ดอยหลวงเชียงดาว ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลกจาก UNESCO

ดอยหลวงเชียงดาว ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลกจาก UNESCO

ดอยหลวงเชียงดาว ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลกจาก UNESCO

เมื่อเช้าวันนี้ (16 กันยายน 2564) ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการแถลงผลการพิจารณาของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) หลังจากที่ประชุมมีมติให้พื้นที่ ดอยหลวงเชียงดาว ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลก ณ เมืองอาบูจา ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

ด้านนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า เป็นเวลากว่า 4 ปีที่เมืองไทย มีส่วนร่วมในโครงการมนุษย์และชีวมณฑลของยูเนสโก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยที่ผ่านมานั้นประเทศไทยมีพื้นที่ที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลกจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 

  1. พื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช จ.นครราชสีมา
  2. พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า
  3. พื้นที่สงวนชีวมณฑลป่าสักห้วยทาก จ.ลำปาง
  4. พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง
  5. ล่าสุดที่พื้นที่ ดอยหลวงเชียงดาว ได้เป็นแหล่งที่ 5 ของเมืองไทย