เขาช้างเผือก อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ เปิดให้เข้าท่องเที่ยวแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เขาช้างเผือก อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ เปิดให้เข้าท่องเที่ยวแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เขาช้างเผือก อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ เปิดให้เข้าท่องเที่ยวแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

สำนักอุทยานแห่งชาติได้มีประกาศกำหนดการเปิดให้เข้าท่องเที่ยวเดินป่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาช้างเผือก ภายในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิอีกครั้งในวันนี้ (24 พฤศจิกายน 2564) 

นายเจริญ ใจชน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ได้ประกาศเปิดการท่องเที่ยวกิจกรรมการ เดินป่า ศึกษาธรรมชาติระยะไกล เขาช้างเผือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่บริเวณป่าบ้านอีต่อง หมู่ที่ 1 ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี กำหนดตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยเริ่มเปิดรับจองตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. และนักท่องเที่ยวที่ขึ้นเขาช้างเผือกต้องมีอายุตั้งแตุ่ 13 ปีขึ้นไป โดยเส้นทางการเดินป่านั้นมีระยะทาง 8 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 6 ชั่วโมง โดยต้องพักค้างแรม กางเต็นท์บนยอดเขาหนึ่งคืน และเปิดให้ท่องเที่ยวได้ในช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ของทุกปีเท่านั้น

สำหรับกิจกรรมการ เดินป่า ศึกษาธรรมชาติระยะไกล เขาช้างเผือก อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สำคัญและโดดเด่นหลายแห่ง โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว เขาช้างเผือก ที่บริเวณป่าบ้านอีต่อง หมู่ที่ 1 ต.ปิล็อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ซึ่งนักท่องเที่ยวและประชาชนให้ความสนใจ และประสงค์ที่จะเข้าศึกษาและสัมผัสกับธรรมชาติโดยตรง ด้วยการ เดินป่า ศึกษาธรรมชาติระยะไกลเพื่อพิชิตยอด เขาช้างเผือก ที่ระดับความสูง 1,249 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งขณะนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว

โดยจากการตรวจสอบสภาพอากาศและสภาพพื้นที่ที่บริเวณป่าบ้านอีต่อง หมู่ที่ 1 ต.ปิล็อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี พบว่ามีความพร้อมเพื่อการบริการนักท่องเที่ยวและประชาชน ได้เข้าสัมผัสและศึกษาธรรมชาติโดยตรง เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง บำรุง ดูแล และรักษาอุทยานแห่งชาติ การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งการสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น มีกำหนดระยะเวลา 2 วัน 1 คืน จะมีชาวบ้านในพื้นที่เป็นลูกหาบแบกสัมภาระ และเจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ เป็นผู้ดูแลความปลอดภัย และสื่อความหมายธรรมชาติ

สำหรับข้อกำหนดสำหรับการเดินป่าศึกษาธรรมชาติระยะไกลเขาช้างเผือก รับนักท่องเที่ยวเข้าศึกษาธรรมชาติจำกัดจำนวนไม่เกิน 60 คนต่อวัน โดยเปิดการรับจองช่องทางโทรศัพท์ หมายเลข 034-510-979 และหมายเลข 098-252-0359 เท่านั้น โดยเปิดจองทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16:.30 น. และจองได้ครั้งละไม่เกิน 5 คน และกำหนดการจองได้ล่วงหน้าไม่เกิน 7 วัน นักท่องเที่ยวที่จองวันขึ้นเขาได้ ต้องแจ้งชื่อนามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และเลขบัตรประชาชนของทุกคนโดยทันที พร้อมจัดส่งเอกสารหลักฐาน เป็นสำเนาบัตรประชาชนของทุกคนภายใน 1 วัน ช่องทาง อีเมลล์ : Thongphaphumoffice@gmail.com

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่จองวันขึ้นเขาได้แล้ว ต้องลงทะเบียน และรับการคัดกรองตามมาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ภายใต้มาตรการควบคุม COVID – 19 โดยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครบ 2 เข็ม พร้อมแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน ผ่าน Application หมอพร้อม หรือ เอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ และต้องนำใบแสดงผลตรวจ Antigen test kit (ATK) หรือ RT-PCR ที่ทางราชการออกให้ไม่เกิน 6 วัน ก่อนขึ้นเขาข้างเผือก ซึ่งหากนักท่องเที่ยวไม่มีมาแสดงผลดังกล่าว จะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเขาโดยเด็ดขาด

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook