วัด ปทุมวนาราม

สร้างในสมัย : รัชกาลที่ 4 เมื่อ ราว 100 กว่า ปีมาแล้ว ที่ดินที่อยู่ระหว่าง ย่านช้อปปิ้งอันโด่งดังอย่าง สยามสแควร์ และ เวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ เคยเป็นเพียงท้องนาผืนใหญ่แห่งหนึ่ง ในนครกรุงเทพฯนี้เท่านั้น จวบจนกระทั่งถึง สมัยรัชกาลของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วนั่นแหละ ที่นาแถวนี้จะได้กลายสภาพมาเป็น ทุ่งบัวแทน ในปีพ.ศ.2534 พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 มีพระราชดำริที่จะหาสถานที่พักผ่อน เมื่อทรงดำริเช่นนี้แล้ว พระองค์จึงได้มองหาสถานอันเหมาะแก่ การสร้างสวนพักผ่อนส่วนพระองค์ขึ้น ที่บริเวณ สี่แยกราชประสงค์ จากนั้นก็โปรดให้ขุดสระบัว และ ทำเป็นสวนรอบสระบัว โดยทำสวนให้ลดหลั่นกันไปให้แลดูสวยงาม เพื่อว่าพระองค์จะได้ประพาสเล่น ให้เป็นที่สำราญพระราชหฤทัย ขุนนางที่รับสนองพระบรมราชโองการ โดยการขุดสระใหญ่ขึ้น 2 สระให้ติดกัน จากนั้นจึงปลูกบัวสายพันธุ์ต่างๆในสระ ส่วนขอบนอกก็ปลูกพืชพันธุ์ไว้หลากชนิดเมื่อสวนสร้างแล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึง พระราชทานนามให้ใหม่ว่า ปทุมวัน แปลว่าสวนแห่งดอกบัว อีกทั้งพระองค์ยังทรงโปรดเกล้าให้สร้างวัดขึ้นเคียงกันแล้วพระราชทานนามว่า วัด ปทุมวนาราม โดยพระราชทานให้เป็นอนุสรณ์แด่สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ซึ่งได้สิ้นพระชนม์ไปก่อนหน้านั้นแล้ว ในหลวงรัชกาลที่ 4 ทรงโปรดสวนบัวนี้มาก ถึงขนาดที่ทรงเสด็จ มาประทับแรมที่สระนี้ทุกปี จนกระทั่งสิ้นพระชมน์ ล่วงมาจนถึงแผ่นดินของพระราชโอรส เจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์ ทรงรับปฏิสังขรณ์วัดขึ้นครั้งหนึ่งเมื่อยามทรุดโทรมลง แต่พอนานวันเข้า สระบัวเกิดการตื้นเขิน จึงได้ทรงพระราชทาน ให้เป็นที่ของทหาร แต่ต่อมาทหารย้ายไปอยู่ที่อื่น ที่ดินตรงนี้กลายมาเป็นที่ แสดงงานกสิกรรมแทน มาในปัจจุบันบริเวณสระปทุมนี้ เหลือแต่เพียง วัดปทุมวนาราม และ สระน้ำหน้าวัดที่พอเหลือเป็นร่องรอยในอดีตเท่านั้น หากเดินลึกเข้าไปถึงใน วัด สาธุชนทั้งหลายก็จะได้เห็น ความร่มรื่นของแมกไม้โบราณบางส่วนที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้ วัดปทุมวนารามนี้เป็นเสมือนวัดป่าในเมืองที่พุทธศาสนิกชนนิยมแวะไปมิได้ขาดสายนั่นเอง

สิริลักษณ์ จินตนะดิลกกุล

ทีมงานวันว่าง ท่านผู้อ่านมีคำแนะนำหรือติชมหรือคุยกับทีมงานวันว่างได้ที่ leisure@th.mweb.com