<b><font face="MS Sans Serif" size="1">เปิดโลกผจญภัย เที่ยวไทยลดใช้พลังงาน</font></b>

<b><font face="MS Sans Serif" size="1">เปิดโลกผจญภัย เที่ยวไทยลดใช้พลังงาน</font></b>

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย และ เซ็นทรัลทาวน์ รัตนาธิเบศ ร่วมกันจัดงาน เปิดโลกผจญภัย เที่ยวไทย ลดใช้พลังงาน ระหว่างวันที่ 14 17 กันยายน 2549 ณ. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทาวน์ รัตนาธิเบศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงและผจญภัย ให้กับกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงกิจกรรม ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง 
และเพื่อให้ทันกับกระแสของภาวะราคาน้ำมันซึ่งเป็นปัจจัยส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวได้สูงขึ้นเป็นประวัติการณ์  จึงได้จัดให้มีการรณรงค์การใช้พลังงานน้ำมัน เพื่อการท่องเที่ยวอย่างคุ้มค่าภายใต้คอมเซ็ปต์ Less Energy for More Funs. ร่วมอยู่ภายในงานดียวกัน ถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อลดใช้พลังงานน้ำมันเพื่อการท่องเที่ยว เป็นครั้งแรก 
       งาน เปิดโลกผจญภัย เที่ยวไทย ลดใช้พลังงาน แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 โซนคือ    โซนออกบูธของผู้ประกอบการ บริเวณชั้น 1 และชั้น 3        ซึ่งจะมีการนำบริการและสินค้าทางด้านการท่องเที่ยวเชิงกิจกรรม อาทิ ทัวร์จักรยาน ทัวร์ดูนก ทัวร์ล่องเรือ ทัวร์ดำน้ำ รีสอร์ต และที่พักธรรมชาติ  วิถีชีวิตชุมชน 
ทัวร์เดินป่า ทัวร์ปีนหน้าผาโรยตัว คอร์สดำน้ำ สินค้าและอุปกรณ์เกี่ยวกับแคมป์ปิ้ง ร่มบิน และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย จากผู้ประกอบการชั้นนำ ในราคาพิเศษแก่ผู้เข้าชมงาน