Bangkok International Fashion Fair 2003 and Bangkok International Leather Fair (BIL) 2003

กรมส่งเสริมการส่งออก กระทวรวงพาณิชย์ขอเชิญเหล่าคนรักผ้าและนิยมชมชอบการแต่งกายทั้งหลายเข้าร่วมชม งานแสดงสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า สิ่งทอ 46 และ งานแสดงสินค้าเครื่องหนัง '46 ระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2546 เวลา 10.00-21.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 8 ถนนบางนา-ตราด (กม. 1) บางนา กรุงเทพฯ ในงาน ผู้เข้าชมงานจะได้พบกับเสื้อผ้าสำเร็จรูป, ผ้าผืน/เส้นใย, ผ้าไหม/ผ้าท้องถิ่น, เครื่องประดับตกแต่งแฟชั่น, เครื่องประดับตกแต่งเสื้อผ้า, วารสาร/สื่อแฟชั่น, เครื่องจักร/อุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและแฟชั่น ผู้เข้าร่วมงาน ,ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง, รองเท้าทุกชนิด, และเฟอร์นิเจอร์หนัง หนังฟอกและแผ่นหนัง (สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องหนัง, รองเท้า และเฟอร์นิเจอร์) วัตถุดิบ, เครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบตกแต่งกระเป๋า, รองเท้า, เข็มขัด ฯลฯ จาก 580 บริษัทอันประกอบด้วย ผู้ผลิต, ผู้ส่งออก, ผู้ค้าส่ง และผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแฟชั่น ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งยังมี Fashion Show และ Exhibition ที่น่าสนใจ สำหรับงานครั้งนี้จะมีการจัดพร้อมกับอีกงานหนึ่งที่มีชื่อว่า Bangkok International Leather Fair (BIL) 2003 เพื่อ เร่งสร้างภาพลักษณ์ไทยให้เป็นศูนย์กลางแฟชั่นของเอเชียอย่างแท้จริง พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้ต่างชาติได้เห็นถึงความมีศักยภาพด้านการผลิตของอุตสาหกรรมแฟชั่นเสื้อผ้าและเครื่องหนัง ยิ่งไปกว่านั้น กรมส่งเสริมการส่งออกได้ใช้งานแสดงสินค้าทั้งสองงานเป็นเวทีส่งเสริมนักออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องหนังรุ่นใหม่ ให้ได้มีโอกาสแสดงผลงานการออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องหนัง ที่ได้รับรางวัลจากการจัดการประกวดแข่งขันเพื่อเฟ้นหานักออกแบบหน้าใหม่ก่อนหน้านั้น โดยจุดเด่นของงานในปีนี้อยู่ที่แนวคิด "New Age Of Design" ซึ่งพยายามเสนอให้เห็นถึงความสามารถของผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่นไทยในด้านการออกแบบ ที่ได้รับการพัฒนาให้มีความโดดเด่นทันสมัย และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกันทิศทางการออกแบบของนักออกแบบไทยก็สอดคล้องกับแนวโน้มแฟชั่นโลก และยังมีความสามารถในการผลิตที่หลากหลายและครบถ้วนในรูปแบบ "Total Fashion" สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ Royal Thai Government โทร. +66 2511 6020-30 ต่อ 742-3, 728-9 โทรสาร +66 2511 6008-10 e-mail: biff@depthai.go.th, bil@depthai.go.th