อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาประกาศเปิดแหล่งท่องเที่ยว 1 สิงหาคม นี้

อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาประกาศเปิดแหล่งท่องเที่ยว 1 สิงหาคม นี้

อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาประกาศเปิดแหล่งท่องเที่ยว 1 สิงหาคม นี้

ทางอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา โดยนายศรายุทธ ตันเถียร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ได้ออกประกาศลงวันที่ 21 ก.ค.64  เรื่อง เปิดแหล่งท่องเที่ยวพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา หลังจากได้ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวชั่วคราวภายในอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.64 เนื่องจากสถานการณ์โควิดแพร่ระบาด

โดยทางอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ได้สนับสนุนนโยบายจังหวัดพังงาและรัฐบาล ในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจากโครงการ ภูเก็ตแซนบ๊อกซ์ ภายใต้โครงการ 1 สิงหา พังงาพร้อม จึงขอเปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จำนวน 3 แหล่ง คือ เขาตาปู-เขาพิงกัน เกาะทะลุ และ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 64 เป็นต้นไป

ส่วนแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆภายในเขต อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ยังปิดให้บริการ โดยนักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 คือ เรือนำเที่ยวทุกลำที่ให้บริการต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตอุทยานฯอ่าวพังงาและต้องไม่หมดอายุ พนักงานผู้ให้บริการประจำเรือและนักท่องเที่ยว ต้องฉีดวัคซีนครบโดสมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือมีผลตรวจหาเชื้อโควิด มาแล้วไม่เกิน 72 ชั่วโมง

ซึ่งต้องมีเอกสารแสดงเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ กรณีเด็กต่ำกว่า 6 ขวบ สามารถเดินทางพร้อมผู้ปกครองได้ เรือนำเที่ยวต้องมีผู้โดยสารไม่เกิน 60 เปอร์เซ็นต์ ของที่นั่ง นักท่องเที่ยวต้องผ่านจุดคัดกรองตามแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานฯอ่าวพังงา นักท่องเที่ยวต้องชำระค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ณ จุดที่กำหนดไว้ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเท่านั้น และ นักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามการท่องเที่ยวแบบ New Nomol และตามมาตรฐาน DMHTTA โดยการรักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และ ใช้แอพพิเคชั่นไทยชนะที่อยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา