พังงาจัดเที่ยวสวนผลไม้ยุคโควิด เน้นกินทุเรียนสาลิกา ราชาผลไม้พังงา

พังงาจัดเที่ยวสวนผลไม้ยุคโควิด เน้นกินทุเรียนสาลิกา ราชาผลไม้พังงา

พังงาจัดเที่ยวสวนผลไม้ยุคโควิด เน้นกินทุเรียนสาลิกา ราชาผลไม้พังงา

ทางสำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพังงา นำนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดพังงา และจังหวัดใกล้เคียง ที่ผ่านการฉีดวัคซีนครบโดส และผ่านการตรวจเชื้อจำนวน 50 คน เข้าเที่ยว โดยต้องเป็นผู้ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จัดแรลลี่ พังงา เมืองสวยในหุบเขาสู่เส้นทางสายผลไม้อำเภอกะปง เน้นหนัก “ทุเรียนสาลิกา ราชาทุเรียนบ้าน” โดยเฉพาะการเข้าเที่ยวสวยผลไม้ของ สวนป้านุช-ลุงเปีย ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา ซึ่งทางสวนผลไม้ดังกล่าวได้เตรียมผลไม้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น เงาะ มังคุด จำปาดะ ลูกกอ น้ำผึ้งรวง กล้วยฉาบ และทุเรียนสาลิกา ทุเรียนพื้นบ้านมีรสชาติหอม หวาน นุ่มลิ้น เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคทุเรียนพื้นบ้าน ทุเรียนสาลิกา เป็นทุเรียนพื้นถิ่นเฉพาะในจังหวัดพังงา ถิ่นดั้งเดิมจาก อ.กะปง มีรสชาติและลักษณะเป็นเอกลักษณ์ จนได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตร เป็นพืชบ่งชี้ทางพันธุกรรม หรือ GI สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง

ทาง นายชูชาติ อ่อนเจริญ ผอ.ททท.สำนักงานพังงา กล่าวว่า ทาง ททท.พังงา ได้จัดนำเที่ยวสวนผลไม้แก่นักท่องเที่ยวทุกปี โดยเฉพาะช่วงฤดูผลไม้ให้ผลผลิต ซึ่งจะได้รับผลดีทั้งนักท่องเที่ยวสามารถรับประสบการณ์แปลกใหม่จากผลไม้พื้นถิ่น เช่น ทุเรียนสาลิกา ราชาผลไม้ของพังงา มีรสชาติแตกต่างอย่างไร ต้นมีลักษณะอย่างไร แหล่งหรือถิ่นกำเนิดจากไหน ส่วนเจ้าของสวนผลไม้จะได้รับประสบการณ์การต้อนรับนักท่องเที่ยว ปัญหา อุปสรรค์ ได้นำเข้าปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม จากประสบการณ์ดังกล่าว ขณะในช่วงการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิดทาง ททท.พังงา มีแนวทางปฏิบัติตามมาตรการทังของ ศปค. ศบค. กระทรวงสาธารณสุข ทางจังหวัด และทางอำเภอ ได้อย่างดียิ่งจึงเป็นตัวอย่างที่ ททท.พังงา พร้อมที่จะปฏิบัติและเป็นตัวอย่างให้แก่สถานประกอบการ แหล่งท่องเที่ยว และร้านค้า เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในยุคนี้ต่อไป