หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หรือ Bangkok Art & Culture Centre ตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยกปทุมวัน ตรงข้ามกับศูนย์การค้ามาบุญครอง โครงการนี้ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมการจัดแสดงงานศิลปวัฒนธรรมทุกสาขา ทุกแขนง รวมทั้งศิลปกรรมร่วมสมัย ทั้งในประเทศและนานาชาติ

   ตัวอาคารมีลักษณะเป็นทรงกระบอกทึบ เพื่อป้องกันแสงสว่างจากภายนอกทำลายผลงานศิลปะ ภายในอาคารแบ่งเป็น 9 ชั้นและชั้นใต้ดินอีก 2 ชั้น แต่ละชั้นเชื่อมต่อกันด้วยทางเดินวนขึ้นเป็นก้นหอยเพื่อให้การเดินชมงานศิลปะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง หลังจากตกแต่งแล้วสร็จและเปิดบริการอย่างเป็นทางการแล้ว

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หอศิลปแห่งนี้จะประกอบด้วย สถานที่จัดแสดงนิทรรศการประเภทสื่อต่างๆ ส่วนปฏิบัติการศิลปะประติมากรรมห้องอเนกประสงค์ ห้องแสดงละครและโรงภาพยนตร์ และห้องสมุดสำหรับประชาชน

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

  ในทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ มีการจัดตลาดนัดศิลปะบริเวณด้านหน้าอาคาร โดยศิลปินหรือกลุ่มเยาวชนต่าง ๆ นำผลงานที่สร้างสรรค์มาจัดแสดงและจำหน่ายแก่ผู้มาเที่ยวชม

นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาสิงหาคม 2551 จะมีการจัดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ชีวิตที่หมุนไปไม่หยุดยั้ง ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 

การเดินทาง รถ ขสมก. สาย 11 16 21 25 29 34 36 47 50 54 65 79 93 141 204 501 รถไฟฟ้า  BTS ลงที่สถานีสยามหรือสนามกีฬาแห่งชาติ

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์  ชีวิตที่หมุนไปไม่หยุดยั้ง ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดแสดงวันที่ 29 กรกฎาคม 24 สิงหาคม 2551 (หยุดทุกวันจันทร์) เวลา 10.00 21.00 น. ณ ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน

  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กรุงเทพมหานคร และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสชื่นชมพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 เป็นการจัดแสดงภาพถ่ายที่ทรงบันทึกในระหว่างการเสด็จเยือนประเทศต่างๆ กว่า 20 ประเทศทั่วโลก รวมประมาณ 230 ภาพ ในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ 2547 พฤษภาคม 2551 ได้แก่ ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา อิหร่าน สหราชอาณาจักร อิตาลี ลาว อุสเบกิสถาน เยอรมนี กัมพูชา นิวซีแลนด์ จอร์แดน สวีเดน ญี่ปุ่น เวเนซูเอลา อียิปต์ สิงคโปร์ อินเดีย ฝรั่งเศส จีน กานา และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

นอกจากนี้ยังมีการจัดพิมพ์หนังสือรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ทั้งหมดที่จัดแสดงในนิทรรศการ จำหน่ายราคาเล่มละ 900 บาท คณะผู้จัดนิทรรศการยังได้รับพระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์จากนิทรรศการจำนวน 20 ภาพ เพื่อนำมาประมูลหารายได้ ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายหนังสือและการประมูลภาพถ่ายฝีพระหัตถ์โดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 08 0237 9095 - 6 หรือดูเว็บไซต์ www.rpst-digital.org หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2214 6630 - 1

ออนไลน์วันที่ 24 กรกฎาคม 2551