Songkran The Water Festival on the Beach

Songkran The Water Festival on the Beach

Songkran The Water Festival on the Beach กำหนดจัดงาน  วันที่ 6-15 เมษายน 2549

พื้นที่จัดงาน  ณ ลานเวทีกลางสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต รายละเอียดกิจกรรมเทศกาลมหาสงกรานต์ในพื้นที่ จ. ภูเก็ต

งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2549

วันที่จัดกิจกรรม  ::  6-15 เมษายน 2549
เวลา   ::  19.00-23.00 น.
สถานที่จัดงาน   ::  บริเวณเวทีกลางสะพานหิน
ข้อมูลกิจกรรมโดยสังเขป  ::   1. การสรงน้ำพระพุทธสิหิงส์
2. การรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส
3. การประกวดหนูน้อยสงกรานต์
4. การแสดงมหรสพของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สอบถามข้อมูลกิจกรรม  ::   โทร. 0 7622 0706 . 0 7621 2725  ์ต่อ 508
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง  ::   สะพานหิน

งานสงกรานต์เชิงทะเล 2549

วันที่จัดกิจกรรม   ::  13 เมษายน 2549
เวลา  ::   08.30 น . เป็นต้นไป
สถานที่จัดงาน  ::  สวนสาธารณะหาดสุรินทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัด ภูเก็ตระยะทางจากตัวเมืองจังหวัดถึงสถานที่จัดงาน 24 กิโลเมตร
ข้อมูลกิจกรรมโดยสังเขป   ::  1. กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
2. การสรงน้ำพระพุทธรูปหยกขาว
3. การรดน้ำขอพรต่อผู้สูงอายุ
4. การมอบของขวัญผู้สูงอายุ
5. กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน - การแข่งขันมวยทะเล- การแข่งขันวิบากครอบครัว
สอบถามข้อมูลกิจกรรม  ::   โทร 0 7627 1096-7 ์ต่อ 109
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง  ::   1. หาดแหลมสิงห์ 2. หาดบางเทา 3. หาดกมลา

การจัดงานสงกรานต์ ประจำปี 2549

วันที่จัดกิจกรรม :: 13 เมษายน 2549
เวลา  ::  09.00 น.
สถานที่จัดงาน   ::   วัดเชิงทะเล อ. ถลาง จ. ภูเก็ตระยะทางจากตัวเมืองจังหวัดถึงสถานที่จัดงาน 24 กิโลเมตร
ข้อมูลกิจกรรมโดยสังเขป   ::   1. จัดขบวนแห่รถพระพุทธสิหิงค์ และรถนางสงกรานต์
2. จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ (ผู้สูงอายุ) ณ วัดเชิงทะเล
3. จัดการละเล่นกิจกรรมพื้นบ้านภายในวัด
สอบถามข้อมูลกิจกรรม   ::   โทร 076 324440 ต่อ 307 ,308,309
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง   ::   1. หาดสุรินทร์ 2. หาดกมลา 3. โรงแรมในเครือลากูน่า

กิจกรรมในงาน 

วันที่ 6 เมษายน 2549

เวลา 18.00 น.- 19.00 น สมาชิกและแขกผู้ทรงเกียรติพร้อมเพรียงกันหน้าเวทีกลางสะพานหินชมการแสดงดนตรี
เวลา 19.00 น.- 22.00 น. ประธานในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเดินทางมาถึงในพิธี นายกเทศบาลนครภูเก็ตกล่าวรายงานการจัดงาน เรื่องความเป็นมาการจัดงานครั้งนี้
ประธานผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้โอวาทกล่าวเปิดงานบนเวที ทำพิธีเปิดโดยการตีฆ้องใหญ่ ปล่อยลูกโปร่ง จุดพลุ
- รำอวยพรเปิดงานจากโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
- การแสดงความรู้ความสามารถนักเรียนโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 6 ชุด
- การแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านตลาดเหนือ- การแสดงดนตรีวิทยาลัยสารพัดช่าง
เวลา 18.00 น. - การแสดงวงดนตรีโรงเรียนพิบูลย์สวัสดิ์- นักร้องโรงเรียนเมืองถลาง
เวลา 20.00 น. - แข่งขันประกวดร้องเพลงรุ่นเล็กอายุไม่เกิน 12 ปี และการแสดงจากสยามกลการยามาฮ่าบิ๊กซี
เวลา 22.00 น. - การแสดงเด้นเซอร์

วันที่ 8 เมษายน 2549

เวลา 18.30 น. - ชมดนตรีวิทยาลัยสารพัดช่าง การแสดงความรู้ความสามารถของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค และการแสดงความรู้ความสามารถของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เวลา 20.00 น. - แข่งขันประกวดร้องเพลง รุ่นเยาวชนอายุ 13- 18 ปี และการแสดงจากสยามกลการยามาฮ่าบิ๊กซี
เวลา 22.00 น. - การแสดงดนตรีวิทยาลัยสารพัดช่าง

วันที่ 9 เมษายน 2549

เวลา 18.30 น.- 23.00 น. - การแสดงดนตรีโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย และการแสดงดนตรีโรงเรียนกระทู้วิทยาลัย
- การแสดงโรงเรียนสตรีภูเก็ต
- การแสดงโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
- การแสดงโรงเรียนกะทู้วิทยา
- การแสดงโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม

วันที่ 10 เมษายน 2549 วันสถาปนาครบ 44 ปี สมาคมพ่อค้าภูเก็ต

เวลา 18.00 น.- 19.00 น. สมาชิกและแขกผู้มีเกียรติร่วมประชุมกันที่หน้าเวทีกลางสะพานหิน ชมวงดนตรี คณิต ประทีป ณ ถลาง และคณะ
เวลา 19.00 น. ประธานในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตถึงในพิธี
- ประธานในพิธีกล่าวถึงความเป็นมาของสมาคม รายงาน
- กล่าวต้อนรับท่านประธานในพิธี
- ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท เปิดงาน สถาปนาสมาคมพ่อค้าภูเก็ต
- ประธานในพิธีเปิดงาน ตีฆ้อง ปล่อยลูกโปร่ง จุดพลุ
- ชุดรำอวยพรของโรงเรียนภูเก็ตไทหัว (ประศาสน์วิทยา)ร่วมรับประทานอาหาร ฉลองครบรอบ 44 ปี สมาคมพ่อค้าภูเก็ต
เวลา 20.30 น.- 23.00 น.  ชมวงดนตรีคุณคณิต และคณะเด้นเซอร์

วันที่ 11 เมษายน 2549 (สมาคมพ่อค้ารับผิดชอบ)
เวลา 18.30 น.- 23.00 น.  การแสดงซุปเปอร์เด้นท์โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง

วันที่ 12 เมษายน 2549 (เทศบาลนครภูเก็ตรับผิดชอบ)
เวลา 17.00 น.  ขบวนแห่พระพุทธสิหิงส์ ขบวนแห่สงกรานต์ และผู้เข้าร่วมพร้อมกัน ณ ถนนนริศร
เวลา 17.30 น.  เคลื่อนขบวนแห่พระพุทธสิหิงส์ ขบวนแห่สงกรานต์ และผู้เข้าร่วมขบวนสงกรานต์ออกจากถนนนริศรเลี้ยวซ้ายเข้าถนนดนตรีผ่านวงเวียนสุรินทร์ ตรงไปตามถนนภูเก็ตจนถึงบริเวณจัดงานเวทีกลางสะพานหิน
เวลา 18.00 น. พิธีสมโภชพระพุทธสิหิงส์
เวลา 19.00 น.- 22.30 น. การแสดงมหรสพของมหาลัยราชภัฏภูเก็ต

วันที่ 13 เมษายน 2549
เวลา 06.00 น. ถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์และแม่ชี ณ ร้านอาหารภูเก็ตซีฟู้ด
เวลา 07.00 น. อัญเชิญพระพุทธสิหิงส์มาประดิษฐาน ณ มณฑปด้านหน้าเวทีกลางสะพานหิน
- ประธานฝ่ายสงฆ์ประจำธรรมาสน์
- ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- พิธีกรทางศาสนากล่าวอาราธนาศีล
- ประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีล
- พิธีกรทางศาสนาอาราธรรม
- ประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา เนื่องในวันสงกรานต์
- ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวอวยพรประชาชน
เวลา 07.30 น. ประชาชนโดยทั่วไปร่วมกันทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์
เวลา 08.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
เวลา 18.30 น. ผู้เข้าร่วมประกวดหนูน้อยสงกรานต์เข้ารายงานตัว ณ ศาลาทรงไทย สะพานหิน
เวลา 19.00 น. เริ่มการประกวดหนูน้อยสงกรานต์ สลับการรายการแสดงของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เวลา 22.00 น. ประกาศผลการประกวดหนูน้อยสงกรานต์มอบเงินรางวัลสายสะพาย และถ้วยเกียรติยศ

วันที่ 6- 15 เมษายน 2549
- มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก จากเอกชนเข้ามาร่วมจัดงาน
- มีการออกร้านจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ โดยภาคเอกชนเข้ามาร่วมจัดงาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เทศบาล นครภูเก็ต
โทร. 0 7621 2725
โทรสาร 0 7522 0706
Website phuketmunicpality.th.edu
E-mail phuketedcation@yahoo.com
ข้อมูลจาก www.songkran.net