อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ติดอันดับ 100 World's Greatest Places 2021 จากนิตยาสาร Time

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ติดอันดับ 100 World's Greatest Places 2021 จากนิตยาสาร Time

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ติดอันดับ 100 World's Greatest Places 2021 จากนิตยาสาร Time

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 World's Greatest Places 2021 จากนิตยาสาร Time ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของอุทยานแห่งชาติหนึ่งเดียวของประเทศไทย

สำหรับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั้น มีเนื้อที่ทั้งหมด 2,215.42 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัดได้แก่ นครราชสีมา สระบุรี นครนายก และปราจีนบุรี ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่18 กันยายน พ.ศ. 2505 และได้รับสมญานามว่าเป็น "อุทยานมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียน" 

ภายในอุทยานประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบแล้ง ป่าดงดิบชื้น ป่าดิบเขา ทุ่งหญ้า และป่ารุ่นสอง ป่าดงดิบชื้น มีผีเสื้ออยู่กว่า 189 ชนิด, นกป่ามากมายกว่า 350 ชนิดและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 71 ชนิด ซึ่งได้แก่ ช้าง เสือ ชะนี กวาง และหมูป่า พบอยู่ตามทุ่งหญ้ากว้างทั่ว ๆ ไป

สำหรับสถานที่ที่รับการเลือกเป็น 100 World's Greatest Places 2021 สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ https://time.com/collection/worlds-greatest-places-2021/