วัด มังกรกมลาวาส

วัด มังกรกมลาวาส
วัด มังกรกมลาวาส ริมถนนใหญ่ ย่านเยาวราช ท้ายตลาดเก่า มีอารามจีนโบราณ ที่เป็นที่ศักการะบูชา ยอดนิยมของชาวจีน ใน กรุงเทพ มาตั้งแต่ศตวรรษที่แล้วนั้น เราเรียกกันง่ายๆว่า วัด เล่งเน่ยยี่ หรือชื่อเต็มๆตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์ปัจจุบัน ทรงพระราชทานนามไทยให้ใหม่ว่า วัด มังกรกมลาวาส นั่นเอง วัดนี้สร้างมาแต่ครั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานที่ดิน 4 ไร่ แด่ หลวงจีนสกเห็ง เจ้าอาวาสผู้ก่อตั้งวัดนี้ ไว้เผยแพร่ศานาพุทธนิกายมหายานเพื่อตอบสนองความศรัทธาที่ พสกนิกร มีต่อหลวงจีนรูปนี้ อีกทั้งยังทรงรับสั่งให้ช่างก่อสร้างที่มีเชื้อสายจีน ดำเนินงานก่อสร้างตามแบบวัดทางภาคใต้ของจีน อีกด้วยนอกจากจะมีประวัติที่น่าสนใจ ด้วยมีอายุยาวนานมากว่า 100 ปี และ เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบจีนแท้ ที่งดงามแล้ว สิ่งที่ดึงดูดให้ผู้มีจิตศรัทธา หมั่นมาทำบุญไหว้เจ้ากัน อย่างไม่ขาดสายนั้น อยู่ที่ความศักดิ์สิทธิ์ของรูปปั้นเทพเจ้าที่สถิตย์อยู่ ณ. ที่นั่น อาทิ พระเวทโพธิสัตย์ ที่เชื่อกันว่าสามารถ ดลบันดาลให้ประสบความสำเร็จ ด้านการศึกษาได้ หรือ เทพเจ้าหัวโถ ที่อยู่ลึกเข้าไปด้านในก็มีตำนานว่าเป็น หมอเทวดาในสมัยสามก็ก ที่เชื่อกันว่าเป็นคนแรกที่ใช้ยาชา ช่วยในการผ่าตัด ดังนั้นท่านจึงเป็นยอดนิยมสำหรับคนป่วย ที่มักจะมาบนบานศาลกล่าว และ ขอให้ท่านอำนวยพรให้มีร่างกายที่แข็งแรง และ หายป่วยโดยไว เป็นต้น ปีที่สร้างเสร็จ พ.ศ.2414 ทีมงานวันว่าง ท่านผู้อ่านมีคำแนะนำหรือติชมหรือคุยกับทีมงานวันว่างได้ที่ leisure@th.mweb.com