น้ำตกไทรคู่ จุดท่องเที่ยวลับเมืองประจวบ ความสวยงามที่ไม่ค่อยมีคนรู้จัก

น้ำตกไทรคู่ จุดท่องเที่ยวลับเมืองประจวบ ความสวยงามที่ไม่ค่อยมีคนรู้จัก

น้ำตกไทรคู่ จุดท่องเที่ยวลับเมืองประจวบ ความสวยงามที่ไม่ค่อยมีคนรู้จัก
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

วันที่ 5 เมษายน 2565 นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี เปิดเผยว่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยาน เสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ (ตอนบน) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ประกาศเปิดแหล่งศึกษาธรรมชาติ “น้ำตกไทรคู่” แล้ว โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2565 นี้เป็นต้นไป  

725019
โดยนายกิตติศักดิ์ สมศรี นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยาน เสด็จในกรมกรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ (ตอนบน) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ลงนามในประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ เรื่อง เปิดการเข้าศึกษาธรรมชาติและการท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ (ตอนบน) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ 5 เมษายน

ซึ่งก่อนหน้านี้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ ได้มีประกาศปิดการเข้าศึกษาธรรมชาติและการท่องเที่ยว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่คลี่คลายลงแล้ว ประกอบกับเจ้าหน้าที่ที่ติดเชื้อได้รับการรักษาตัวจนหายเป็นปกติ และเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็ได้ทำการตรวจเช็คว่าปลอดภัย และพ้นระยะการกักตัวแล้วเช่นเดียวกัน

725021

ทั้งนี้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยาน เสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ (ตอนบน) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิจารณาแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 จึงขอเปิดเข้าศึกษาธรรมชาติและการท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ (ตอนบน) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริเวณ "น้ำตกไทรคู่" และขอความร่วมมือนักทัศนศึกษาและนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ 6 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

อัลบั้มภาพ 4 ภาพ

อัลบั้มภาพ 4 ภาพ ของ น้ำตกไทรคู่ จุดท่องเที่ยวลับเมืองประจวบ ความสวยงามที่ไม่ค่อยมีคนรู้จัก

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook