Songkran The Water Festival on the Beach

Songkran The Water Festival on the Beach

Songkran The Water Festival on the Beach

กำหนดจัดงาน  วันที่ 6-15 เมษายน 2549

พื้นที่จัดงาน  ณ ลานเวทีกลางสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต

รายละเอียดกิจกรรมเทศกาลมหาสงกรานต์ในพื้นที่ จ. ภูเก็ต

งานประเพณีสงกรานต์  ประจำปี  2549
วันที่จัดกิจกรรม 6-15 เมษายน 2549
เวลา 19.00-23.00 น.
สถานที่จัดงาน บริเวณเวทีกลางสะพานหิน
ข้อมูลกิจกรรมโดยสังเขป 1. การสรงน้ำพระพุทธสิหิงส์ 2. การรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส 3. การประกวดหนูน้อยสงกรานต์ 4. การแสดงมหรสพของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สอบถามข้อมูลกิจกรรม โทร. 0 7622 0706 . 0 7621 2725  ์ต่อ 508
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง สะพานหิน
งานสงกรานต์เชิงทะเล 2549
วันที่จัดกิจกรรม 13 เมษายน 2549
เวลา 08.30 น . เป็นต้นไป
สถานที่จัดงาน สวนสาธารณะหาดสุรินทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัด ภูเก็ตระยะทางจากตัวเมืองจังหวัดถึงสถานที่จัดงาน 24 กิโลเมตร
ข้อมูลกิจกรรมโดยสังเขป 1. กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 2. การสรงน้ำพระพุทธรูปหยกขาว 3. การรดน้ำขอพรต่อผู้สูงอายุ 4. การมอบของขวัญผู้สูงอายุ 5. กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน - การแข่งขันมวยทะเล- การแข่งขันวิบากครอบครัว
สอบถามข้อมูลกิจกรรม โทร 0 7627 1096-7 ์ต่อ 109
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง 1. หาดแหลมสิงห์ 2. หาดบางเทา 3. หาดกมลา
การจัดงานสงกรานต์ ประจำปี 2549
วันที่จัดกิจกรรม 13 เมษายน 2549
เวลา 09.00 น.
สถานที่จัดงาน วัดเชิงทะเล อ. ถลาง จ. ภูเก็ตระยะทางจากตัวเมืองจังหวัดถึงสถานที่จัดงาน 24 กิโลเมตร
ข้อมูลกิจกรรมโดยสังเขป 1. จัดขบวนแห่รถพระพุทธสิหิงค์ และรถนางสงกรานต์ 2. จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ (ผู้สูงอายุ) ณ วัดเชิงทะเล 3. จัดการละเล่นกิจกรรมพื้นบ้านภายในวัด
สอบถามข้อมูลกิจกรรม โทร 076 324440 ต่อ 307 ,308,309
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง 1. หาดสุรินทร์ 2. หาดกมลา 3. โรงแรมในเครือลากูน่า

 

กิจกรรมในงาน 
วันที่ 6 เมษายน 2549
เวลา 18.00 น.- 19.00 น สมาชิกและแขกผู้ทรงเกียรติพร้อมเพรียงกันหน้าเวทีกลางสะพานหินชมการแสดงดนตรี
เวลา 19.00 น.- 22.00 น. ประธานในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเดินทางมาถึงในพิธี  นายกเทศบาลนครภูเก็ตกล่าวรายงานการจัดงาน  เรื่องความเป็นมาการจัดงานครั้งนี้  ประธานผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้โอวาทกล่าวเปิดงานบนเวที  ทำพิธีเปิดโดยการตีฆ้องใหญ่  ปล่อยลูกโปร่ง  จุดพลุ- รำอวยพรเปิดงานจากโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา- การแสดงความรู้ความสามารถนักเรียนโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา  6  ชุด- การแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านตลาดเหนือ- การแสดงดนตรีวิทยาลัยสารพัดช่าง
เวลา  18.00 น. - การแสดงวงดนตรีโรงเรียนพิบูลย์สวัสดิ์- นักร้องโรงเรียนเมืองถลาง
เวลา  20.00 น. - แข่งขันประกวดร้องเพลงรุ่นเล็กอายุไม่เกิน  12  ปี  และการแสดงจากสยามกลการยามาฮ่าบิ๊กซี
เวลา  22.00 น. - การแสดงเด้นเซอร์
วันที่ 8 เมษายน 2549
เวลา  18.30 น. - ชมดนตรีวิทยาลัยสารพัดช่าง  การแสดงความรู้ความสามารถของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค  และการแสดงความรู้ความสามารถของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เวลา  20.00 น. - แข่งขันประกวดร้องเพลง  รุ่นเยาวชนอายุ 13- 18  ปี  และการแสดงจากสยามกลการยามาฮ่าบิ๊กซี
เวลา  22.00 น. - การแสดงดนตรีวิทยาลัยสารพัดช่าง
วันที่ 9 เมษายน 2549
เวลา  18.30 น.- 23.00 น. - การแสดงดนตรีโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  และการแสดงดนตรีโรงเรียนกระทู้วิทยาลัย- การแสดงโรงเรียนสตรีภูเก็ต- การแสดงโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย- การแสดงโรงเรียนกะทู้วิทยา- การแสดงโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
วันที่  10  เมษายน  2549        วันสถาปนาครบ  44  ปี  สมาคมพ่อค้าภูเก็ต
เวลา  18.00 น.- 19.00 น. สมาชิกและแขกผู้มีเกียรติร่วมประชุมกันที่หน้าเวทีกลางสะพานหิน  ชมวงดนตรี  คณิต  ประทีป  ณ  ถลาง  และคณะ
เวลา  19.00 น. ประธานในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตถึงในพิธี- ประธานในพิธีกล่าวถึงความเป็นมาของสมาคม  รายงาน- กล่าวต้อนรับท่านประธานในพิธี- ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท  เปิดงาน  สถาปนาสมาคมพ่อค้าภูเก็ต- ประธานในพิธีเปิดงาน  ตีฆ้อง ปล่อยลูกโปร่ง  จุดพรุ- ชุดรำอวยพรของโรงเรียนภูเก็ตไทหัว (ประศาสน์วิทยา)ร่วมรับประทานอาหาร  ฉลองครบรอบ  44  ปี  สมาคมพ่อค้าภูเก็ต
เวลา  20.30 น.- 23.00 น. - ชมวงดนตรีคุณคณิต  และคณะเด้นเซอร์
วันที่  11  เมษายน  2549        (สมาคมพ่อค้ารับผิดชอบ)
เวลา  18.30 น.- 23.00 น. - การแสดงซุปเปอร์เด้นท์โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วันที่  12  เมษายน  2549        (เทศบาลนครภูเก็ตรับผิดชอบ) 
เวลา  17.00 น. - ขบวนแห่พระพุทธสิหิงส์  ขบวนแห่สงกรานต์  และผู้เข้าร่วมพร้อมกัน  ณ  ถนนนริศร
เวลา  17.30  น. - เคลื่อนขบวนแห่พระพุทธสิหิงส์  ขบวนแห่สงกรานต์  และผู้เข้าร่วมขบวนสงกรานต์ออกจากถนนนริศรเลี้ยวซ้ายเข้าถนนดนตรีผ่านวงเวียนสุรินทร์  ตรงไปตามถนนภูเก็ตจนถึงบริเวณจัดงานเวทีกลางสะพานหิน
เวลา  18.00 น. พิธีสมโภชพระพุทธสิหิงส์
เวลา  19.00 น.- 22.30 น. - การแสดงมหรสพของมหาลัยราชภัฏภูเก็ต
วันที่  13  เมษายน  2549
เวลา  06.00 น. - ถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์และแม่ชี  ณ  ร้านอาหารภูเก็ตซีฟู้ด
เวลา  07.00 น. - อัญเชิญพระพุทธสิหิงส์มาประดิษฐาน  ณ  มณฑปด้านหน้าเวทีกลางสะพานหิน- ประธานฝ่ายสงฆ์ประจำธรรมาสน์- ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย- พิธีกรทางศาสนากล่าวอาราธนาศีล- ประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีล- พิธีกรทางศาสนาอาราธรรม- ประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา  เนื่องในวันสงกรานต์- ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวอวยพรประชาชน
เวลา  07.30 น. - ประชาชนโดยทั่วไปร่วมกันทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์
เวลา  08.00 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
เวลา  18.30 น. - ผู้เข้าร่วมประกวดหนูน้อยสงกรานต์เข้ารายงานตัว  ณ  ศาลาทรงไทย  สะพานหิน
เวลา  19.00 น. - เริ่มการประกวดหนูน้อยสงกรานต์  สลับการรายการแสดงของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เวลา  22.00 น. - ประกาศผลการประกวดหนูน้อยสงกรานต์มอบเงินรางวัลสายสะพาย  และถ้วยเกียรติยศ
   
วันที่  6- 15  เมษายน  2549- มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก  จากเอกชนเข้ามาร่วมจัดงาน- มีการออกร้านจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ  โดยภาคเอกชนเข้ามาร่วมจัดงาน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   เทศบาล นครภูเก็ต โทร. 0 7621 2725 โทรสาร 0 7522 0706 Website phuketmunicpality.th.edu E-mail phuketedcation@yahoo.com

ข้อมูลจาก www.songkran.net

 

ติดตามSanook! Travel

เรื่องเที่ยวแบบรู้ใจคนไทยด้วยกัน ท่องเที่ยวทั่วไทย และทั่วโลก รีวิวร้านอาหาร ที่พัก อ่านได้ที่นี่ที่เดียว