ป้อมพระสุเมรุ

สร้างในสมัย : พ.ศ.2326 (รัชกาลที่ 1)

เมื่อครั้งที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้สถาปนากรุงเทพมหานคร ให้เป็นเมืองหลวง ในปี พุทธศักราช 2325 นั้น พระราชกรณียกิจแรกๆ ที่โปรดให้จัดทำโดยเร็วคือ การสร้างเมือง และ ป้อมปราการ เพื่อป้องกันข้าศึก ซึ่งในยุคนั้นสยามประเทศยังมี ทั้งศึกในและศึกนอกประเทศ คอยรบกวนราชอาณาจักรอยู่เนืองๆ พระองค์จึงได้มีคำสั่งให้สร้างป้อมปราการล้อมรอบเมืองบางกอกทั้งหมด 14 ป้อม และ ป้อมพระสุเมรุซึ่งเป็นหนึ่งในป้อมที่สร้างเลียบริมแม่น้ำเจ้าพระยา บนถนนพระอาทิตย์ ก็ถูกสร้างขึ้นแล้วเสร็จในปีถัดมา  ป้อมพระสุเมรุนั้น แม้จะแลดูเป็น ป้อมที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งอยู่มาก ด้วยรูปทรงของป้อมนั้นเป็น ป้อมอิฐทรง 8 เหลี่ยม มีฐาน 2 ชั้น แต่เมื่อทางราชการต้องมาบูรณะในปี พ.ศ.2524 เพื่อให้เสร็จทันการฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ครบ 2 ศตวรรษนั้น เจ้าหน้าที่จึงได้ทราบว่ารากฐานของกำแพงดิน ทรุดตัวลงไปถึง 2 เมตร ดังนั้นทางราชการจึงปิดทางขึ้น มิให้ผู้ใดขึ้นไปชมบนป้อมได้ คงเหลือแต่เพียงการได้สัมผัสทางสายตาเท่านั้น จนถึงปัจจุบัน