เกาะล้านเปิดให้เข้าเที่ยวแล้ว ใครคิดถึงทะเลสวยๆ จองที่พักด่วน!

เกาะล้านเปิดให้เข้าเที่ยวแล้ว ใครคิดถึงทะเลสวยๆ จองที่พักด่วน!

เกาะล้านเปิดให้เข้าเที่ยวแล้ว ใครคิดถึงทะเลสวยๆ จองที่พักด่วน!

เกาะล้าน เกาะสวรรค์ใกล้กรุงเทพฯ ที่เรียกได้ว่าเป็เนกาะยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบทะเลเลยก็ว่าได้ หลังจากทีเ่กาะล้านต้องปิดเกาะงดการท่องเที่ยวไปเพราะการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ล่าสุดวันนี้ทางจังหวัดชลบุรีได้มีคำสั่งผ่อนปรนให้ เปิดการท่องเที่ยวเกาะล้านได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

โดยให้ยึดมาตรการป้องกันโควิดของจังหวัดชลบุรี และนักท่องเที่ยวทุกคนต้องผ่านการคัดกรองของทางจังหวัดชลบุรีมาก่อนแล้วถึงจะเข้าสู่เกาะล้านได้ ตามประกาศต่อไปนี้ของเกาะล้านเลยครับ

240996791_3036320443315620_74

240939750_3036320516648946_40