเชิงวิชาการและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเอนิเมชั่น และในวันเด็กยังมีกิจกรรม Animation for Kids มอบความสนุกสนานแก่เด็ก ๆ อย่างเต็มที่ สอบถามเพิ่มเติมที่โทร. 0-2583-9992 ต่อ 1703 วันเด็กวันไอที ไอทีมอลล์จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ วันเด็กแห่งชาติแก่เด็กไทยยุคไอที ในงาน วันเด็กน้อยฟอร์จูน ระหว่างเวลา 09.00 - 17.00 น. เพื่อส่งเสริมความรู้ทางด้านไอทีในรูปแบบของความบันเทิง พร้อมกิจกรรมเสริมทักษะต่างๆ แบ่งเป็นโซนต่างๆ ดังนี้ -โซนที่ 1 IT Mall Game Zone ร้านค้าต่างๆ ได้ลงโปรแกรมเกมต่างๆ ไว้บริเวณหน้าร้าน เพื่อให้น้องๆได้ร่วมสนุกกับการเล่นเกมฟรีตลอดวันบริเวณชั้น 3 และชั้น 4 ฝั่งไอทีมอลล์ -โซนที่ 2 Enjoy Zone พบกับซุ้มออมทรัพย์จากธนาคารออมสิน มอบของขวัญและของที่ระลึกต่างๆ พร้อมนิทรรศการให้ความรู้ถึงประโยชน์ในการออมทรัพย์แก่น้องๆที่สนใจ ที่ชั้น 1 บริเวณโถงหน้าลิฟต์สำนักงาน และ -โซนที่ 3 Exciting Zone ชั้น 3 บริเวณลานกิจกรรม แบ่งออกเป็นซุ้มต่างๆ ได้แก่ ซุ้มสินค้าราคาถูก จำหน่ายสินค้าราคาถูกสำหรับน้องๆ อาทิ หนังสือการ์ตูน ของเล่นเด็ก ฯลฯ / ซุ้มสนุกสุขสันต์ ลุ้นโชคกับเกมมันๆ เช่น เกมโยนห่วง เกมปาเป้า เกมสอยดาว เกมลวดไฟฟ้า พร้อมรับของรางวัลมากมายฟรี ตลอดงาน / ซุ้ม Fun Family กิจกรรมสำหรับครอบครัวต่างๆ เช่น ตุ๊กตาระบายสี กระดาษระบายสี และ Activity on stage การแสดงจากโรงเรียนต่างๆ พร้อมกับการแสดงจากพี่ๆ ตัวการ์ตูนมากมาย สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 0-2641-1884-6 พาเด็กเที่ยวใต้ดิน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จะเปิดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีลาดพร้าวให้เยาวชนและผู้ปกครองร่วมชมในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ภายใต้ชื่องานว่า เด็กไทยก้าวไกลไปกับรถไฟฟ้ามหานครตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ที่สถานีลาดพร้าว บริเวณสี่แยกรัชดา-ลาดพร้าว ถนนรัชดาภิเษก ภายในงานจะมีการแสดงของศิลปิน นักร้อง นักแสดง การเล่นเกมส์ การแสดงของเยาวชน โรงเรียนต่างๆ นิทรรศการเกี่ยวกับรถไฟฟ้าใต้ดินและการแข่งขันวอล์คแรลลี่ภายในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน เป็นต้น โดยได้จัดเตรียมสถานที่จอดรถไว้ที่อาคารจอด ซึ่งสามารถรองรับรถได้ถึง 2,000 คัน สำหรับโรงเรียนที่จัดรถโดยสารขนาดใหญ่ ไม่ต้องห่วงเพราะ รฟม. ได้จัดเตรียมสถานที่จอดรถไว้แล้วเช่นกัน อิ่มหมีพีมัน-โชว์พลังรุ่นจิ๋วในวันเด็ก ขอเชิญเด็กๆและครอบครัวร่วมสนุกสนานสุขสันต์ ตั้งแต่เวลา 11.30 14.30 น. ณ ห้องอาหารปารค์วิว โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค ด้วยการเลือกอิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชนิดรสเลิศกว่า 100 รายการ และพบกับกิจกรรมความบันเทิงมากมาย อาทิ ร่วมสนุกกับตัวการ์ตูนตัวโปรดขวัญใจของคุณหนูๆ / ร่วมแข่งขันวาดภาพสวยงามในจินตนาการชิงของขวัญของรางวัล ในราคาผู้ใหญ่ท่านละ 450 บาท เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ลด 50% และฟรีสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี สอบถามเพิ่มเติมที่โทร. 0-2261-9300 อีกแห่งคือ โรงแรมเรดิสันขอเชิญชวนเด็กๆ มาอิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์กลางวันนานาชนิดที่ห้องอาหารจีนฟุกหยวน ห้องอาหารญี่ปุ่นนิชิกิ และห้องอาหารเรดิสัน ระหว่างเวลา 11.30 - 14.30 น. พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เด็กกล้าคิดกล้าทำและกล้าแสดงออกกับการเล่นมายากล สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 0-2641-4777 แต่ถ้าอยากโชว์ความสามารถอย่างเดียว เชิญมาได้ที่โรงแรมใบหยกสกาย เพราะเขามีการจัดประกวด คุณหนูคนกล้า ที่ทางจัดขึ้นภายใต้งาน มหัศจรรย์วันเด็ก ตั้งแต่เวลา 10.00 14.00น. ที่หอชมวิวชั้น 77 ชิงรางวัลห้องพักและบัตรรับประทานอาหารที่รีสอร์ทและโรงแรมในเครือใบหยกสกายและรางวัลอื่นๆกว่า 20,000 บาท สนใจสมัครในวันงาน พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมวันเด็กอาทิ ร้องคาราโอเกะ ประดิษฐ์ลูกโป่ง สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 0-2656-3000 หรือถ้าอยากกินไปด้วย ทำกิจกรรมอื่นไปด้วยก็ทำได้ ทางโรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ได้จัดประกวดวาดภาพหัวข้อ ประเทศไทยในใจหนู ชิงรางวัลเงินสดกว่า 3,000 บาท และของรางวัลมากมาย พิเศษสุดสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปีพร้อมคุณพ่อและคุณแม่ สามารถรับประทานอาหารที่ห้องอาหารวินเซอร์ สวีทส์ ฟรี และเด็กที่มีอายุ 10 15 ปี รับส่วนลด 50% ทันที สอบถามเพิ่มเติมที่โทร. 0-2262-1234 ต่อ 1224 ทางด่วน-ทางเด็ก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติในงาน หนูรู้จัก หนูรักทางด่วน ตั้งแต่เวลา 13.30 17.00 น. ณ ศูนย์ควบคุมระบบทางด่วนสายรามอินทรา-อาจณรงค์ ถ.พระราม 9 ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมซุ้มเกมส์ต่างๆ เวทีการแสดง การชมห้องควบคุมระบบทางด่วน การสาธิตการกู้ภัยบนทางด่วน และลุ้นรับของรางวัลมากมาย จตุจักรขอแจมวันเด็ก ตลาดนัดจตุจักร ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ตั้งแต่เวลา 09.00 18.00 น. บริเวณด้านหน้าอาคารกองอำนวยการตลาดนัด กรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงบนเวทีและกิจกรรมสำหรับเด็ก การแข่งขันประกวดภาพวาดในหัวข้อ ตลาดนัดจตุจักรในฝัน ประกวดหนูน้อยขวัญใจตลาดนัดจตุจักร การแจกของขวัญและของรางวัลมากมาย สนุกสุดแฮปปี้วันเด็กที่ซีคอน ซีคอนสแควร์ขอเชิญน้องๆ หนูๆเที่ยวงาน วันเด็กดี ซีคอนสแควร์ ชมการแสดงความสามารถของเยาวชนไทย การแสดงจากสวนสนุกโยโย่แลนด์ มายากล พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทัก สนุกสนานกับเกมต่างๆมากมาย ฟรี ตลอดงาน ในวันเสาร์ที่ 11 วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2546 ตั้งแต่เวลา 10.00 17.00 น. บริเวณลานน้ำพุ ชั้น 1 ซีคอนสแควร์ วันเด็กของพิพิธภัณฑ์เด็ก พลาดไม่ได้กับงาน Toys Town มหัศจรรย์วันของเล่น ที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร น้องๆ หนูๆ จะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมสนุกๆมากมาย อาทิ ลานของเล่นผจญภัย ลานของเล่นจากธรรมชาติ ลานของเล่นจากภูมิปัญญาไทย แถมด้วยกิจกรรมบนเวทีในช่วงบ่ายที่มีทั้งการแสดงดนตรี ละครเด็ก มายากล และการเล่นเกมส์แจกรางวัล สอบถามรายละเอียดที่ โทร. 0-2615-7333 0-2272-4500-2 กิจกรรมวันเด็กที่ซาฟารีเวิล์ด ซาฟารีเวิลด์ จัดฉลองวันเด็กลด 50% พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมวันเด็กอย่าง Walk Rally Fun For Kids นอกจากนี้ พบกับโชว์ใหม่ล่าสุดจากปลาวาฬขาวขั้วโลกเหนือ ฮิปโปโชว์และจิงโจ้ชกมวยจากรัสเซีย เพลิดเพลินกับการ์ตูนหุ่นสัตว์แสนน่ารักที่จะมาคอยต้อนรับและร่วมถ่ายรูปกับคุณหนูๆตลอดทั้งวัน สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 0-2914-4100 เครื่องเล่นหลากหลาย กิจกรรมมากมายที่ดรีมเวิล์ด ดรีมเวิลด์ จัดงาน วันเด็กยิ้ม เพื่อเข้าไปสนุกสนานกับกิจกรรมตะลุยโลกของเล่น เกมและรายการบันเทิงต่างๆมากมายที่ดรีมเวิลด์ มอบสิทธิพิเศษให้คุณหนูๆ ที่มีความสูงไม่เกิน 145 ซ.ม. สามารถซื้อบัตรผ่านประตูได้ในราคา พิเศษจากปกติ 95 บาท เหลือเพียง 40 บาทเท่านั้น เพื่อเข้าไปสนุกสนานกับกิจกรรม ตะลุยโลกของเล่น ตื่นตากับกองทัพของเล่นนานาชนิดที่ยกขบวนมาสร้างความสุขให้กับคุณหนู พร้อมเลือกชมและซื้อของเล่นในราคาสุดพิเศษ ตระการตากับขบวน แฟนแทสติก้า พาเหรด ตื่นเต้นกับการแสดงสุดมันส์ในฮอลลีวู้ด แอ็คชั่น สัมผัสความน่ารักของการแสดงของสัตว์ในฟาร์มลุงทอม สัมผัสหิมะจริงบนลานหิมะอันกว้างใหญ่ในเมืองหิมะ ประทับใจกับความน่ารักของเหล่าดาราการ์ตูน และเพลิดเพลินกับรายการบันเทิงที่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาสร้างความสนุกสนานให้กับคุณหนูๆ ตลอดทั้งวัน เพื่อนกันวันเด็กที่สวนสมเด็จย่า อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอเชิญชวนเด็กๆ ร่วมงาน เพื่อนกัน วันเด็ก เวลา 09.00-17.00 น. พบกับขบวนแฟนตาซีพาเหรด และกิจกรรมหรรษาสำหรับหนูๆ ด้วยกิจกรรมและเล่นมากมาย โดยงานจะขัดขึ้นที่ ซ. สมเด็จเจ้าพระยา 3 เขตคลองสาน โทร.0-2437-7799 KIDS FESTIVAL วันเด็กปีนี้ที่ ดิ โอลด์ สยาม พลาซ่า พาหุรัด ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่พาคุณลูกๆ มาร่วมสนุกสนานและรับของขวัญมากมายในงาน Kids Festival ตื่นตากับเค้กยักษ์ ประกวดธิดาช้างรุ่นจิ๋ว สนุกสนานกับการประกวด THE OLD SIAM SINGING CONTEST ร่วมสนุกกับมุมศิลปะจากโรงเรียน ศิลปะแหลมคม และชมการแสดงและเล่นเกมส์ต่างๆ มากมาย สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร.0-2861-5198-9 สัมผัสโลกวิทยาศาสตร์ในวันเด็กที่ท้องฟ้าจำลอง ขอเชิญเด็กๆ มาร่วมสัมผัส ค้นหา ค้นคว้าและทดลองวิทยาศาสตร์จากตู้นิทรรศการโลกแห่งวิทยาศาสตร์ IBM TryScience ซึ่งบริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด นำไปติดตั้งที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ พร้อมเล่นเกมส์สนุกสนานและรับของที่ระลึกมากมาย ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น.ที่บริเวณชั้นหนึ่ง อาคาร 2 (อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2273 -4173 มีนัดกับปังปอนด์ที่รังสิต สำหรับน้องๆ ที่ชื่นชอบตัวการ์ตูนปังปอนด์ก็ไม่ควรพลาดกับงานที่ทางศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิตจัดขึ้น ในงาน ปังปอนด์ในวันแสนสนุก ระหว่างวันที่ 9 -12 มกราคม 2546 ณ บริเวณเวทีน้ำพุดนตรี ในงานมีการประมูลแสตมป์ปังปอนด์กับลายเซ็นที่ระลึกจากพี่ต่าย ต่วยตูน และชมการแสดงจากตัวการ์ตูนปังปอนด์ นำโดย ปังปอนด์ เล่ง เจ้าหนูไท-ซัน รวมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กๆร่วมเล่นเกมส์อย่างใกล้ชิด พิเศษสุดกับกรจำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์จากปังปอนด์ ท้าประลองเล่นลูกข่างรับวันเด็ก บริษัท นิชิเวิร์ล เปิดเวทีสำหรับเด็กๆ ประลองฝีมือการเล่นลูกข่างเบย์เบลดในโครงการ เบย์เบลดทัวร์นาเมนต์ เวลา 13.30 น. ณ บริเวณอีเวนท์ ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ โดยแบ่งออกเป็นการแข่งขันเดี่ยวและแข่งเป็นทีม พร้อมถ่ายภาพร่วมกับ Hero Team สมัครเข้าแข่งขันได้ที่บริษัท นิชิเวิร์ล จำกัด โทร. 0-2722-3200 เด็กคือทรัพยากรที่สำคัญยิ่งของประเทศชาติ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า และมั่นคงอีกทั้งเป็นผู้ที่จะต้องเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า Leisure Team