บุรีรัมย์ผุดโปรเจค ลูกชิ้นยืนกินผสมกัญชารับนักท่องเที่ยว

บุรีรัมย์ผุดโปรเจค ลูกชิ้นยืนกินผสมกัญชารับนักท่องเที่ยว

บุรีรัมย์ผุดโปรเจค ลูกชิ้นยืนกินผสมกัญชารับนักท่องเที่ยว

สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ผุดโปรเจคใหม่รับการเปิดบ้านเปิดเมือง ขับเคลื่อนงานสาธารณสุข ทุกภาคส่วน รองรับและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น พร้อมเปิดศูนย์ให้คำปรึกษากัญชา กัญชง ทั้งจังหวัด เตรียมเปิดเมนูเด็ด”ลูกชิ้นยืนกิน”และน้ำจิ้มผสมน้ำกัญชา เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ที่โรงแรมโมเดนา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายแพทย์พิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด บุรีรัมย์ มาเป็นประธานเปิดงาน “ทิศทางการขับเคลื่อนงาน”เพื่อเตรียมความพร้อมหลังมีการเปิดประเทศ และจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหนึ่งใน 17 จังหวัดที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเดินเข้ามาได้อย่างเสรี 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ในการประชุมวันนี้ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน จะต้องรู้บทบาทของพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอในการกำกับดูแลผู้ประกอบการภายใต้กฎหมายใหม่ การควบคุมดูแลการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ยังจะพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่แต่ละอำเภอ ในการเป็นศูนย์ให้”คำปรึกษาผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชง” เพื่อแสดงให้เห็นว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์และหน่วยงานระดับอำเภอ มีความพร้อมในการดูแลและให้คำปรึกษาผู้ประกอบการกัญชา กัญชง 

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจในการปลูก นำเข้า และส่งออกกัญชา กัญชง ซึ่งในปัจจุบันผู้ประกอบการในจังหวัดบุรีรัมย์มีใบอนุญาตผลิต (ปลูก) กัญชาทางการแพทย์ จำนวน 26 แห่ง และใบอนุญาตผลิต (ปลูก) กัญชง จำนวน 8 แห่ง 
ซึ่งผู้ประกอบกาสามารถนำส่วนประกอบของกัญชา กัญชง มาแปรรูปและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชง เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ เพื่อเตรียมพร้อมเปิดเมือง 
นายแพทย์พิเชษฐ กล่าวด้วยว่า แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนกัญชา กัญชงเพื่อเศรษฐกิจ ของจังหวัดบุรีรัมย์ เริ่มจากตอนนี้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจ แล้วถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ประกอบการด้วยการทำหน้าที่ เป็นศูนย์ให้คำปรึกษากัญขากัญชง และในเร็วๆนี้ จะส่งเสริมให้ลูกชิ้นยืนกิน มีส่วนผสมของกัญชา รวมถึงน้ำจิ้มจะต้องมีน้ำกัญชาเข้าไปผสมอยู่ด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการต่อยอดพัฒนาการส่งเสริมการปลูกกัญชง กัญชา และดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้มาเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ อีกทางหนึ่งด้วย

อัลบั้มภาพ 12 ภาพ

อัลบั้มภาพ 12 ภาพ ของ บุรีรัมย์ผุดโปรเจค ลูกชิ้นยืนกินผสมกัญชารับนักท่องเที่ยว